18 | 11 | 2019
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарій

URAN

Головна Нові надходження до електронної бібліотеки Обліково-аналітична інформація в прийнятті управлінських рішень

Останні виставки
Останні новини
Обліково-аналітична інформація в прийнятті управлінських рішень PDF Друк e-mail
Вівторок, 05 лютого 2019, 09:15

Обліково-аналітична інформація в прийнятті управлінських рішень

Карпенко О. В.

Обліково-аналітична інформація в прийнятті управлінських рішень : ділова гра з навчальних дисциплін «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством», «Стратегічний аналіз» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітня програма «Облік і аудит» ступеня магістра ПУЕТ / О. В. Карпенко, В. О. Подольська, Г. О. Соболь. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 21 с.

Ураховуючи виклики сучасності та майбутнього, завданням вищої школи є забезпечення умов для підвищення якості підготовки спеціалістів на базі використання сучасних методів навчання, формування їх професійних компетентностей і лідерських якостей.

Важлива роль у цьому відводиться активному практичному навчанню за фахом. Пошук нових форм практичного навчання зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» дозволяє констатувати, що підвищенню рівня професійної підготовки спеціалістів сприяє проведення практичних занять у формі ділової гри. Це сприяє кращому розумінню, закріпленню, засвоєнню теоретичного матеріалу, напрацюванню навичок використання накопичених знань у нестандартних практичних ситуаціях, забезпечує активну, самостійну роботу всіх студентів групи.

Ділова гра «Обліково-аналітична інформація у прийнятті управлінських рішень» спонукає студентів у креативній формі закріпити навички з обґрунтування управлінських рішень на основі активізації особливого типу мислення, що визначає актуальність методичних розробок за цим напрямом.

 
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Микроменеджмент
Наука адміністрації й адміністративного права. Загальна частина
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки