23 | 09 | 2020
Головна Нові надходження книг Електронні змісти книг
Останні виставки
Останні новини
Електронні змісти книг

Книги та журнали, що надійшли до бібліотеки ПУЕТ за останній час.Правовые заключения в деловом обороте PDF Друк e-mail
Вівторок, 02 червня 2020, 10:28

Правовые заключения в деловом обороте

Филд Артур. Правовые заключения в деловом обороте [текст] / Артур Норман Филд – Киев: Центр учебной литературы, 2017. – 352 с.

ISBN 978-611-01-0861-4

Практическое пособие по подготовке юридически грамотных, логически структурированных и, что самое главное, понятных для клиента правовых заключений. Изучение книги поможет грамотно составлять разнообразные правовые заключения, создать внутри компании систему стандартов и эффективную систему обучения сотрудников. Это исследование, несомненно, представляет интерес как для юридического сообщества, так и для компаний, сталкивающихся с необходимостью привлечения правовых советников для сопровождения бизнеса.

Книга адресована практикующим юристам, руководителям бизнеса, студентам юридических отделений вузов.

 
Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації PDF Друк e-mail
Вівторок, 02 червня 2020, 10:24

Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації

Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації : монографія / В. Р. Сіденко, М. І. Скрипниченко, B. C. Пономаренко, І. Я. Чугунов та ін. ; за заг. ред В. Р. Сіденка. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 648 c.

ISBN 978-966-629-831-0

У монографії визначено основний зміст і характеристики процесу фінансової глобалізації економіки, її вплив на розвиток національної економіки та фінансової системи. Розкрито теоретичні засади комплексного, міждисциплінарного підходу до визначення моделі включення країни в процес глобалізації. Сформовано концепцію макроекономічного прогнозування, побудови комплексних інтегрованих моделей економічного розвитку в умовах нестабільної економічної кон’юнктури. Розроблено інституційні засади трансформації системи державних фінансів, положення адаптивної інституційної архітектоніки бюджетної системи, довгострокову бюджетну стратегію у системі економічної циклічності.

Для фахівців та наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей.

 
Юридичний практикум (Юридична клінічна освіта в Україні) PDF Друк e-mail
Вівторок, 02 червня 2020, 09:28

Юридичний практикум (Юридична клінічна освіта в Україні)

Федик Є. І., Котуха О. С., Луцький І. М., Гентош Р. Є., Федик С. Є., Фігель Ю. О.

Юридичний практикум (Юридична клінічна освіта в Україні) : навч. посіб. / Є. І. Федик [керівник авторського колективу], О. С. Котуха, І. М. Луцький, Р. Є. Гентош, С. Є. Федик, Ю. О. Фігель. – [3-тє видання, перероблене та доповнене]. – Львів: Новий Світ-2000, 2018. – 280 c.

ISBN 978-966-418-233-8

У навчально-методичному посібнику вміщено практичний матеріал для роботи Юридичних клінік, приведено приклади типової документації необхідної в роботі юридичної клініки, тестові завдання, рекомендації щодо побудови та ефективної організації їх діяльності. Посібник буде корисним для студентів, аспірантів, викладачів, початківців-консультантів юридичних клінік.

 
Конституційні моделі місцевого самоврядування у державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні PDF Друк e-mail
Вівторок, 02 червня 2020, 08:41

Конституційні моделі місцевого самоврядування у державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні

Федоренко В. Л., Чернеженко О. М.

Конституційні моделі місцевого самоврядування у державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монограф.; за ред. В. Л. Федорєнка. Київ: Видавництво «Ліра», 2017. – 288 с.

ISBN 978-617-7507-75-7

У монографії висвітлено проблеми теорії та історії місцевого самоврядування в Європі, обґрунтовано типологію його основних моделей.

Досліджено конституційні моделі місцевого самоврядування у державах-учасницях ЄС – Австрії, Великій Британії, Італії, Іспанії, Німеччині, Франції, Польщі, Угорщині, а також у державах-учасницях ЄС Балтики і Скандинавії. Особливу увагу приділено з'ясуванню особливостей моделі місцевого самоврядування та управління у Швейцарії. Комплексно, із залученням іноземних джерел, проаналізовано історичні витоки, конституційно-правові основи та управлінські практики утвердження і функціонування місцевого самоврядування у державах-учасницях ЄС та Швейцарії, а також перспективи застосування в Україні досвіду цих європейських держав щодо проведення реформ із децентралізації.

Окремий розділ монографії присвячено конституційним основам місцевого самоврядування та управління в Україні, а також реформі місцевого самоврядування на засадах децентралізації. Досліджено проблеми і здобутки процесу добровільного об'єднання територіальних громад та формування їх представницьких органів у 2016–2017 pp. Висвітлено роль міжнародних організацій, програм і грантів, спрямованих на удосконалення української моделі місцевого самоврядування та управління в Україні.

Розраховано на досвідчених та молодих науковців, викладачів вищих навчальних закладів і магістрів у сфері права та публічного управління, представників інститутів громадянського суспільства.

 
Основи казначейської справи PDF Друк e-mail
Вівторок, 02 червня 2020, 08:19

Основи казначейської справи

Форкун І. В., Фролова Н. Л.

Основи казначейської справи : Навч. посібник / 3-тє видання, виправлене та доповнене – Львів.: «Новий Світ-2000», 2017. – 514 с.

ISBN 978-966-418-162-1

Навчальний посібник створено згідно з навчальною програмою дисципліни «Основи казначейської справи», яку долучено до навчальних планів підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.030508 Фінанси і кредит галузі знань 0305 Економіка та підприємництво. У ньому висвітлено сутність та роль казначейського механізму обслуговування державного та місцевих бюджетів: організаційно-економічний механізм та бюджетні повноваження Державної казначейської служби України, функціонування платіжної системи виконання бюджетів та їх інформаційно-технічне забезпечення, технологію казначейського обслуговування бюджетів, державних цільових фондів та державного боргу, порядок ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності й забезпечення контролю в системі Казначейства України.

Для студентів, аспірантів, практичних працівників у сфері державних фінансів.

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 7 з 283
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Основы туризма
Організація обслуговування в ресторанному господарстві
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки