05 | 12 | 2019
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарій

URAN

Останні виставки
Останні новини
Товарна інформація PDF Друк e-mail
Вівторок, 22 січня 2019, 15:56

Товарна інформація

Назаренко В. О.

Товарна інформація : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» освітня програма «Біотехнологія» ступеня бакалавра ПУЕТ / В. О. Назаренко. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 124 с.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Товарна інформація» є формування у студентів цілісної системи знань та вмінь із питань інформаційного забезпечення товарів.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: теоретичні аспекти товарної інформації, особливості практичного застосування засобів товарної інформації, марковання як засіб то-варної інформації, торговельна документація, спеціальна література; інформаційні товарні знаки як структурний елемент товарного марковання.

Для успішного засвоєння матеріалу дисципліну необхідно пов’язувати з навчальними дисциплінами: «Товарознавство про-довольчих товарів з основами біотехнології», «Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів», «Експертні дослідження в біотехнології».

 
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Английский за 1 час. Аудиокурс английского языка
Організація обліку у підприємствах сільськогосподарської галузі
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки