27 | 02 | 2021
Науковцям
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки
Інституційний репозитарій

URAN

Академічна доброчесність

Контроль якості та безпечності харчової продукції
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Курсова робота

ID Замовлення: WATS-173
Читач: Karina
Читач Тема запиту
Читач: Karina Доброго вечора!
Допоможіть будь ласка підібрати літературу до написання курсової роботи на тему: " Місце регіональної інформаційно-аналітичної служби в системі інформаційної діяльності органів управління (на прикладі місцевих державних адміністрацій)". Завчасно дякую!
Бібліотека: Ирина Науменко Доброго дня! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:

Антонова О. В. Інформаційно-аналітична сфера державно-управлінської діяльності на місцевому рівні: структура та функції [Електронний ресурс] / О. В. Антонова, В. М. Дрешпак. – Режим доступу:
http://www.academy.gov.ua/ej/ej5/txts/07aovrsf..htm . – Назва з титулу екрана.

Грицяк, Н. В. Інформаційно-аналітична діяльність як складова стратегічного управління [Текст] / Н. В. Грицяк, О. П. Попроцький // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2013. – № 3. – С. 53–58. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Гаман Т. В. Створення регіональної інформаційно-аналітичної служби як складова вдосконалення інформаційної діяльності місцевих державних адміністрацій [Електронний ресурс] / Т. В. Гаман. – Режим доступу: http://www.univer.km.ua/visnyk/1253.pdf . – Назва з титулу екрана.

Захарова І. В. Місце регіональної інформаційно-аналітичної служби в системі інформаційної діяльності органів управління (на прикладі місцевих державних адміністрацій) [Електронний ресурс] / І. В. Захарова // Основи інформаційно-аналітичної діяльності. – Р. 2.2.4. – Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/27769-224-mstse-regonalno-nformatsyno-analtichno-slujbi-v-sistem-nformatsyno-dyalnost-organv-upravlnnya-na-priklad-mstsevih-derjavnih-admnstratsy.html .–Назва з титулу екрана.

Захарова І. В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності [Електронний ресурс] : навч.посібник / І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова. – Київ : ЦУЛ, 2013.– 336 с. – Режим доступу: http://culonline.com.ua/Books/Osnovy_inform_analit_Zaharova.pdf

78.65я73 З-38
Захарова, І. В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності [Текст] : навч. посібник / І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 336 с.

Місце регіональної інформаційно-аналітичної служби в системі інформаційної діяльності органів управління (на прикладі місцевих державних адміністрацій) [Електронний ресурс] .– Режим доступу: http://pidruchniki.com/1392050753916/informatika/mistse_regionalnoyi_informatsiyno-analitichnoyi_sluzhbi_sistemi_informatsiynoyi_diyalnosti_organiv . – Назва з титулу екрана.

Бажаємо успіхів!
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Электронный учебник «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ: ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ»
Право Європейського Союзу: основи теорії
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки