05 | 06 | 2020
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Підбір літератури

ID Замовлення: WATS-143
Читач: Karina
Читач Тема запиту
Читач: Karina Доброго дня!
Допоможіть будь ласка підібрати літературу до написання курсової роботи на тему: "Організація електронного документопотоку на підприємстві".
Бібліотека: Елена Нестеренко Доброго дня!
Для написання курсової роботи за даною темою пропонуємо скористатися наступними джерелами:

Білоусько, Т.М. Електронний документообіг [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Т.М. Білоусько. – Полтава : ПУЕТ, 2013 . – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

Казиева, Н. Современные технологии электронного документооборота и их практическое применение [Текст] / Н. Казиева // Діловодство та документообіг. – 2014. – № 3. – С. 28─32.

Казиева, Н. Основы электронного документооборота [Текст] / Н. Казиева // Діловодство та документообіг. – 2014. – № 1/2. – С. 24─28.
Ковтанюк, Ю. Шляхи розвитку сучасних систем електронного документообігу [Текст] / Ю. Ковтанюк // Діловодство та документообіг. – 2012. – № 5. – С. 26─32.

Ковтанюк, Ю. Шляхи розвитку сучасних систем електронного документообігу [Текст] / Ю. Ковтанюк // Діловодство та документообіг. – 2012. – № 6. – С. 22─27. Продовження. Поч. у № 5/2012 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Ковтанюк, Ю. Шляхи розвитку сучасних систем електронного документообігу [Текст] / Ю. Ковтанюк // Діловодство та документообіг. – 2012. – № 7. – С. 12─21.

Ковтанюк, Ю. Шляхи розвитку сучасних систем електронного документообігу [Текст] / Ю. Ковтанюк // Діловодство та документообіг. – 2012. – № 9. – С. 17─27. Продовження. Поч. у № 5-7/2012. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

73.031я73 К63
Комова, М. В.
Документи на новітніх носіях інформації [Текст] / М. В. Комова // Документознавство [Текст] : навч. посібник / М. В. Комова. – Львів-К. : Тріада плюс : Алерта, 2007. – С.268-290.

73.031я73 К63
Комова, М. В.
Документознавство [Текст] : навч. посібник / М. В. Комова. – Львів-К. : Тріада плюс : Алерта, 2007. – 296 с.

Крутова, А. Електронний документообіг на підприємствах електронної комерції [Текст] + [Електронний ресурс] / А. Крутова // Економіст. – 2011. – N3. – С.31-35. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Макарова, С. Этапы внедрения электронного документооборота в организации [Текст] / С. Макарова // Современные технологии делопроизводства и документооборота. – 2012. – № 4. – С.31─43 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Назаренко, А. А. Автоматизация документооборота в организации: распространенные мифы и заблуждения [Текст] / А. А. Назаренко // Современные технологии делопроизводства и документооборота. – 2012. – № 9. – С. 13–19.

Писаренко, В. П. Переваги електронного документообігу в управлінській діяльності [Текст] / В. П. Писаренко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 2. – С. 157-160.

Плешакова-Боровинська, М. Системи електронного документообігу в діяльності промислових підприємств [Текст] / М. Плешакова-Боровинська // Вісник книжкової палати. – 2012. – № 7. – С. 35─38.

Рулева, Е. Е. Внедрение электронного архива с нуля [Текст] / Е. Е. Рулева // Современные технологии делопроизводства и документооборота. – 2012. – № 5. – С. 53–60.

Сенченко, П. Применение WEB-ориентированных технологий при разработке систем электронного документооборота: обоснование целесообразности [Текст] + [Електронний ресурс] / П. Сенченко // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – № 6. – С. 33–39. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Серова, Г. А. Основные задачи и проблемы СЭД (с точки зрения совершенствования информационно-документационного обеспечения организации) [Текст] / Г. А. Серова // Современные технологии делопроизводства и документооборота. – 2012. – № 1. – С. 15─26. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Храмцовская, Н. Разработка концепции электронного архива [Текст] / Н. Храмцовская // Делопроизводство и документооборот на предприятии. – 2012. – № 4. – С. 68─78. – Те саме [Електроннийресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Шойдин, Ю. Этот простой сложный документооборот [Текст] / Ю. Шойдин // Администратор информационных технологий. – 2012. – № 9. – С. 8–15. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Кофеин для продавцов
Технология производства хлебобулочных изделий
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки