17 | 02 | 2020
Головна Нові надходження книг
Останні виставки
Останні новини
Менеджмент у державному управлінні: загальна частина PDF Друк e-mail
П'ятниця, 08 листопада 2019, 12:48

Менеджмент у державному управлінні: загальна частина

Пєтков В. П., Пєтков С. В., Наливайко Л. P., Комісаров О. Г. та ін.

Менеджмент у державному управлінні: загальна частина: навч. посіб. / за заг. ред. В. П. Пєткова. – К., 2019. – 312 с.

ISBN 978-966-373-565-8

У навчальному посібнику системно висвітлено основні положення курсу «Менеджмент у державному управлінні»: питання теорії наукового менеджменту, сучасні підходи до професіоналізації праці менеджерів в органах державного управління, шляхи вдосконалення менеджменту персоналу державних органів, напрями використання технологій наукового менеджменту. Враховано новели законодавства та сучасні наукові досягнення.

Навчальний посібник містить список використаних джерел (нормативно-правові акти, довідкову, основну, спеціалізовану та іноземну літературу), рекомендовані для ознайомлення під час вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент у державному управлінні».

Для студентів, слухачів магістратур, аспірантів, науковців, широкого кола фахівців-практиків, усіх, хто цікавиться питаннями менеджменту в державному управлінні.

 
Теорія ймовірностей та математична статистика PDF Друк e-mail
П'ятниця, 08 листопада 2019, 12:44

Теорія ймовірностей та математична статистика

Барковський В. В., Барковська Н. В., Лопатін O. K.

Теорія ймовірностей та математична статистика. – Київ: ЦУП, 2002 448 с. – Серія: Математичні науки.

ISBN 966-7938-49-2

Навчальний посібник написаний відповідно до навчальної програми дисципліни "Вища математика для економістів" (Частина 2: "Теорія ймовірностей та математична статистика") для підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів з економіки.

Посібник містить основні поняття, методи, теореми та формули; багато розв'язаних типових задач; необхідні таблиці; завдання для самостійної роботи студентів та поточного контролю якості одержаних знань та навичок; зразки контрольних робіт, індивідуального семестрового завдання, тести перевірки залишкових знань студентів та застосування комп'ютерного аналізу до розв'язування задач теорії ймовірностей та математичної статистики засобами Excel 97.

Рекомендований для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів та коледжів, які вивчають дисципліну "Теорія ймовірностей та математична статистика".

Навчальний посібник може бути корисним фінансистам, актуаріям, керівникам різного рівня, бізнесменам, соціологам та політологам як довідник для повсякденного користування.

 
Вища математика для економістів PDF Друк e-mail
П'ятниця, 08 листопада 2019, 12:28

Вища математика для економістів

Барковський В. В., Барковська H. B.

Вища математика для економістів: 5-те вид. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 448 с.

ISBN 978-966-364-991-7

Навчальний посібник «Вища математика для економістів» містить теоретичні відомості всіх традиційних розділів курсу вищої математики, рекомендованих типовою навчальною програмою Міністерства освіти України для економічних спеціальностей, а також основні поняття математичної логіки, комбінаторики, теорії графів, опуклих множин, різницевих рівнянь, математики в фінансах та обліку.

Посібник містить достатню кількісні задач економічного змісту, та таблиці, що використовуються для їх розв'язання.

Для студентів економічних спеціальностей. Посібник може бути корисним викладачам ліцеїв, коледжів, а також фінансистам, бізнесменам, соціологам, фахівцям менеджменту та обліку.

 
Інтелектуальний бізнес PDF Друк e-mail
П'ятниця, 08 листопада 2019, 12:25

Інтелектуальний бізнес

Іванова B. B.

Інтелектуальний бізнес: підручник. Суми: Університетська книга, 2017. – 327 с.

ISBN 978-966-680-814-4

У підручнику висвітлено основні теоретико-методичні засади інтелектуального бізнесу як специфічного формату бізнесової діяльності; розкрито сутність та специфіку інтелектуальних продуктів; надані методичні підходи для управління інтелектуальним бізнесом та його інформаційного забезпечення, мотивації інтелектуальних працівників, моделювання інтелектуального бізнесу, визначення ризиків його здійснення та організації економічної безпеки, використання інформаційно-коммунікаційних технологій для віртуалізації інтелектуального бізнесу, визначення політики ціноутворення та джерел фінансування, просування та комерціалізації інтелектуальних продуктів.

Книга розрахована на широке коло читачів: викладачів і студентів вищих навчальних закладів; керівників і фахівців підприємств, підприємців, які зацікавлені у створенні та розвитку інтелектуального бізнесу.

 
Адміністративна деліктологія: сучасна модель відповідальності посадових осіб органів публічної влади PDF Друк e-mail
П'ятниця, 08 листопада 2019, 12:20

Адміністративна деліктологія: сучасна модель відповідальності посадових осіб органів публічної влади

Адміністративна деліктологія: сучасна модель відповідальності посадових осіб органів публічної влади : навч. посібник / С. В. Пєтков, Н. О. Армаш, Є. Ю. Соболь. – К. : КНТ, – 2019. – 153 с.

У навчальному посібнику розглянуто питання, пов'язані зі становленням адміністративної деліктології як науки про відповідальність посадових осіб органів публічної влади в сфері державного управління, яка розвивається відповідно до загальних правил (аксіом), доведених у римському праві та сформульованих у вигляді норм, принципів, презумпцій тощо в теорії права. Авторами пропонується нове бачення сутності адміністративної відповідальності та адміністративного деліктного законодавства.

Дискусійні питання, винесені на розгляд, будуть цікавими як для сгудентів-магістрів, так і для всіх, хто переймається питаннями вдосконалення адміністративної відповідальність посадових осіб в сфері державного управління.

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 6 з 266
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Грузинская кухня (кухни народов мира)
Історія країн Центрально-Східної Європи (кінець XX — початок XXI ст.)
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки