23 | 08 | 2019
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

споживча кооперація

ID Замовлення: WATS-81
Читач: natali backum
Читач Тема запиту
Читач: natali backum Не можу знайти літературу на тему:\"Удосконалення управління персоналу у споживчій кооперації\". Пршу вашої допомоги.
Бібліотека: Наталья Шляховая Шановний читачу !
Тему „Удосконалення управління персоналом у споживчій кооперації” ви зможете знайти у наступних джерелах :

1. Войнаш, Л.Г.Концептуальні засади формування системи управління персоналом у споживчій кооперації України / Л.Г. Войнаш // Національний кооперативний рух та структурні зміни в економіці України XXІ століття : Збірник наукових праць учасників Міжнародної науково-практичної конференції 26-27 червня 2001 року . – К. : НМЦ Укоопосвіта, 2001 . – С.193-198 .
2. Дзекун, Ю.О.Розвиток персоналу як запорука конкурентоспроможності підприємства [Текст] / Ю.О. Дзекун // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки . – 2009 . – N6 . – С.160-165.
3. Демьянченко, Н. В.Компетенция персонала как основа формирования конкурентных преимуществ организации в постиндустриальной концепции менеджмента [Текст] / Н. В. Демьянченко // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. Сер. Экономические науки . – 2009 . – N4(2) . – С.99-106.
4. Сафонова, Н.Б.Система антикризового управління персоналом на підприємствах і в організаціях споживчої кооперації [Текст] / Н.Б. Сафонова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки . – 2009 . – N6 . – С.169-171.
5. Трошихин, В.В.Стратегия и тактика управления персоналом в условиях системного социально-экономического кризиса[Текст] + [Електрон. ресурс] / В.В. Трошихин, Л.В. Уколова // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. Сер. Экономические науки : журнал . – Белгород : Белгородский ун-т потреб. кооперации, 2008 . – N4 . – С.42-53. - Способ доступа: электрон. чит. зал ПУСКУ .
6. Хололденко, В.М.Складові системи управління персоналом підприємств торгівлі в ринкових умовах [Текст] / В.М. Хололденко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки . – 2008 . – N3 . – С.398-400.
7. Шимановська-Діанич, Л.М.Аудит як метод оцінки системи управління персоналом підприємств та організацій споживчої кооперації України [Текст] / Л.М. Шимановська-Діанич // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки . – РВЦ Полтавського університету споживчої кооперації України, 2009 . – N3 . – С.109-115.
8. Шимановська-Діанич, Л.М.Удосконалення системи управління персоналом як необхідна умова розробки та впровадження системи управління якістю Полтавського університету споживчої кооперації України / Л.М. Шимановська-Діанич // Науково-методичні проблеми управління якістю освітньої діяльності. Ч.І + [Електрон. ресурс] : Матеріали міжнародної науково-методичної конференції 22-24 травня 2002 р. / Collectif . – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002 . – С.257-265 .
Також перегляньте матеріал, розміщений на сайті : http://www.confcontact.com/2009reform/6_ivchanko.htm

З повагою бібліограф Наталія Євгеніївна
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Аудиотренинг Брайан Трейси «21 способ стать выдающимся менеджером»
Розвиток креативних індустрій: регіональний вимір
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки