22 | 09 | 2020
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Література для реферату

ID Замовлення: WATS-263
Читач: Світлана
Читач Тема запиту
Читач: Світлана Сучасний університет як центр інновацій
Читач: Ольга Савченко Добрий день, Світлана. За вашою темою складено список бібліографічних описів:

Статья
Лисенко, Ю. Г.
Управління життєвим циклом інноваційного університету [Текст] / Ю. Г. Лисенко, Д. В. Біленко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2018. – № 4. – С. 44–51. – На укр. яз.

Книга
Інноваційний університет і лідерство [Текст] : проект і мікропроекти - ІІ / вiдп. ред. Т. В. Фініков, Р. Сухарскі. – Київ : Fundacja "Instytut Artes Liberales", 2017. – 460 с. : іл. – На укр. яз. – ISBN 978-83-63636-66-1.
УДК 378.4:005.591.6:[37.035:316.46]] І-66

Статья
Татомир, І.
Інноваційні моделі діяльності мега-університетів у сучасній парадигмі освіти [Текст] / І. Татомир // Вища школа. – 2018. – № 5/6. – С. 43–57. – На укр. яз.

Книга (аналит. описание)
65.422.1 І-66
Передумови і механізми розвитку інноваційної діяльності в університетах [Текст] / [С. А. Давимука, Л. І. Федулова, Н. М. Попадинець та ін.] // Інноваційний розвиток підприємств сфери торгівлі: світові тенденції та практика в Україні [Текст] : монографія / за заг. ред. С. А. Давимуки. – Львів : Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України, 2016. – С. 370–381. – На укр. яз.

Статья
Федулова, Л.
Інноваційна екосистема університету [Текст] / Л. Федулова // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2016. – № 4. – С. 162–177 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ. – На укр. яз.

Статья
Курбатов, C.
Сергій Курбатов: Сучасний університет має бути інноваційним і глобальним [Текст] / C. Курбатов // Освіта України. – 2015. – 29 черв. (№ 26). – С. 4–5. – На укр. яз.

Статья
Бажал, Ю. М.
Розвиток інноваційної діяльності у знаннєвому трикутнику "держава - університети - промисловість" [Текст] / Ю. М. Бажал // Економіка і прогнозування. – 2015. – № 1. – С. 76–88. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ. – На укр. яз.

Статья
Шатоха, В. І.
Управління процесами комерціалізації інновацій: досвід університетів Швеції та можливості його застосування в Україні [Текст] / В. І. Шатоха, В. А. Полушенко // Наука та інновації. – 2014. – № 3. – С. 58─64 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ. – На укр. яз.

Статья
Мещанінов, О. П.
Соціальна функція інноваційної університетської системи освіти [Текст] / О. П. Мещанінов // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2013. – № 3. – С. 60-69. – На укр. яз.

Статья
Півняк, Г.
Інноваційні дослідження в діяльності університету [Текст] / Г. Півняк, О. Бешта, С. Шевченко // Вища школа. – 2013. – № 7. – С. 43─49. – На укр. яз.

Статья
Інноваційні парадигми, концепції, моделі сталого розвитку університету [Текст] / Д. Мазоренко, Л. Тіщенко, В. Жила, І. Гришин // Новий колегіум. – 2012. – № 4. – С. 3-13. – На укр. яз.

Статья
Васильєв, А.
Побудова інноваційної системи управління університетом: інтегрована інформаційна система [Текст] / А. Васильєв, В. Любчак, В. Хоменко // Вища школа. – 2011. – № 1. – С. 40-45. – На укр. яз.

Статья
Шебанін, В.
Інноваційно орієнтований університет: теорія і практика створення [Текст] / В. Шебанін // Економіст. – 2012. – № 2. – С. 11-13. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ. – На укр. яз.

Статья
Логвін, З.
Університети: роль та місце в інноваційній системі України [Текст] / З. Логвін, В. Логвін // Вища школа. – 2012. – № 1. – С. 24─31. – На укр. яз.

Статья
Романовський, О. О.
Модульна структура і концепції інноваційного підприємницького університету [Текст] / О. О. Романовський // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 12. – С.25-42. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ. – На укр. яз.

Статья
Рудь, Н. Т.
Роль університету в становленні і розвитку регіональних інноваційних систем [Текст] / Н. Т. Рудь, З. В. Герасимчук // Науково-технічна інформація. – 2011. – № 4. – С.33─39. – На укр. яз.

Статья
Лук'яненко, Д.
Інноваційний ресурс економічного розвитку України: інтелектуальна місія університету [Текст] + [Електронний ресурс] / Д. Лук'яненко, А. Поручник // Вища школа. – 2011. – № 12. – С. 74─86 . – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ. – На укр. яз.

Статья
Півняк, Г.
Дослідницький університет як механізм удосконалення інноваційної діяльності [Текст] + [Електронний ресурс] / Г. Півняк // Вища школа. – 2011. – № 10. – С. 54 ─ 62. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ. – На укр. яз.

Книга (аналит. описание)
65с51 С87
Енгель, П. С.
Створення інноваційно-освітнього простору в контексті вимог Болонського процесу - основний зміст діяльності університету [Текст] / П. С. Енгель // Структурні зміни в економіці та освіті під впливом інформаційно-комунікаційних технологій [Текст] + [Електронний ресурс] : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 3-14 черв. 2010 р. / голова орг. комітету О. О. Нестуля. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – С.195-201. – На укр. яз.

Статья
Мазоренко, Д.
Інноваційна система сталого розвитку -філософія успішності університету [Текст] / Д. Мазоренко // Новий колегіум. – 2010. – N4-5. – С.58-65. – На укр. яз.

Статья
Калашнікова, С.
Механізм забезпечення інноваційного організаційного розвитку сучасного університету [Текст] / С. Калашнікова // Вища школа. – 2009. – N11. – С.17-23. – На укр. яз.

Статья
Бошицький, Ю. Л.
Упровадження інноваційних технологій навчання в університетську освіту-вимога часу / Ю. Л. Бошицький // Освіта України. – 01/06/2007. – С.6. – На укр. яз.

Книга
74.58(4Укр) Н56
Нестуля, О. О.
Інноваційні технології підготовки фахівців - запорука конкурентоспроможності випускників університету + [Електрон. ресурс] : Монографія / О. О. Нестуля, В.П. Косаріна. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2006. – 110 с. – На укр. яз. – ISBN 966-7971-32-5 : 7.79.
ББК 74.58(4Укр) Н56
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Электронный учебный курс (ЭУК) «ОЦЕНКА СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ»
Наука адміністрації й адміністративного права. Загальна частина
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки