19 | 09 | 2019
Головна Нові надходження книг
Останні виставки
Останні новини
Державне регулювання курортно-рекреаційної сфери PDF Друк e-mail
Понеділок, 22 жовтня 2018, 10:18

Державне регулювання курортно-рекреаційної сфери

Гуменюк B.B.

Державне регулювання курортно-рекреаційної сфери : монографія / В.В. Гуменюк. — Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016.- 372 с

ISBN 978-966-629-786-3

У монографії розкрито теоретичні положення й розроблено практичні рекомендації щодо державного регулювання курортно-рекреаційної сфери в Україні та проаналізовано ринкову трансформацію в національній економіці. Проведено економічну діагностику попиту і пропозиції, здійснено моніторинг ціноутворення і конкуренції в курортно-рекреаційній сфері, визначено інструментарій стимулювання її сталого розвитку. Особлива увага приділяється розробці узгоджених заходів фіскального регулювання, акціонування, використання кредитних важелів, інвестиційного інструментарію, фінансового потенціалу курортної ренти.

Для економістів-науковців, державних службовців, керівників лікувально-оздоровчих закладів, працівників курортно-рекреаційної сфери, викладачів, магістрантів та всіх, хто цікавиться проблематикою розвитку і регулювання курортно-рекреаційної сфери.

 
Вступ до мовознавства PDF Друк e-mail
Понеділок, 22 жовтня 2018, 10:09

Вступ до мовознавства

Вступ до мовознавства: підручник / [І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, В.Ф. Чемес та ін.]; за ред. І.О. Голубовської. — К. : ВЦ «Академія», 2016. — 320 с — (Серія «Альма-матер»)

ISBN 978-966-580-310-2 (серія)

ISBN 978-966-580-487-1

Серед навчальних видань для студентів цей підручник вирізняють інноваційний підхід і сучасний погляд на питання, які визначають його тематичну структуру і зміст. У ньому узагальнено знання про мову, сформовані за всю історію мовознавства, з урахуванням ключових концептів порівняльно-історичної, системно-структурної і сучасної антропологічної лінгвістики.

Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться культурологам, антропологам, історикам, журналістам і всім тим, хто цікавиться мовознавчою проблематикою.

 
Маркетингова політика розподілу PDF Друк e-mail
Понеділок, 22 жовтня 2018, 10:06

Маркетингова політика розподілу

Олексенко Л.В.

Маркетингова політика розподілу: Навчальний посібник / Л.В. Олексенко. - К. : Видавництво Ліра-К, 2018. - 468 с

ISBN 978-617-7605-04-0

Навчальний посібник присвячено теорії маркетингової політики розподілу підприємств, методології її дослідження, вдосконаленню управління політикою розподілу на основі маркетингу в сучасних умовах розвитку України. Висвітлено теоретичні, методологічні та практичні аспекти складових маркетингової політики розподілу продукції підприємств. Розглядаються основні поняття видів та форм розподілу, теоретичні та практичні питання формування, конструювання та функціонування каналів збуту, використання найбільш ефективних систем збуту продукції, порядок прогнозування, управління та організації системи розподілу підприємств.

Навчальний посібник призначений для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів вузів, науковців, а також для підприємців і фахівців торговельних підприємств, які займаються проблемами управління маркетинговою політикою розподілу.

 
Мировая художественная культура. В 2т. Т.2 PDF Друк e-mail
Вівторок, 02 жовтня 2018, 14:36

Мировая художественная культура. В 2 т. Т. 2

Мировая художественная культура. В 2 т. Т. 2: Учеб. пособие/В.P. Арсеньев, C.A. Безклубая, Е.А. Ботвинник и др.; Под ред. Б.А. Эренгросс— 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 2009.— 511 с: ил.

ISBN 978-5-06-006078-2

В книге дается целостное рассмотрение мирового художественного процесса. Во втором томе учебного пособия раскрыта специфика культуры XX века, представлена культура всех регионов и континентов, а также содержится глоссарий, в котором объясняются основные понятия культурологии.

В третьем издании (2-е — 2005) заменены глава «Формирование художественной культуры XX века» и раздел «Художественная культура начала третьего тысячелетия».

Для студентов и преподавателей вузов и колледжей.

 
Теория и методика физической культуры и спорта PDF Друк e-mail
Вівторок, 02 жовтня 2018, 14:27

Теория и методика физической культуры и спорта

Холодов Ж.К.

Теория и методика физической культуры и спорта : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. - 10-е изд., испр. - М. : Издательский центр «Академия», 2012. - 480 с. — (Сер. Бакалавриат).

ISBN 978-5-7695-8798-6

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки «Педагогическое образование» профиль «Физическая культура» (квалификация «бакалавр»).

В учебнике раскрывается сущность физической культуры, излагаются принципы и методы физического воспитания детей дошкольного и школьного возраста, а также взрослых, дается характеристика упражнений, рекомендуемых для развития тех или иных физических способностей или возможностей человека. Предлагаемые методики базируются на научной основе, насыщены конкретным материалом по направленному использованию физической культуры в жизни разных групп людей.

Для студентов и преподавателей высших и средних учебных заведений физической культуры.

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 8 з 259
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
100% аудио испанский: начальный и средний уровень
Права на комерційну таємницю в Україні
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки