21 | 09 | 2020
Головна Нові надходження книг Електронні змісти книг
Останні виставки
Останні новини
Електронні змісти книг

Книги та журнали, що надійшли до бібліотеки ПУЕТ за останній час.Анімація в рекреації та туризмі PDF Друк e-mail
Середа, 03 червня 2020, 10:07

Анімація в рекреації та туризмі

Mixo O. I.

Анімація в рекреації та туризмі : Словник-довідник. – К. : Видавництво Лipa-K, 2019. – 224 c.

ISBN 978-617-7748-14-3

Словник-довідник містить тлумачення основних термінів і понять, що відносяться до анімаційної діяльності в рекреації і туризмі. Видання включає більше 600 статей, що описують спільну термінологію для індустрій туризму, гостинності, дозвілля та розваг. Словник-довідник призначений для студентів вищих навчальних закладів галузі знань «Сфера обслуговування», аспірантів, фахівців туристичної справи, усіх, хто цікавиться впровадженням анімаційних технологій в процес обслуговування.

 
Інтеграція освіти, науки і бізнесу PDF Друк e-mail
Середа, 03 червня 2020, 09:49

Інтеграція освіти, науки і бізнесу

Інтеграція освіти, науки і бізнесу : монографія. Том 5 / за ред. А. В. Череп. – Запоріжжя; Запорізький національний університет, 2017. – 396 с.

Монографія спрямована на розгляд проблемних питань інтеграції освіти, науки та бізнесу під дією впливу глобалізації, в умовах децентралізації влади та системної перебудови. Досліджуються можливості підвищення ефективності господарської діяльності, модернізації системи освіти, забезпечення фінансово-економічної безпеки розвитку. Висвітлюються основні завдання інтеграційного процесу щодо поєднання праці, капіталу, інформації, сфер вияву інтелектуального та фінансового капіталів. Для науковців, підприємців, викладачів вищих навчальних закладав, аспірантів і студентів.

 
Історія держави і права України PDF Друк e-mail
Середа, 03 червня 2020, 08:26

Історія держави і права України

Терлюк І. Я.

Історія держави і права України : [навч. посіб.]. – Вид. 4-те, зі змінами. – К. : Видавничий дім «Кондор», 2018. – 772 c.

ISBN 978-617-7582-73-0

Висвітлено основні етапи еволюції суспільно-політичного устрою, судової та правової систем на території сучасної України від їх витоків до початку XXI ст. Особливу увагу приділено проблемам формування й розвитку політичних інститутів влади, джерелам права та процесу систематизації правових норм. Проаналізовано основні пам’ятки вітчизняного права.

Для студентів юридичних спеціальностей, викладачів та усіх, хто цікавиться питаннями вітчизняної історії та історії держави та права України.

 
Реструктуризація національної економіки України в умовах сталого розвитку PDF Друк e-mail
Середа, 03 червня 2020, 08:02

Реструктуризація національної економіки України в умовах сталого розвитку

Карінцева О. І.

Реструктуризація національної економіки України в умовах сталого розвитку : монографія. Суми: ПФ «Видавництво "Університетська книга"», 2018. – 349 c.

ISBN 978-966-680-874-8

Розглядається спектр питань теоретичного, методологічного, аналітичного і прогностичного характеру, пов’язаних з особливостями механізму реструктуризації національної економіки в умовах трансформації суспільних процесів і впливу екологічного фактора. Пропонується одним із критеріїв прийняття рішень щодо реструктуризації економічних систем використовувати екологічні втрати від виробництва і споживання продукції. Визначено, що державна політика реструктуризації економіки України повинна базуватись на науково обґрунтованих засадах оцінювання потенціалу розвитку національної економіки, сформованого при діючій структурі національного господарства, розроблених сценаріях проведення політики реструктуризації, визначенні ймовірності виникнення супутніх екологічних ризиків, обґрунтуванні економічної ефективності від проведення цілісного комплексу реструктуризаційних заходів у національній економіці. Для викладачів і студентів ВНЗ, науковців, фахівців промислових підприємств і владних органів.

 
Формування і розвиток правотворчості в умовах трансформації суспільства PDF Друк e-mail
Середа, 03 червня 2020, 07:43

Формування і розвиток правотворчості в умовах трансформації суспільства

Формування і розвиток правотворчості в умовах трансформації суспільства : монографія / за ред. д. філос. н., к. ю. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України В. П. Плавича. – Одеса: Фенікс, 2018. – 348 c.

ISBN 978-966-928-222-4

Монографія підготовлена колективом авторів, вчених у галузі теорії держави і права та міжнародного права. Досліджуються теоретичні засади особливостей і тенденцій розвитку сучасної правотворчості в умовах трансформації суспільства. Розкриваються закономірності та методологія наукового пізнання сучасної правотворчості, сучасні підходи до виявлення її поняття, змісту та особливостей. Окрему увагу приділено міжнародній правотворчості, гармонізації законодавства України із законодавством держав-членів ЄС.

Колективна монографія буде корисною для докторантів, аспірантів, магістрів, науковців, а також широкому колу читачів, що цікавляться зазначеними проблемами.

Монографія підготовлена в рамках НДР: «Особливості і тенденції розвитку правотворчості в умовах трансформації суспільства» за темою № 249, Наказ 215-18 від 23.01.2013 року (державний реєстраційний номер – 0113U003317, період виконання НДР 2013-2017 рр.).

 
« ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець »

Сторінка 5 з 283
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Позиционирование: битва за умы
Фінанси (державні, корпоративні, міжнародні)
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки