16 | 11 | 2019
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарій

URAN

Головна Нові надходження до електронної бібліотеки Управління фінансовою санацією підприємства

Останні виставки
Останні новини
Управління фінансовою санацією підприємства PDF Друк e-mail
Вівторок, 26 лютого 2019, 15:52

Управління фінансовою санацією підприємства

Гудзь Т. П.

Управління фінансовою санацією підприємства : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітня програма «Фінанси і кредит» ступеня магістра ПУЕТ / Т. П. Гудзь. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 211 с.

Навчальна дисципліна «Управління фінансовою санацією підприємства» займає важливе місце в системі фахової підготовки магістрів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Вона включає теоретичні положення антикризового фінансового управління та практичні аспекти використання санаційного інструментарію для фінансово-економічного оздоровлення підприємств.

Мета навчальної дисципліни полягає у вивченні теоретичних і практичних засад проведення санації підприємств, які охоплюють планування антикризових заходів та застосування методів їх реалізації, економіко-правові умови й організаційні етапи фінансового оздоровлення боржника.

Завдання навчальної дисципліни полягають у тому, щоб надати студентам знання щодо: сутності управління фінансовою санацією підприємства; методики проведення санаційного аудиту; методів діагностики фінансової кризи на підприємстві; шляхів здійснення фінансово-економічного оздоровлення підприємства; джерел фінансування санаційних заходів; сутності та механізму санаційної реструктуризації підприємства; форм і методів державної фінансової підтримки санації суб’єктів господарювання; порядку складання плану санації підприємства; механізму антикризового фінансового контролінгу; методів оцінювання вартості майна підприємства у процесі санації; економіко-правових аспектів санації, банкрутства та ліквідації підприємств.

 
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Бизнес-путь: Билл Гейтс. 10 секретов самого богатого в мире бизнес-лидера
Основи хімічної екології
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки