18 | 11 | 2019
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарій

URAN

Останні виставки
Останні новини
Фінансовий контролінг PDF Друк e-mail
П'ятниця, 31 березня 2017, 09:37

Фінансовий контролінг

Карцева В. В.

Фінансовий контролінг : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» (072 «Фінанси, банківська справа та страхування») ступеня магістра ПУЕТ / В. В. Карцева. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 86 с.

В основу розробки навчально-методичного посібника покладений зміст навчальної програми «Фінансовий контролінг», затвердженої вченою радою Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» від 18.11.2015 р. (протокол № 11).

Практичні навички набуваються у процесі аудиторних практичних занять, що передбачають виконання практичних зав¬дань та ситуацій із питань фінансового контролінгу. Самостійна робота студентів спрямована на поглиблення засвоєння програмного матеріалу.

 
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Позиционирование: битва за умы
Римське приватне право
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки