30 | 05 | 2020
Головна Нові надходження книг
Останні виставки
Останні новини
Політологія PDF Друк e-mail
Понеділок, 25 березня 2013, 12:14

Політологія   Гелей С.Д. Політологія [текст] : навч. посіб. : 8-ме вид. перероб. та доп. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар - К. : «Центр учбової літератури», 2013. - 348 с.
   ISBN 978-617-673-103-0
   Висвітлено сутність та структурні рівні політики, окреслено взаємодію політики з іншими сферами суспільного життя, визначено механізми державного, регіонального та місцевого управління. З позицій сучасних методологічних підходів розкрито зміст, структуру та функції інститутів політичної та правової систем, різноманітних чинників функціонування політичного процесу, а також специфіку їх прояву в суспільних трансформаціях України. Особливу уваг)' приділено критеріям та факторам, які забезпечують демократичність та ефективність політичних систем, а також актуальним проблемам посткомуністичної трансформації. При підготовці посібника використано найновіші публікації вітчизняних та зарубіжних учених, власні дослідження авторів.
   Даний посібник дає змог)' ефективно реалізувати завдання в рамках Європейської системи трансферу кредитів (ECTS). У ньому пропонуються тести двох типів (закритого і відкритого), а також різноманітні форми поточного модульного та підсумкового контролю.
   Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться політологією.

 
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Эффективный менеджер гостиницы
Діагностика в системі управління
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки