28 | 02 | 2021
Науковцям
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки
Інституційний репозитарій

URAN

Академічна доброчесність

Контроль якості та безпечності харчової продукції
Головна

Архів довідок ВДС

Інформація

ID Замовлення: WATS-13
Читач: Яна Кириченко
Читач Тема запиту
Читач: Яна Кириченко Дорого дня. Мені треба знайти літературу для підготовки до семінару по Політекономіці.Ви можете підказати мені якою літературою можна скористатися? Моя тема:"Місце і роль людини в сучасному виробництві". Наперед вдячна
Бібліотека: Валентина Матяш Шановний читач, пропонуємо Вам скористатися при підготовці до семінару наступною літературою:

65.01я73 С60
СОЛТИС, В.В.
Полiтична економiя [Текст] : модульний варiант : навч. посiбник / В.В. Солтис ; Ю.М. Лелюк ; В.Ф. Iванюта . - К. : Зовнiшня торгiвля , 2007. - 432 с.

65.01я73 Е45
Економiчна теорiя [Текст] : полiтекономiя : пiдручник / за ред. проф. В.Д. Базилевич . - 7-те вид., стер . - К. : Знання-Прес , 2008. - 719 с. - (Вища освiта XXI ст.

65.01я73 П50
Полiтична економiя : Навч. посiбник / за ред. Г.I. Башнянин ; за ред. Є.С. Шевчук . - 4-те вид., перероб. i випр . - Львiв : Новий свiт-2000 , 2005. - 480 с. -

Покритан, А.
Про характер виробничих вiдносин у сучаснiй Українi / Покритан А. / / Економiка України. - 10/1999. - N10. - С.61-69.

Покритан, А.
Про економiчний змiст сучасних суспiльних вiдносин в Українi / Покритан А. / / Економiка України. - 10/2000. - N10. - С.46-53.

Березуцький, В.
Вплив людського фактора на виробничий ризик / Березуцький В. ; Пархоменко В. / / Стандартизацiя.Сертифiкацiя.Якiсть.. - 2005. - N2. - С.61-65