28 | 02 | 2021
Науковцям
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки
Інституційний репозитарій

URAN

Академічна доброчесність

Контроль якості та безпечності харчової продукції
Головна

Архів довідок ВДС

Запитання

ID Замовлення: WATS-26
Читач: Яна Кириченко
Читач Тема запиту
Читач: Яна Кириченко Доброго дня, шановний бібліотекар. Хочу звернутися до Вас з проханням підказати мені літературу, якою можу скористатися для підготовки презентації з теми "Заробітна плата." Мені треба виконати дану роботу у схемах та таблицях. Допоможіть, будь ласка.
Бібліотека: Елена Галицкая Шановний читачу!
Пропонуємо літературу на тему “Заробітна плата”.

65.290-80я73 Ц58
ЦИГИЛИК, I.I.
Економiка й органiзацiя виробництва [Текст] : навч. посiбник у схемах, формулах i таблицях / I.I. Цигилик ; О.I. Мозiль ; Н.В. Кiрдякiна . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 176 с.

65.012.1я73 Н28
НАРИЖНА, Л.Д.
Мiкроекономiка в схемах [Текст] : навч. посiбник / Л.Д. Нарижна ; Л.Н. Пономарьова . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2007. - 160 с.

65.290-93я73 Г85
ГРИНЬОВА, В.М.
Фiнанси пiдприємств в схемах : Навч. посiбник / В.М. Гриньова ; В.О. Коюда . - Х. : ВД "IНЖЕК" , 2003. - 192 с.

65.9(4Укр)245 П74
Прогресивнi форми органiзацiї i оплати працi - основа ефективного управлiння пiдприємством [Текст] : монографiя / Т.А. Костишина ; Н.I. Огуй ; Л.В. Степанова ; О.I. Єрещенко . - Полтава : РВЦ ПУСКУ , 2005. - 241 с.

65.290-64я73 Н62
НIКIТIНА, Г.О.
Органiзацiя працi на пiдприємствi + [Електрон. ресурс] : Опорний конспект лекцiй / Г.О. Нiкiтiна ; Л.В. Дробиш . - Полтава : РВВ ПУСКУ , 2003. - 51 с.. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

65 П 85
ПРУССОВА, Л.Г.
Экономика в схемах. Экономика в таблицах / Л.Г. Пруссова . - К. : К. , 1995. - 230 с.

Кн.65.24я73 Б91
БУРЯК, П.Ю.
Заробiтна плата / Буряк, П.Ю., Карпiнський, Б.А., Григор'єва, М.I. / / Економiка працi й соцiально-трудовi вiдносини + [Електрон. ресурс] : Навч. посiбник / Буряк, П.Ю., Карпiнський, Б.А., Григор'єва, М.I.. - К., 2004. - С.89-100.
65.24я73 Б91

Кн. 65.050 Р32
IЛЬЄНКО, А.В.
Мiнiмальна заробiтна плата та її роль у диференцiацiї тарифних ставок / Iльєнко, А.В. / / Регiональнi перспективи. Вип. 3-5 : Науково-практичний журнал: Тема номеру "Методологiя та практика менеджменту на порозi ХХI столiття: загальнолержавнi, галузевi та регiональнi аспекти" / Коллект. автор. - м.Кременчук, 2004. - С.76-79.
65.050 Р32

Кн. 65.050 Р32
ТУЖИЛКIНА, О.В.
Заробiтна плата : компенсацiя за працю чи поштовх до подальших дiй / Тужилкiна, О.В. / / Регiональнi перспективи. Вип. 3-5 : Науково-практичний журнал: Тема номеру "Методологiя та практика менеджменту на порозi ХХI столiття: загальнолержавнi, галузевi та регiональнi аспекти" / Коллект. автор. - м.Кременчук, 2004. - С.101-102.
65.050 Р32

65.245я73 К61
Система заробiтної плати. Органiзацiя премiювання персоналу [Текст] / / Мотивацiя персоналу [Текст] : пiдручник / Колот, А.М.. - К., 2006. - С.177
65.245я73 К61


65.9(4Укр)421.8-6 К72
КОСТИШИНА, Т.А.
Ринкова трансформацiя оплати працi на пiдприємствах споживчої кооперацiї України : Монографiя / Т.А. Костишина . - Полтава : РВВ ПУСКУ , 2004. - 191 с. -

67.9(4Укр)305я73 Б79
БОЛОТIНА, Н.Б.
Оплата працi / Болотiна, Н.Б. / / Трудове право України + [Електрон. ресурс] : Пiдручник / Болотiна, Н.Б.. - К., 2003. - С.375-413
67.9(4Укр)305я73 Б79

65.049(4Укр)6 С69
РИБАЧУК, Г.В.
Удосконалення системи оплати працi в умовах ринкової економiки / Рибачук, Г.В. / / Соцiально-економiчнi проблеми розвитку регiонiв в умовах глобалiзацiї : Матерiали мiжнарод. студент. наук.-практ. конф., 24-25 лют. 2005р. / Коллект. автор, вiдповiд. ред. Нестуля, О.О.. - Полтава, 2005. - С.163-165
65.049(4Укр)6 С69

65.9(4Укр)245 Д69
ДОРОНIНА, О.А.
Стратегiя формування системи оплати працi на промисловому пiдприємствi : Автореф. дис.: 08.09.91 / О.А. Доронiна . - Донецьк : Донецьк. нац. ун-т , 2005. - 20 с. -


65.290-233я73 I-21
IВАНОВА, В.В.
Персонал та оплата працi / Iванова, В.В. / / Планування дiяльностi пiдприємства : Навч. посiбник / Iванова, В.В.. - К., 2006. - С.262-285
65.290-233я73 I-21

65.290-233я73 П19
Форми i системи оплати працi та їх аналiз / / Планування дiяльностi пiдприємства : Навч. посiбник / Пасiчник, В.Г., Акiлiна, О.В.. - К., 2005. - С.59-64
65.290-233я73 П19

65.9(4Укр)245 П74
Прогресивнi форми органiзацiї i оплати працi - основа ефективного управлiння пiдприємством [Текст] : монографiя / Т.А. Костишина ; Н.I. Огуй ; Л.В. Степанова ; О.I. Єрещенко . - Полтава : РВЦ ПУСКУ , 2005. - 241 с. -

65.245я73 К61
Тарифна система оплати працi [Текст] / / Мотивацiя персоналу [Текст] : пiдручник / Колот, А.М.. - К., 2006. - С.112
65.245я73 К61
65.9(4Укр)245я73