28 | 02 | 2021
Науковцям
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки
Інституційний репозитарій

URAN

Академічна доброчесність

Контроль якості та безпечності харчової продукції
Головна

Архів довідок ВДС

Аграрна кооперація

ID Замовлення: WATS-9
Читач: Юлия Бабенко
Читач Тема запиту
Читач: Юлия Бабенко Добрий день! Яка література по темі "Аграрна кооперація" є в фонді вашої бібліотеки?
Бібліотека: Наталья Шляховая Шановний читач ! Висилаємо Вам список найновіших джерел з питань аграрної кооперації.

Валентинов, В.Л.
Розвиток сiльськогосподарської кооперацiї в системi аграрних перетворень / Валентинов В.Л. / / Економiка АПК. - 5/2000. - N5. - С.25-30.

*******
65.9(4Укр)321.8 П16
ПАНТЕЛЕЙМОНЕНКО, А.О.
Аграрна кооперацiя в Українi [Текст] + [Електрон. ресурс] : теорiя i практика : монографiя / А.О. Пантелеймоненко . - Полтава : РВВ ПУСКУ , 2008. - 347 с.. - Спосiб доступу: електрон. чит. зал ПУСКУ -

65.9(4Укр)321.8 П16

65.9(4Укр)08 грн. 33.98

*******
65.9(4Укр)08
ГОНЧАРУК, Я.А.
Мiсце i роль кооперацiї у формуваннi аграрного ринку України / Гончарук, Я.А. / / Нацiональний кооперативний рух та структурнi змiни в економiцi України XXI столiття : Збiрник наукових праць учасникiв Мiжнародної науково-практичної конференцiї 26-27 червня 2001 року. - К., 2001. - С.255-263
65.9(4Укр)08 Н35
65.08

*******
65.9(4Укр)08
МАХОРТОВ, Ю.
Аграрна сфера i кооперацiя / Махортов, Ю. / / Нацiональний кооперативний рух та структурнi змiни в економiцi України XXI столiття : Збiрник наукових праць учасникiв Мiжнародної науково-практичної конференцiї 26-27 червня 2001 року. - К., 2001. - С.280-285
65.9(4Укр)08 Н35
65.08

Черевко, Г.
Теоретичнi аспекти економiчних взаємовiдносин як основи кооперацiї в аграрному секторi / Черевко Г. ; Горбонос Ф. / / Економiка України. - 8/2004. - С.63-71.

*******
Проценко, Т.П.
Сiльськогосподарськi кооперативи як суб'єкти аграрного ринку / Проценко Т.П. / / Часопис Київського унiверситету права. - 2004. - N3. - С.91-98.

*******
Бондаренко, В.
Полтавська битва. Доля аграрного сектору споживчої кооперацiї / Бондаренко В. / / ВIСТI. Дiловий випуск. - 17/ 3/2006. - С.4

*******
Мазур, М.
Чи буде Україна аграрна кооперативною ? [Текст] / Мазур М. ; Децовський Й. / / Вiстi ЦССТУ. - 24/ 1/2008. - С.6.
З повагою бібліограф Шляхова Н.Є.