23 | 09 | 2020
Головна Нові надходження книг Електронні змісти книг
Останні виставки
Останні новини
Електронні змісти книг

Книги та журнали, що надійшли до бібліотеки ПУЕТ за останній час.Економіка від простого до складного PDF Друк e-mail
Понеділок, 01 червня 2020, 13:43

Економіка від простого до складного

В. В. Кулішов

Економіка від простого до складного: Навчальний посібник. – Львів: "Магнолія 2006", 2017. – 184 с.

ISBN 978-966-2025-25-5

У навчальному посібнику викладено основні економічні питання та категорії у незвичній формі вивчення курсу економічної теорії, економіки підприємств, мікро- та макроекономіки і ін.

Посібник містить тести, проблемні запитання, ділові та економічні ігри, практичні задачі, економічні ситуації. Це дозволяє студенту та учню краще засвоїти навчальний матеріал чи навіть самостійно опанувати його, а викладачам ефективніше використовувати його у навчальному процесі.

Навчальний посібник адресований викладачам та студентам економічних вузів І – IV рівнів акредитації. Може бути корисним для учнів шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів економічного профілю, а також для всіх тих. хто цікавиться економічною наукою та робить перші кроки у її засвоєнні.

 
Інформаційні технології управлінського обліку PDF Друк e-mail
Понеділок, 01 червня 2020, 13:26

Інформаційні технології управлінського обліку

Сопко В. В.

Інформаційні технології управлінського обліку : навч. посіб. / В. В. Сопко, Ю. П. Зима, Д. В. Головіна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 272 с.

ISBN 978-966-629-850-1

У навчальному посібнику розкрито основні аспекти проектування, розробки, впровадження системи управлінської звітності із застосуванням інформаційних технологій. Розглянуто сутність, характеристику управлінської звітності, методику формування та склад показників основних її форм. Посібник допомагає в засвоєнні організаційних аспектів упровадження системи управлінської звітності на підприємстві, в розумінні процесів документування розробки систем, методів проектування, концепцій інформаційних систем, у яких реалізуються завдання управлінської звітності. Окремий розділ присвячено можливостям ERP-систем у формуванні управлінської звітності на прикладі «Галактика ERP».

Навчальний посібник призначено студентам, викладачам, аспірантам і фахівцям, які цікавляться управлінською звітністю та побудовою її системи із застосуванням інформаційних технологій.

 
Міжнародне публічне право. Міжнародний захист прав людини PDF Друк e-mail
Понеділок, 01 червня 2020, 13:09

Міжнародне публічне право. Міжнародний захист прав людини

Міжнародне публічне право. Міжнародний захист прав людини: посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання / За заг. ред. д.ю.н., проф. Т. Л. Сироїд. – Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – X.: ФОП Бровін О. В., 2018. – 292 c.

ISBN 978-617-7555-45-1

У посібнику зосереджено увагу на ключових питаннях сучасного міжнародного публічного права і міжнародного захисту прав людини, що виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання студентів, які навчаються за спеціальностями «Право» та «Міжнародне право». Посібник складається з 25 розділів – Міжнародне право і 16 розділів – Міжнародний захист прав людини, викладених у чіткій послідовності. У ньому в легкій та доступній формі висвітлено поняття, юридичну природу та сферу дії сучасного міжнародного права, подано короткий виклад основних етапів становлення та розвитку міжнародного права, з’ясовано співвідношення міжнародного публічного і національного права, подано систему й структуру міжнародного публічного права, охарактеризовано основні галузі міжнародного публічного права.

У розділі Міжнародний захист прав людини авторами охарактеризовано правову та інституційну основу захисту прав усіх категорій осіб: дітей, жінок, біженців, вимушених переселенців, осіб, позбавлених волі та ін. Приділено увагу спеціалізованим органам та інституціям універсального і регіонального характеру до компетенції яких віднесено захист прав означених осіб. Проаналізовано практику Європейського суду з прав людини щодо розгляду конкретних справ та акцентовано увагу на значенні прийнятих ним рішень.

 
Суд Європейського Союзу: правовий статус та особливості реалізації правотворчої функції PDF Друк e-mail
Понеділок, 01 червня 2020, 11:15

Суд Європейського Союзу: правовий статус та особливості реалізації правотворчої функції

Яворська Ірина

Суд Європейського Союзу: правовий статус та особливості реалізації правотворчої функції : монографія / Ірина Яворська, Михайло Микієвич. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – 248 с.

ISBN 978-617-10-0420-7

У монографії досліджено особливості правової природи Європейського Союзу як міжнародної наднаціональної організації особливого роду. Проаналізовано особливості творення норм права Європейського Союзу, роль і значення рішень Суду Європейського Союзу у процесі формування норм первинного та вторинного права Європейського Союзу.

Проаналізовано також правовий статус Суду Європейського Союзу, види та принципи тлумачення, що застосовуються ним у процесі тлумачення норм права Європейського Союзу.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а також широкого кола читачів котрі цікавляться проблемами теорії міжнародного права та права ЄС.

 
Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень PDF Друк e-mail
Понеділок, 01 червня 2020, 10:59

Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень

Кузьмін О. Є., Жовтанецька О. О., Заяць Н. О.

Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень : навч. посібник / О. Є Кузьмин, О. О. Жовтанецька, Н. О. Заяць. – Львів: «Новий Світ - 2000), 2018. – 227 c.

ISBN 978-966-418-248-2

У посібнику викладено теоретичні основи системного аналізу і прийняття інноваційних рішень: основні поняття системного аналізу, побудова загальної моделі інноваційної проблеми, застосування дослідження операцій, етапи прийняття управлінських рішень, логічні і кількісні підходи до вивчення інноваційних проблем та критерії вибору інноваційних рішень. Теоретичні основи підкріплені прикладами і задачами з розв’язками. Для оцінки та практичної апробації отриманих теоретичних знань подано контрольні запитання, тести для самоконтролю, що відносяться до 1 і 2 рівня складності та задачі або ситуаційні вправи, що відносяться до завдань 3 рівня складності.

Посібник призначений для магістрів спеціальності «Управління інноваційною діяльністю», аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, спеціалістів в інноваційній сфері та фахівців. Книга може бути корисна усім, хто у своїй роботі займається прийняттям інноваційних рішень.

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 8 з 283
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Что любят клиенты
Базы данных: теория и практика
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки