05 | 06 | 2020
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Підбір електронних джерел

ID Замовлення: WATS-136
Читач: Елена
Читач Тема запиту
Читач: Елена Доброго дня, шановні працівники віртуально-довідкової служби!

Допоможіть будь ласка підібрати в електронному вигляді літературу для написання доповіді: "Відображення в обліку витрат з формування субординованого боргу".

Зі щирою повагою, О. Холодьон!
Бібліотека: Елена Нестеренко Доброго дня! Пропонуємо Вам скористатися наступними джерелами:

Литвин Н. Б.. Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ) : підручник. — К.: «Хай-Тек Прес», 2010. — 608 с. – Режим доступу: http://all-sci.net/sistema-bankovskaya/finansoviy-oblik-bankah-konteksti-msfz.html

Облік і аудит у банках : навч. посібник / за ред. О. В. Васюренка. – К. : Знання, 2006. –Режим доступу: http://libfree.com/183980826-buhgalterskiy_oblik_ta_auditoblik_i_audit_u_bankah__vasyurenko_ov.html

Облік операцій, пов'язаних зі змінами величини капіталу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.aic-crimea.narod.ru/E-learn/BU-bank8/1-3.htm

Облік кредитно-розрахункових операцій в банках : конспект лекцій (для
студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки “Економіка і
підприємництво” за спеціальністю 7.050106 – “Облік і аудит”, кваліфікаційно-
го рівня підготовки – спеціаліст) / Укл. Петрова В.Ф., Родченко С.С.; Харк.
нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 165 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/12682/1/методичка_лекции_ОБЛІК.pdf

Облік субординованого боргу банку та інших статей додаткового капіталу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://megos.org.ua/bankivskoj%20oblik.2.6.html

Табачук Г. П. Фінансовий облік у банках : навчальний посібник / Г. П. Табачук, О. М. Сарахман, Т. М. Бречко. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 424 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/13351023/bankivska_sprava/finansoviy_oblik_u_bankah_-_tabachuk_gp

Ткачук Н. М. Субординований борг як зовнішнє джерело поповнення власного капіталу банку [Електронний ресурс] / Н. М. Ткачук // Університетські наукові записки. – 2006. – № 1. – С. 333–337. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2006_1_56.pdf
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Техники управления агрессией
Правове регулювання інформаційної діяльності
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки