13 | 11 | 2019
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарій

URAN

Останні виставки
Останні новини
Фінансовий облік ІІ PDF Друк e-mail
Вівторок, 26 лютого 2019, 10:35

Фінансовий облік ІІ

Прохар Н. В.

Фінансовий облік ІІ : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / ступеня бакалавра спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит» ПУЕТ / Н. В. Прохар. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 230 с.

Навчальна дисципліна «Фінансовий облік ІІ» є профілюючою у системі підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / ступеня бакалавра спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит».

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні системи теоретичних знань і практичних навичок ведення фінансового обліку власного капіталу, зобов’язань, доходів, витрат, фінансових результатів і складання фінансової звітності відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

 
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
Поведінка споживача
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки