27 | 02 | 2021
Науковцям
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки
Інституційний репозитарій

URAN

Академічна доброчесність

Контроль якості та безпечності харчової продукції
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Курсова робота

ID Замовлення: WATS-180
Читач: Karina
Читач Тема запиту
Читач: Karina Доброго дня!
Допоможіть будь ласка підібрати літературу до написання роботи на тему: "Автоматизація діловодства та документообігу в державних органах управління". Завчасно дякую!
Бібліотека: Ирина Науменко Доброго дня! До Вашої теми пропонуємо переглянути наступні джерела:

Автоматизація документообігу в органах державного управління
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.osvita-plaza.in.ua/publ/avtomatizacija_dokumentoobigu_v_organakh_derzhavnogo_upravlinnja/188-1-0-12177

Автоматизація паперового документообігу та діловодства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.microsoft.com/Ukraine/Government/Newsletters/DocFlow/4.mspx

Василенко О. В. Автоматизація документообігу в органах державного управління (На прикладі Головного Управління документального забезпечення адміністрації Президента України) [Електронний ресурс] / О. В. Василенко. – Режим доступу:
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2012-2/doc/5/01.pdf

Говоруха В. Б. Механізація і автоматизація діловодних процесів [Електронний ресурс] / В. Б. Говоруха, О. В. Дубель // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій. - 2013. - Т. 17. - С. 3-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apatit_2013_17_3.pdf

Діловодство і документування [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://kambuzkjust.at.ua/news/dilovodstvo_i_dokumentuvannja_u_roboti_derzhavnikh_ustanov/2014-05-12-376

78.65я73 З-38
Захарова, І. В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності [Текст] : навч. посібник / І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 336 с.

або:
Захарова І. В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності [Електронний ресурс] : навч.посібник / І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова. – Київ : ЦУЛ, 2013.– 336 с. – Режим доступу: http://culonline.com.ua/Books/Osnovy_inform_analit_Zaharova.pdf
65.050.286я73 I21
Іванова, Т. В. Інформаційні технології підтримки документообігу [Текст] / Т. В. Іванова, Л. П. Піддубна // Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування [Текст] + [Електронний ресурс] : навч. посібник / Т. В. Іванова, Л. П. Піддубна. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – С.256-288.

Ковтанюк, Ю. Шляхи розвитку сучасних систем електронного документообігу [Текст] / Ю. Ковтанюк // Діловодство та документообіг. – 2012. – № 7. – С. 12─21.

Ковтанюк, Ю. Шляхи розвитку сучасних систем електронного документообігу [Текст] / Ю. Ковтанюк // Діловодство та документообіг. – 2012. – № 6. – С. 22─27. Продовження. Поч. у № 5/2012. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Ковтанюк, Ю. Шляхи розвитку сучасних систем електронного документообігу [Текст] / Ю. Ковтанюк // Діловодство та документообіг. – 2012. – № 9. – С. 17─27. Продовження. Поч. у № 5-7/2012. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Ковтанюк, Ю. Шляхи розвитку сучасних систем електронного документообігу [Текст] / Ю. Ковтанюк // Діловодство та документообіг. – 2012. – № 5. – С. 26─32.

60.844я73 К63
Комова, М. В. Діловодство [Текст] : навч. посібник / М. В. Комова. – 4-те вид. – Львів : Тріада плюс ; К. : Алерта, 2013. – 218 с.

65.050.286я73 К67
Корнеев, И.К. Управление документами [Текст] : учебник / И.К. Корнеев, А.В. Пшенко, В.А. Машурцев. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 300 с. – (Высшее образование).

Маньковський Анатолій. Спеціалізовані системи автоматизації діловодства і документообігу [Електронний ресурс] / Анатолій. Маньковський // Студії з архівної справи та документознавства. - 2002. - Т. 8. - С. 142-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/sasd_2002_8_17.pdf

60.844с51я73 Н23
Наливайко, Н. Я. Документальні інформаційні системи [Текст] : навч.-метод. посібник / Н. Я. Наливайко, Н. Г. Денисенко. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 220 с.

32.973я73 П12
Павлиш, В. А. Основи інформаційних технологій і систем [Текст] : навч. посібник / В. А. Павлиш, Л. К. Гліненко. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2013. – 500 с.

Писаренко, В. П. Переваги електронного документообігу в управлінській діяльності [Текст] / В. П. Писаренко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 2. – С. 157-160.

Радченко С. В. Особливості систем електронного документообігу у державних органах України [Електронний ресурс] / С. В. Радченко. – Режим доступу: http://tsdea.archives.gov.ua/pdf/18.pdf

Тарнавський Ю. А. Системи електронного документообігу : опорний конспект лекцій / Ю. А. Тарнавський. – К.: ІПК ДСЗУ, 2007. – 37 с.

Бажаємо успіхів! Дякуємо, що звернулися до нас!
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Венгерский за 6 недель
Публічне адміністрування
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки