05 | 06 | 2020
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Підбір літератури

ID Замовлення: WATS-122
Читач: Святослав
Читач Тема запиту
Читач: Святослав Доброго дня, шановні працівники віртуально-довідкової служби!

Допоможіть будь ласка підібрати літературу для написання магістерської роботи на тему: "Управління формуванням й використанням фінансового потенціалу підприємства".

Зі щирою повагою, С. Заворотній!
Бібліотека: Ирина Науменко Доброго дня, Святославе!

До Вашої теми пропонуємо скористатися наступними джерелами:

1.Бачевський, Б.Є. Потенціал і розвиток підприємства [Текст] : навч. посібник / Б.Є. Бачевський, І. В. Заблодська, О.О. Решетняк. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 400 с.

2.Бердар, М.М. Фінанси підприємств [Текст] + [Електронний ресурс] : навч. посібник / М.М. Бердар. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 352 с. + Електрон. зміст. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

3.Березін О. В. Управління потенціалом підприємства : навч. посібник / О. В. Березін, С. Т. Дуда, Н. Г. Міценко. – Львів : Магнолія-2006, 2011. – 308 с.

4.Блакита, Г. В. Діагностування внутрішнього фінансового потенціалу торговельних підприємств [Текст] + [Електронний ресурс] / Г.В. Блакита // Фінанси України. – 2011. – N4. – С.120-130. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

5.Бланк, І.О. Управління фінансами підприємств і об'єднань[Текст] : навч. посібник / І.О. Бланк, Г. В. Ситник. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 183 с.

6.Васюренко О. В. Планування фінансового потенціалу підприємства в посткризових умовах [Електронний ресурс] / О. В. Васюренко, Н. О. Гнип .─ Режим доступа: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/fkd/2011_2/part1/17.pdf.─
Назва з титул. екрана.

7.Гнип, Н.О. Організаційно-економічні засади прогнозування фінансового потенціалу підприємств [Текст] / Н.О. Гнип // Держава та регіони. – 2010. – N1. – С.64-67.

8.Гнип Н.О. Формування фінансового потенціалу підприємства за джерелами фінансування [Електронний ресурс] / Н. О. Гнип.─ Режим доступа: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2011_5/270.pdf.─
Назва з титул. екрана.

9.Кирилова Л. І. Фінансовий потенціал підприємства та його складові [Електронний ресурс] / Л. І. Кирилова, Д. Д. Тодорова.─ Режим доступа:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2012_1/298.pdf.─ Назва з титул. екрана.

10.Коровин, А. В. Анализ финансового инновационного потенциала предприятия [Текст] / А. В. Коровин // Вестник Московского ун-та. Сер. 6, Экономика. – 2011. – № 6. – С. 76─86 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

11.Костевич, О. Д. Фінансовий потенціал підприємства та його оцінювання : методологічний аспект / О.Д. Костевич // Легка промисловість. – 2010. – N2. – С.10-12.

12.Назаренко, А. С. Теоретичні підходи до визначення сутності економічної категорії "фінансовий потенціал підприємства" [Текст] + [Електронний ресурс] / А. С. Назаренко // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – N8. – С.22-29.

13.Непочатенко, О.О. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посібник / О.О. Непочатенко. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 328 с. + Електрон. зміст . – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.

14.Плікус, І. Й. Потенціал підприємства, його оцінка й трансформація: економічна та бухгалтерська інтерпретація [Текст] / І. Й. Плікус // Фінанси України. – 2012. – № 4. – С. 91-105. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

15.Пузирьова П. В. Матриця ключових стратегій в управлінні фінансовим потенціалом промислових підприємств [Електронний ресурс] / П. В. Пузирьова.─ Режим доступа:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ape/2010_6/APE-2010-06/151-156.pdf.─ Назва з титул. екрана.

16.Пузирьова, П. В. Оцінка економічного ризику в управлінні фінансовим потенціалом підприємств України [Текст] / П. В. Пузирьова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – N10. – С.131-134.

17.Фінансовий потенціал інвестиційної діяльності підприємства [Текст] // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – N3. – С.87-91.

Бажаємо успіхів!
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Маркетинговые войны
Контрольно-ревізійна діяльність
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки