18 | 02 | 2020
Головна Нові надходження книг
Останні виставки
Останні новини
Правове регулювання інформаційної діяльності PDF Друк e-mail
П'ятниця, 08 листопада 2019, 14:20

Правове регулювання інформаційної діяльності

Правове регулювання інформаційної діяльності: Навч. посіб. / [В. Ю. Жарких, О. С Білоусов, І. Б. Кривдіна, Д. Д. Татакі, І. М. Чістякова, Б. Г. Шевченко, С. Х. Яворський]. – К.: Каравела, 2017 – 232 с.

ISBN 978-966-2229-54-7

Навчальний посібник підготовлено з урахуванням сучасних стандартів Болонського процесу у викладанні правових дисциплін, теоретичний матеріал повністю відповідає програмі навчального курсу «Правове регулювання інформаційної діяльності». Крім загальних питань, у посібнику є контрольні запитання і рекомендована література, які можуть бути використані студентами при підготовці до занять.

Для студентів, що навчаються за гуманітарними неюридичними напрямами підготовки, аспірантів, викладачів та практиків, усім, хто цікавиться проблематикою правового регулювання інформаційної діяльності.

 
Біоорганічна хімія PDF Друк e-mail
П'ятниця, 08 листопада 2019, 14:16

Біоорганічна хімія

Миронович Л. М.

Біоорганічна хімія: Скорочений курс: Навч. посібн. 3-тє вид. – К.: Каравела, 2017. – 184 с.

ISBN 978-966-9607-67-6

У навчальному посібнику викладено сучасні дані з біоорганічної хімії. Розглянута реакційна здатність біологічно активних органічних сполук, у тому числі гетероциклів, ліпідів, вуглеводів, амінокислот, білків і нуклеїнових кислот. Велика увага приділена медико-біологічному аспекту розглянутих питань.

Посібник рекомендований для студентів медичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 
Публічне адміністрування PDF Друк e-mail
П'ятниця, 08 листопада 2019, 14:09

Публічне адміністрування

Публічне адміністрування: навч. посіб. /A. C. Даниленко та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, професора, академіка НААН України Даниленка A. C., д-ра екон. наук, професора Юхименка П. І., д-ра екон. наук, доцента Сокольської Т. В. К.: Центр учбової літератури, 2019. – 288 с.

Навчальний посібник містить широкомасштабний спектр складових публічного адміністрування, починаючи від історії виникнення науки й закінчуючи розвитком публічної культури.

Видання охоплює найважливіші теми, які мають вивчити майбутні фахівці, зокрема, методологічні основи публічного адміністрування; його систему, моделі, принципи, завдання та функції; форми, методи і стилі публічного адміністрування; особливості прийняття управлінських рішень, та правове забезпечення надання адміністративних послуг.

Становить науковий та практичний інтерес для вчених-економістів, керівників різних управлінських структур, а також для аспірантів і студентів аграрних вишів за спеціальністю публічне управління та адміністрування.

 
Українська мова професійного спілкування PDF Друк e-mail
П'ятниця, 08 листопада 2019, 14:06

Українська мова професійного спілкування

Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич

Українська мова професійного спілкування: Навч. посібн. 6-те вид. – К.: Каравела, 2018. – 352 с.

ISBN 978-966-8019-43-1

Посібник містить загальнотеоретичні відомості про мову і мовлення, основні функції мови, конкретизує зміст понять українська національна і літературна мова, мова професійного спілкування з позиції теорії стилів та культури мовлення.

Докладно описано особливості усного та писемного ділового мовлення, види та форми їх реалізації, а також орфоепічні, лексичні, морфологічні, синтаксичні норми мови професійного спілкування.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів різного рівня акредитації, майбутніх фахівців банківської, фінансової, економічної, юридичної та інших галузей, викладачів, усіх, хто бажає підвищити загальний рівень професійного мовлення.

Посібник може зацікавити вчителів та учнів загальноосвітніх шкіл.

 
Історія держави і права зарубіжних країн PDF Друк e-mail
П'ятниця, 08 листопада 2019, 12:50

Історія держави і права зарубіжних країн

Шигаль Д. А.

Історія держави і права зарубіжних країн: Курс лекцій / Д. А. Шигаль. - 3-є вид., переробл. та доповн. – Харків: «НТМТ», 2012. – 320 с.

ISBN 978-617-578-028-2

В курсі лекцій відповідно до навчальної програми з історії держави і права зарубіжних країн розглядаються виникнення, розвиток і функціонування держави і права зарубіжних країн з найдавніших часів до другої половини 20 ст. Курс лекцій побудований за чіткою системою, викладення матеріалу є логічним і послідовним. Для кращої орієнтації у викладеній інформації кожній лекції передує добре розроблений план. Завдяки висвітленню в курсі лекцій лише найсуттєвіших історико-правових явищ, він може слугувати своєрідним довідником з історії держави і права зарубіжних країн.

Для студентів, аспірантів та викладачів вищих юридичних навчальних закладів, а також всіх, хто цікавиться даною проблематикою.

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 5 з 266
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Английский за 1 час. Аудиокурс английского языка
Спеціальне діловодство
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки