01 | 06 | 2020
Головна Нові надходження до електронної бібліотеки Права на комерційну таємницю в Україні

Останні виставки
Останні новини
Права на комерційну таємницю в Україні PDF Друк e-mail
Середа, 03 вересня 2014, 07:58

Права на комерційну таємницю в Україні   Носік Ю. В.
   Права на комерційну таємницю в Україні: Монографія. — К.: КНТ, 2007. — 240 с.
   ISBN 966-373-193-1
   Монографія містить комплексне дослідження юридичної природи прав на комерційну таємницю, особливостей їх набуття, реалізації та охорони. Проаналізовані поняття та ознаки комерційної таємниці, розкрито зміст суб'єктивних прав на неї, визначено підстави виникнення, зміни та припинення таких прав, встановлено коло суб'єктів прав на комерційну таємницю. Розглянуто стан, етапи та основні напрямки розвитку джерел правового регулювання відносин, пов'язаних з комерційною таємницею. Досліджено становлення категорії комерційної таємниці в цивілістичній доктрині. Обґрунтовано пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення та правильного застосування правових норм про комерційну таємницю в Україні.
   Розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів вищих юридичних навчальних закладів, а також на суддів, адвокатів, працівників правоохоронних органів та всіх, хто цікавиться розвитком правового регулювання інформаційних відносин в Україні.
   The monograph "Trade Secret Rights in Ukraine" by Yuriy Nosik contains complex analysis of the juridical nature of the trade secret rights, specifics of their acquiring, implementation and protection. The author analyses the trade secret concept and its features, the substance of the subjective trade secret rights, determines the basis of their origin, modification and cessation, the circle of subjects of the trade secret rights. The justification for proposals and recommendations aimed at improvement and correct application of the trade secrets legislation is put forward.
   Key words: trade secret, information, data, know-how, trade secret features, confidentiality, trade secret rights, protection of information.

 
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Бизнес-путь: Билл Гейтс. 10 секретов самого богатого в мире бизнес-лидера
Метрологія та вимірювальна техніка
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки