05 | 06 | 2020
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Підбір літератури

ID Замовлення: WATS-129
Читач: Елена
Читач Тема запиту
Читач: Елена Доброго дня, шановні працівники віртуально-довідкової служби!

Допоможіть будь ласка підібрати літературу для написання бакалаврської роботи на тему: "Облік і конроль витрат банку".

Зі щирою повагою, О. Холодьон!
Бібліотека: Ирина Науменко Доброго дня! До теми роботи пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:

65.9(4Укр)262.10я73 В20
Васюренко, О.В.
Банківські операції [Текст] : навч. посібник / О.В. Васюренко. – 6-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 318 с. – (Вища освіта XXІ століття) .

65.052.9(4Укр)226.10я73 В67
Волкова, І. А. Бухгалтерський облік у банках [Текст] : навч. посіб. / І. А. Волкова, О.Ю. Калініна. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 520 с.

Гладких, Д. Основні складові доходів і витрат українських банків [Текст] / Д. Гладких // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 5. – С. 22─27.

Гладких, Д. Основні складові доходів і витрат українських банків [Текст] / Д. Гладких // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 5. – С. 40─45.

Красножон, С. В. Теоретичні аспекти фінансової та інвестиційної діяльності комерційних банків України [Текст] / С. В. Красножон // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 7/8. – С. 45─47. (№ 7).

65.052.9(4Укр)226.10я73 М42
Медвідь, Л.Г.
Облік у банках [Текст] : навч. посібник / Л.Г. Медвідь, І.В. Фостяк. – Львів : Магнолія-2006 , 2010. – 360 с.

65.052.9(4Укр)226.10я73 О-17
Облік у банках [Текст] : підручник / О.Г. Коренєва, Н. Г. Маслак, Н.Г. Слав'янська, [та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2012. – 668 с. + Електрон. зміст . – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

Омельченко, О. Ю. Види доходів та витрат банку, їх облік в умовах дії нового податкового поля [Текст] / О. Ю. Омельченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 1. – С. 83-88. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Семениченко, Ю.К. Аналіз витратної частини проекту карткової програми банку як складова частина оцінки ефективності операцій [Текст] + [Електронний ресурс] / Ю.К. Семениченко, А.М. Топоровська // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2011. – N3 Ч.2. – С.172-178. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Табачук Г.П. Фінансовий облік у банках [Текст] : навч. посібник / Г. П. Табачук, О. М. Сарахман, Т. М. Бречко. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 424 с. – Режим доступу: http://libfree.com/102345510_bankivska_spravaoblik_dohodiv_vitrat_finansovih_rezultativ_diyalnosti_banku.html .─ Назва з титулу екрана.

Тьо Ю. В. Облік доходів та витрат комерційного банку як самостійної фінансової кредитної установи [Електронний ресурс] / Ю. В. Тьо // // Управління розвитком.─2012.─ № 1.─ С. 104─106.─ Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum%20/Uproz/2012_10/u1210toy.pdf .─ Назва
з титулу екрана.

Хворостовська М. В. Визначення особливостей обліку доходів і витрат комерційного банку [Електронний ресурс] / М. В. Хворостовська // Управління розвитком.─2013.─ № 1.─ С. 25─27.─ Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum./Uproz/2013_1/u1301khv.pdf . ─ Назва з титулу екрана.

Бажаємо успіхів!
Бібліотека: Ирина Науменко Доброго дня! До теми роботи пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:

65.9(4Укр)262.10я73 В20
Васюренко, О.В.
Банківські операції [Текст] : навч. посібник / О.В. Васюренко. – 6-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 318 с. – (Вища освіта XXІ століття) .

65.052.9(4Укр)226.10я73 В67
Волкова, І. А. Бухгалтерський облік у банках [Текст] : навч. посіб. / І. А. Волкова, О.Ю. Калініна. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 520 с.

Гладких, Д. Основні складові доходів і витрат українських банків [Текст] / Д. Гладких // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 5. – С. 22─27.

Гладких, Д. Основні складові доходів і витрат українських банків [Текст] / Д. Гладких // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 5. – С. 40─45.

Красножон, С. В. Теоретичні аспекти фінансової та інвестиційної діяльності комерційних банків України [Текст] / С. В. Красножон // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 7/8. – С. 45─47. (№ 7).

65.052.9(4Укр)226.10я73 М42
Медвідь, Л.Г.
Облік у банках [Текст] : навч. посібник / Л.Г. Медвідь, І.В. Фостяк. – Львів : Магнолія-2006 , 2010. – 360 с.

65.052.9(4Укр)226.10я73 О-17
Облік у банках [Текст] : підручник / О.Г. Коренєва, Н. Г. Маслак, Н.Г. Слав'янська, [та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2012. – 668 с. + Електрон. зміст . – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

Омельченко, О. Ю. Види доходів та витрат банку, їх облік в умовах дії нового податкового поля [Текст] / О. Ю. Омельченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 1. – С. 83-88. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Семениченко, Ю.К. Аналіз витратної частини проекту карткової програми банку як складова частина оцінки ефективності операцій [Текст] + [Електронний ресурс] / Ю.К. Семениченко, А.М. Топоровська // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2011. – N3 Ч.2. – С.172-178. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Табачук Г.П. Фінансовий облік у банках [Текст] : навч. посібник / Г. П. Табачук, О. М. Сарахман, Т. М. Бречко. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 424 с. – Режим доступу: http://libfree.com/102345510_bankivska_spravaoblik_dohodiv_vitrat_finansovih_rezultativ_diyalnosti_banku.html .─ Назва з титулу екрана.

Тьо Ю. В. Облік доходів та витрат комерційного банку як самостійної фінансової кредитної установи [Електронний ресурс] / Ю. В. Тьо // // Управління розвитком.─2012.─ № 1.─ С. 104─106.─ Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum%20/Uproz/2012_10/u1210toy.pdf .─ Назва
з титулу екрана.

Хворостовська М. В. Визначення особливостей обліку доходів і витрат комерційного банку [Електронний ресурс] / М. В. Хворостовська // Управління розвитком.─2013.─ № 1.─ С. 25─27.─ Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum./Uproz/2013_1/u1301khv.pdf . ─ Назва з титулу екрана.

Бажаємо успіхів!
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
«Фэйс-контроль». Правила назначения встреч, ведения переговоров и заключения сделок с VIP клиентами
Основи туризмознавства
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки