Вищий навчальний заклад Укоопспілки

 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

 

БІБЛІОТЕКА

 

 

 

ВОРОНА
ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ

 

 

Біобібліографічний покажчик літератури

 

 

 

 

 

 

ПОЛТАВА

РВВ ПУЕТ

2013

 

 

 

 

 

Ворона Петро Васильович : біобібліографічний покажчик [Текст] / укладач О. В. Нестеренко. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2013. –  42 с.

 

 

 

ВОРОНА ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

Від упорядника

Розділ І. Життєвий і творчий шлях Петра Васильовича Ворони

Розділ ІІ. Бібліографія праць П. В. Ворони

Окремі видання праць

Публікації у збірниках, енциклопедіях, періодичних виданнях

Розділ ІІІ. Автореферати кандидатських дисертацій, опонентом яких виступав П. В. Ворона

Іменний покажчик

Ілюстрації

 

 

ВІД УПОРЯДНИКА

 

Бібліографічний покажчик присвячений життю та діяльності Петра Васильовича Ворони, кандидата наук державного управління, депутата обласної ради, доцента ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Покажчик має три розділи та містить 181 бібліографічний опис публікацій автора, а саме: монографії, навчально-методичні посібники, статті, вміщені в наукових збірниках, матеріалах наукових конференцій, публікації в періодичній пресі. Перелік наукових праць охоплює період з 2003 по 2012 роки.

Розділ І «Життєвий і творчий шлях Петра Васильовича Ворони» містить його біографію та хронологічну таблицю основних дат життя і діяльності.

До розділу ІІ «Бібліографія праць П. В. Ворони» увійшли монографії, підручники, навчально-методичні посібники та авторські публікації з питань розвитку партійної системи та місцевого самоврядування в Україні та зарубіжних країнах.

До розділу ІІІ включено перелік дисертацій, при захисті яких П. В. Ворона виступав офіційним опонентом.

Бібліографічні описи праць поділено на два підрозділи: окремі видання  та публікації. У кожному підрозділі матеріал розміщено за роками видань, у межах року – за алфавітом назв. Нумерація бібліографічних описів у покажчику наскрізна.

Бібліографічний опис здійснено у відповідності до ДСТУ ГОСТу 7.1 : 2006 «Бібілографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Доповнює видання іменний покажчик прізвищ співавторів, відомості про яких зустрічаються у бібліографічних описах та ілюстративний матеріал – фотографії із особистого архіву П. В. Ворони.

Бібілографічний покажчик призначений для науковців, аспірантів, викладачів, студентів.

 

[Вгору]

РОЗДІЛ І. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ
ПЕТРА ВАСИЛЬОВИЧА ВОРОНИ

 

Петро Васильович Ворона народився в с. Круподеренці Оржицького району Полтавської області 6 серпня 1967 року. Закінчив Денисівську середню (Оржицького району) школу в 1984 році. Після закінчення школи вступив на природничо-географічний факультет Ворошиловградського педагогічного інституту ім. Т. Шевченка. З 1986 по 1988 роки проходив дійсну військову службу у ВВ МВС СРСР. У 1991 році закінчив Луганський педагогічний інститут ім. Шевченка за спеціальністю географія та біологія. Отримав диплом з відзнакою.

З 1991 по 2000 рік Петро Васильович працював вчителем географії, історії та правознавства Денисівської середньої школи, а також за сумісництвом учителем географії Золотухинської основної школи. У 2000-2002 рр. працює заступником директора Денисівської школи з навчально-виховної роботи. В той же час є редактором і співавтором навчального посібника «Географія рідного краю», головою районного методичного об’єднання вчителів географії, головою туристичного районного клубу «Говерляни», активно відроджує туризм в Оржицькому району і змагання по туризму серед учнівської молоді. У 2002 році спілкою воїнів-афганців Оржиччини та педагогічним колективом Новооржицької ЗОШ І-ІІІ ст. висунутий кандидатом в депутати Полтавської обласної ради і обраний депутатом від Оржицького вибочого округу.

У 2002 році Петро Васильович вступає на денне відділення магістерської підготовки Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «державне управління». За сумісництвом працює вчителем географії та тренером з боротьби «самбо» ПЗОШ І-ІІІ ст. «Ерудит» м. Харкова. У 2004 році закінчив Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, магістр державного управління. Отримав диплом з відзнакою.

По закінченні Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України працював начальником відділу субсидій управління праці та соціального захисту Оржицької районної державної адміністрації, помічником-консультантом народного депутата України, а в  2005-2006 рр. - головою Оржицької районної державної адміністрації. З 2006 по 2010 рр. працює заступником голови Полтавської обласної ради. Веде гуманітарний напрям роботи обласної ради, є ініціатором і співавтором проектів рішень ради про заснування премій імені І. Котляревського, А. Макаренка; прийняття програм підтримки обдарованої молоді, увічнення пам’яті видатних земляків, програми підтримки проектів місцевих територіальних громад, співпраці з проектом ПР ООН  тощо. Був головою обласної комісії з питань поновлення прав репресованих. Є автором двох обласних проектів, що отримали визнання і фінансування з Фонду підтримки місцевого самоврядування в Україні, серед яких – проект присвячений 200-річчю М. В. Гоголя.

Ще в академії Петро Васильович захопився науковою роботою. Під керівництвом доктора наук з державного управління, професора Юрія Олексійовича Куца захистив кандидатську дисертацію на тему «Експлікація місцевого самоврядування в програмах політичних партій України» за спеціальністю 25.00.04 «Місцеве самоврядування». З 2007 року є кандидатом наук державного управління. В 2008 році закінчив навчальний курс «Влада і політика» у Відкритому Університеті Ізраїлю. В 2011 році здобув фах економіста у Полтавському національному технічному університеті ім. Ю. Кондратюка. Проходив стажування і вивчав досвід роботи органів місцевого самоврядування США, Китаю, Польщі, Бельгії, Швеції та Німеччини.  Загальний педагогічний стаж 18 років.

За сумісництвом Петро Васильович працював доцентом кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, кафедри гуманітарних дисциплін Полтавського інституту економіки і права, кафедри педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського Національного педагогічного університету ім. В. Короленка.

З 2008 року за сумісництвом – доцент кафедри управління персоналом  та економіки праці, а з 2011 року – декан факультету економіки та менеджменту ПУЕТ. З березня 2012 року має вчене звання – доцент.

Петро Васильович Ворона – депутат Полтавської обласної ради ІV, V, VІ скликань. Є членом комісії Полтавської обласної ради з питань освіти, науки та культури, а також – членом Спілки журналістів України. 

Окрім викладацької та депутатської діяльності, займається спортом (має звання кандидата в майстри спорту з боротьби «самбо»), захоплюється гірським пішохідним туризмом, є головою обласної федерації зі спортивного орієнтування.

Зараз Петро Васильович є докторантом кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України. Автор 3-х та співавтор 4-х колективних монографій, 3-х підручників (два з грифом МОН), співавтор 5-ти навчально-методичних посібників. Він має більше 150 авторських публікацій на тему розвитку партійної системи та місцевого самоврядування в Україні, а також аналізу і можливостям використання в Україні досвіду розвитку місцевої влади у Франції, Японії, Росії, Ізраїлі та інших країнах.

 

[Вгору]

Хронологічна таблиця основних дат
життя і діяльності П. В. Ворони

 

1967

Народився 6 серпня 1967 року в с. Круподеренці Оржицького району Полтавської області

1984

Закінчив Денисівську середню школу Оржицького району.  Вступив на природничо-географічний факультет Ворошиловградського педагогічного інституту ім. Т. Шевченка

1986-1988

Проходив дійсну військову службу у ВВ МВС СРСР

1991

Закінчив Луганський педагогічний інститут ім. Шевченка за спеціальністю географія та біологія

1991-2000

Вчитель географії, історії та правознавства Денисівської середньої школи

1991-1994

За сумісництвом учитель географії Золотухинської основної школи

2000-2002

Заступник директора Денисівської середньої школи з навчально-виховної роботи, редактор і співавтор навчального посібника «Географія рідного краю», голова районного методичного об’єднання вчителів географії, голова туристичного районного клубу «Говерляни»

2002

Обраний депутатом від Оржицького вибочого округу

2002-2004

Навчання на денному відділенні магістерської підготовки Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «державне управління»

2004

Начальник відділу субсидій управління праці та соціального захисту Оржицької районної державної адміністрації, помічник-консультант народного депутата України

2005-2006

Голова Оржицької районної державної адміністрації

2006-2010

Заступник голови Полтавської обласної ради

2006-2011

Доцент кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

2007

Захистив кандидатську дисертацію на тему «Експлікація місцевого самоврядування в програмах політичних партій України», спеціальність 25.00.04 «місцеве самоврядування». Кандидат наук державного управління

2008

Закінчив навчальний курс «Влада і політика» у Відкритому Університеті Ізраїлю

2008-2011

Доцент кафедри гуманітарних дисциплін Полтавського інституту економіки і права

2009 - по даний час

Доцент кафедри педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського Національного педагогічного університету ім. В. Короленка

2011

Здобув фах економіста у Полтавському національному технічному університеті ім. Ю. Кондратюка

2011-2012

Декан факультету економіки та менеджменту ПУЕТ

2012

Присвоєно вчене звання доцента

 

 

[Вгору]

РОЗДІЛ ІІ. БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ
П. В. ВОРОНИ

 

Окремі видання праць

 

2006

 

1.     Ворона П. В. Питання розвитку місцевого самоврядування у програмах політичних партій України [Текст] / П. В. Ворона. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2006. – 60 с. – (Серія „Досвід державотворення”).

 

2007

 

2.     Ворона П. В. На допомогу депутатам місцевих рад [Текст] : навч.-метод. посібник / П. В. Ворона. – Полтава : ПП Шевченко Р. В., 2007. – 49 с.

 

3.     Ворона П. В. Партії, вибори, місцеве самоврядування [Текст] : електоральний зріз уподобань виборців Полтавщини / П. В. Ворона. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ Магістр, 2007. – 144 с. (Серія „Досвід державотворення”).

 

4.     Ворона П. В. Посібник для депутатів місцевих рад [Текст] : навч.- метод. посібник / П. В. Ворона. – Полтава : ПП Шевченко Р. В., 2007. – 40 с.

 

2008

 

5.     Ворона П. В. Адміністративно-територіальна реформа: проблеми та перспективи [Текст] : навч.-метод. матеріали / П. В. Ворона. – Полтава, 2008. – 56 с.

 

6.     Ворона П. В. Місцеве самоврядування і політичні партії  в Україні [Текст] : [Монографія] / П. В. Ворона. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2008. – 184 с.

 

7.     Ворона П. В. Повсюдність місцевого самоврядування як напрямок сталого розвитку територіальних громад [Текст] / П. В. Ворона // Сталий розвиток територіальної громади: управлінський аспект : [монографія] / за заг. ред. Ю. О. Куца, В. В. Мамонової. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2008. – Розд. 2.3. – С. 75–82. – (Серія „Державне управління ХХІ століття”).

 

 

2009

 

8.     Ворона П. В. Територіальна організація влади: місцевий рівень [Текст] : навч. посібник до короткотермінового тематичного семінару / П. В. Ворона. – Полтава, 2009. – 72 с.

 

9.     Зарубіжний досвід організації та роботи місцевої влади [Текст] :  [монографія] / О. В. Власенко, П. В. Ворона, М. О. Пухтинський [та ін.] ; за заг. ред. П. В. Ворони. – Полтава : ПолтНТУ, 2009. – 288 с.

 

10.  Технологія управління проектами [Текст] : навч. посібник для слухачів денної та заочної форм навчання за спец. "Управління проектами" / упоряд. П. В. Ворона, О. Г. Штепа. – Полтава : ПП Шевченко, 2009. – 156 с.

 

11.  Українські еліти в контексті місцевого і регіонального розвитку: історія та сучасність [Текст] : популярний нарис / [М. Пухтинський, О. Власенко, П. Ворона [та ін.]. – Полтава : ПП Шевченко, 2009. – 160 с.

 

2010

 

12.  Біль і пам'ять. Історія Голодомору 1932-1933 років на Оржиччині [Текст] / упоряд. В. Л. Андріяка, І. І. Сердюченко. – Полтава : ПП Шевченко Р.В., 2010. – 240 с.

 

13.  Ворона П. В. Державне будівництво і місцеве самоврядування [Текст] : навч.-метод. посібник : опорний конспект лекцій / П. В. Ворона. – Полтава : Дивосвіт, 2010. – 84 с.

 

14.  Ворона П. В. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні [Текст] : навч.-метод. посібник / П. В. Ворона, А. М. Мучник. – Полтава : ПП Шевченко Р.В., 2010. – 100 с.

 

15.  Ворона П. В. Зарубіжний досвід формування органів місцевого самоврядування в контексті розвитку управління персоналом [Текст] / П. В. Ворона // Управління персоналом у ХХІ столітті: кадрова політика, мотивація, оплата праці : монографія / Т. А. Костишина, О. О. Нестуля, С. І. Нестуля [та ін.]. – Полтава : Полтавський літератор, 2010. – С. 486–497.

 

16.  Ворона П. В. Симон Петлюра – від конроверзи до порозуміння [Текст] / П. В. Ворона, А. М. Мучник, В. Я. Ревегук; за заг. ред.  П. В. Ворони. – Полтава : ПП Шевченко Р.В., 2010. – 102 с.

17.  Ворона П. В. Соціальне партнерство як інструмент регіонально-адміністративного менеджменту [Текст] / П. В. Ворона // Регіонально-адміністративний менеджмент : навч. посіб. / за. ред.   В. В. Мамонової. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – Розділ 4.1. – С. 153–161.

 

18.  Гриньова М. В. Процеси управління проектами [Текст] : навч.-метод. посібник / М. В. Гриньова, Н. М. Сас, П. В. Ворона. – Полтава : ПНПУ, 2010. – 51 с.

 

19.  Навчально-методичний посібник із навчальної дисципліни «Управління інноваційними проектами» для освітньо-кваліфікаційного рівня 8.000003 магістр „Специфічні категорії. Управління проектами” / упоряд. М. В. Гриньова, Н. М. Сас, П. В. Ворона. Полтава : ПНПУ, 2010. – 113 с.

 

2011

 

20.  Ворона П. В. Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах: досвід для України [Текст] : [навч. посіб. для депутатів місцевих рад] / П. В. Ворона. – К. : Ун-т «Україна», 2011. – 210 с.(Сер. „Бібліотека політичного лідера”).

 

21.  Ворона П. В. Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах: досвід для України [Текст] : робоча навч. програма дисципліни / П. В. Ворона. – К. : Ун-т «Україна», 2011. – 60 с.

 

22.  Ворона П. В. Сприяння місцевому розвитку через активізацію дієвості територіальних громад: досвід французської комуни [Текст] / П. В. Ворона // Територіальна громада: знаннєвість, дієвість : [монографія] / Ю. О. Куц [та ін.] ; за заг. ред. Ю. О. Куца. – Х. : Віровець А. П. «Апостроф», 2011. – Розд. 2.3. – С. 98–114.

 

2012

 

23.  Ворона П. Гендерні сподівання та шлюбний контракт [Текст] / П. Ворона, А. Мучник. – Полтава : Промелектроніка, 2012. – 58 с.

 

24.  Ворона П. В. Місцеве самоврядування України в контексті розвитку представницької влади [Текст] : монографія  / П. В. Ворона. – Полтава, РВВ ПУЕТ, 2012. – 305 с.

 

25.  Менеджмент персоналу [Текст] : робочий зошит для усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня магістра / П. В. Ворона, Т. А. Костишина, М. І. Драгомирецька, Л. В. Рудич. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 166 с.

 

26.  Мучник А. М. Бібліїстика для менеджерів [Текст] : навч.-метод. посібник / А. М. Мучник, П. В. Ворона. – Полтава : Промелектроніка, 2012. – 62 с.

 

27.  Мучник А. М. Бібліїстика для менеджерів : Бібілійне право [Текст] : навч.-метод. посібник. Ч. 2. / А. М. Мучник, П. В. Ворона. – Полтава : Промелектроніка, 2012. – 84 с.

 

[Вгору]

Публікації у збірниках, енциклопедіях, періодичних виданнях

 

2003

 

28.  Ворона П. В. Перспектива політичної реформи у виборчих програмах політичних партій українського парламенту [Текст] / П. В. Ворона // Політична реформа як засіб демократизації українського суспільства : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 18 квіт. 2003 р.). – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2003. – С. 45–48.

 

2004

 

29.  Ворона П. В. Механізм захисту прав громадян у роботі депутатів місцевих рад [Текст] / П. В. Ворона // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2004. Вип. 9. – С. 94–96.

 

30.  Ворона П. В. Парламентські слухання як пропозиція реальних механізмів регіонального розвитку [Текст] / П. В. Ворона // Hові механізми регіонального розвитку : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 12 груд. 2003 р.). – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2004. – С. 62–63.

 

31.  Кисельов Є. Л. Перспективи розвитку місцевої демократії (на матеріалах законопроектів Верховної Ради) [Текст] / Є. Л. Кисельов, П. В. Ворона // Ефективність державного управління : зб. наук. праць. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2004/2005. – Вип. 6/7. – С. 39–44.

 

2005

 

32.  Ворона П. В. Дихтомія політичних уподобань як наслідок недосконалості виборчої системи України [Текст] / П. В. Ворона // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. – Вип. 2(11). – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2005. – С. 56–60.

 

33.  Ворона П. В. Місцеве самоврядування у програмах політичних партій українського парламенту [Текст] / П. В. Ворона // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. – Вип. 3(12). – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2005.  – С. 22–26.

 

34.  Ворона П. В. Перспективи розвитку місцевої демократії з погляду на законопроекти, що подані на розгляд до Верховної Ради України [Текст] / П. В. Ворона // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць.– Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2005. – Вип. 5. – С. 64–66.

 

2006

 

35.  Ворона П. В. Досвід європейських країн та їх політичних партій у становленні місцевої демократії [Текст] / П. В. Ворона // Вивчення та запровадження в Україні досвіду удосконалення діяльності органів влади : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Полтава, 6 груд. 2006 р.). – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2006. – С. 32–36.

 

36.  Ворона П. В. Еволюція поглядів щодо розвитку місцевого самоврядування у програмних документах лівих партій України [Текст] / П. В. Ворона // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2006. – Вип. 2(29). – С. 378–386.

 

37.  Ворона П. В. Еволюція поглядів щодо розвитку місцевого самоврядування в програмних документах правоцентристських партій [Текст] / П. В. Ворона // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2006. – Вип. 3(30). – С. 417–425.

 

38.  Ворона П. В. Лесевич і його школа [Текст] / П. В. Ворона // Рідний край : науково-публіцистичний художньо-публіцистичний альманах ПДПУ. – 2006. – № 2(15). – С. 88–90.

 

2007

 

39.  Ворона П. В. Депутат місцевої ради у виборчому окрузі [Текст] / П. В. Ворона // Полтавський регіон: на пульсі держави. – 2007. – № 2. – С. 92–99.

 

40.  Ворона П. В. Досвід європейських країн та їхніх політичних партій у становленні місцевої демократії [Текст] / П. В. Ворона // Державне управління та місцеве самоврядування : тези VII Міжнар. наук. конгресу (Харків, 29-30 берез. 2007 р.). – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2007. – С. 55–56.

 

41.  Ворона П. В. Місцеве самоврядування у програмних документах центристських партій парламенту [Електронний ресурс] / П. В. Ворона // Державне будівництво : електронне наук. фахове видання. – Х. : ХарРІ НАДУ. – 2007. – № 1, ч. 1. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-1-1/doc/4/04.pdf. – Назва з екрана.

 

42.  Ворона П. В. Місцеві партійні вибори та місцева демократія: реалії та перспективи [Текст]  / П. В. Ворона // Полтавщина: історичні шляхи та перпективи розвитку : зб. матеріалів Всеукраїнської наук. конф., присвяченої 70-річчю утворення Полтавської області (Полтава, 19 вересня 2007 р.). – Полтава: ПОІППО, 2007. – С. 27–33.

 

43.  Ворона П. В. Особенности проектного стимулирования активности местных общин в Украине на государственном уровне [Текст] / П. В. Ворона // Экономика и эффективность организации производства : сб. науч. трудов по итогам междунар. науч.-техн. конф. / под общ. ред. Е. А. Памфилова. – Брянск : БГИТА, 2007. – Вып. 12. – С. 7881.

 

44.  Ворона П. В. Партії та місцева демократія: реалії та перспективи [Текст] / П. В. Ворона // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. – Вип. 1(16). – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2007. – С. 243–250.

 

45.  Ворона П. В. Політичні партії як кадрова база органів місцевого самоврядування [Текст] / П. В. Ворона // Інноваційні технології та механізми державного управління на регіональному рівні : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 28 листоп. та 21 груд. 2006 р.). – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2007. – С. 160–165.

 

46.  Ворона П. В. Три партійні моделі системи місцевого самоврядування, як перспектива його розвитку в Україні [Текст] / П. В. Ворона // Ефективність державного управління : зб. наук. праць Львівського регіонального ін-ту держ. управління Національної акад. держ. управління при Президентові України / за заг. ред. проф. В. С. Загорського. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2007. – Вип. 13. – С. 305–311.

 

47.  Ворона П. В. Юридичне закріплення гарантій розвитку місцевого самоврядування  в  Конституціях  України та Російської Федерації [Текст] / П. В. Ворона // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Вип. 2(32). – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2007. – С. 317–325.

 

2008

 

48.  Ворона П. В. Активізація роботи громад та втілення громадських ініціатив сприятиме місцевому розвитку [Текст] / П. В. Ворона // Полтавський регіон: на пульсі держави. – 2008. – № 4(7). – С.710.

 

49.  Ворона П. В. Активізація участі громад у місцевому самоврядуванні: регіональний аспект [Текст] / П. В. Ворона // Проблеми формування доброчесного, належного місцевого врядування : зб. матеріалів та документів / за заг. ред. М. Пухтинського. – К. : Атіка, 2008. – С. 273–276.

 

50.  Ворона П. В. Виборча дихотомія на місцевих виборах та її причини [Текст] / П. В. Ворона // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації : пленарне засідання, рекомендації та матеріали підсумкової наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Одеса, 31 жовт. 2008 р.). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2008. – С. 82–84.

 

51.  Ворона П. В. Використання педагогіки управління колективом А. С. Макаренка в державному управлінні [Текст] / П. В. Ворона // Витоки педагогічної майстерності : зб наук. праць Полтавського держ. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – С. 263–267. – (Серія „Педагогічні науки”; вип. 4).

 

52.  Ворона П. В. Використання педагогічних напрацювань А. С. Макаренко в державному управлінні [Текст] / П. В. Ворона // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2008. – Вип. 3(22). – С. 59–64.

 

53.  Ворона П. В. Деякі особливості програм політичних партій України на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства [Текст] / П. В. Ворона // Громадянське суспільство в Україні: проблеми формування та перспективи розвитку : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Полтава,  22 трав. 2008 р.). – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2008. – С.52–56.

 

54.  Ворона П. В. Досвід реформування місцевого самоврядування Франції на прикладі регіональних адміністративно-територіальних одиниць департаментів: досвід для України [Електронний ресурс] / П. В. Ворона // Державне будівництво : електронне наук. фахове видання. – 2008. – № 2. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2008-2/doc/5/13.pdf. – Назва з екрана.

 

55.  Ворона П. В. Досвід співпраці територіальних громад Полтавщини з Фондом сприяння місцевому самоврядування України [Електронний ресурс] / П. В. Ворона // Державне будівництво : електронне наук. фахове видання. – Х. : ХарРІ НАДУ. – 2008. – № 1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2008-1/doc/2/06.pdf. – Назва з екрана.

 

56.  Ворона П. В. Зарубіжний досвід законодавчого реформування місцевої демократії та особливості його використання для України [Текст] / П. В. Ворона // Інноваційний розвиток середовища життєдіяльності людини : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Полтава, 24-25 квіт. 2008 р.). – Полтава : ПІЕП, 2008. – Т. 1. – С. 3–6.

 

57.  Ворона П. В. Ідеї Болонської декларації в Україні: перспективи і ризики [Текст] / П. В. Ворона // Проблеми Європейської та євроатланичної інтеграції України: освітній вимір : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 21 трав. 2008 р.). – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2008. – С. 17–20.

 

58.  Ворона П. В. Механізми активізації участі громад у місцевому самоврядуванні [Текст] / П. В. Ворона // Державне управління та місцеве самоврядування : тези VIIІ Міжнар. наук. конгресу (Харків, 27-28 берез. 2008 р.). – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2008. – С. 71–72.

 

59.  Ворона П. В. Місцеве самоврядування в Ізраїлі, як приклад ефективної моделі місцевої влади [Текст] / П. В. Ворона // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез міжнар. наук. конф. «Сьомі осінні юридичні читання» (Хмельницький, 28-29 листоп. 2008 р.) : у 4-х ч. – Хмельницький : Вид-во ХУУП, 2008. – Ч. І : Теорія держави і права. Історія політичних та правових вчень. Філософія права. Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 148–151.

 

60.  Ворона П. В. Особливості запровадження принципу повсюдності місцевого самоврядування в українському законодавстві та аналогічний російський досвід [Текст] / П. В. Ворона // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2008. – Вип. 1(20). – С. 443–448.

 

61.  Ворона П. В. Oсобливості місцевого самоврядування Франції на прикладі регіональних адміністративно-територіальних одиниць – департаментів: досвід для України [Електронний ресурс] / П. В. Ворона // Держане будівництво : електронне наук. фахове видання. – 2008. – № 2. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2008-2/doc/5/13.pdf. – Назва з екрана.

 

62.  Ворона П. В. Особливості партійних передвиборчих програм політичних партій: сучасний етап розвитку громадянського суспільства [Текст] / П. В. Ворона // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2008. – Вип. 2(34). – С. 33–42.

 

63.  Ворона П. В. Особливості розвитку місцевого самоврядування в ізраїльських кібуцах [Текст] / П. В. Ворона // Вивчення та запровадження в Україні досвіду удосконалення діяльності органів влади : матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Полтава, 26 жовт. 2009 р.). –– Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2008. – Ч. І. – С. 14–19.

 

64.  Ворона П. В. Особливості становлення парламентаризму в Ізраїлі та його вплив на формування органів місцевої влади (уроки для вітчизняної демократії та партійної еліти) [Електронний ресурс] / П. В. Ворона // Теоретичні та прикладні питання  державотворення : електр. наук. фахове видання. – 2008. – Вип. 4. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/2008-4/R_4/09vpvdpe.pdf. – Назва з екрана.

 

65.  Ворона П. В. Партійні моделі системи місцевого самоврядування, як перспектива розвитку місцевої демократії в Україні [Текст] / П. В. Ворона // Вивчення та запровадження в Україні досвіду удосконалення діяльності органів влади : матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Полтава, 4 груд. 2007 р.). – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2008. – С. 13–17.

 

66.  Ворона П. В. Партійні передвиборчі програми як маркенговий метод популяризації політичних партій [Текст] / П. В. Ворона // Ефективність державного управління : зб. наук. праць Львівського регіонального ін-ту держ. управління Національної акад. держ. управління при Президентові України / за заг. ред. проф. В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 14/15. – С. 257–265. ; Те саме // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Одеса : Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 1(33). – С. 314–321. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeVr/2008-01/P_Vorona.pdf. – Назва з екрана.

 

67.  Ворона П. В. Перспективи демократизації вищої освіти в умовах упровадження ідей болонської декларації [Текст] / П. В. Ворона // Європейський вектор української освіти : зб. наук. праць. – Полтава : АСМІ, 2008. – С. 21–25.

 

68.  Ворона П. В. Перспективи демократизації в розвитку вищої освіти в умовах упровадження ідей болонської декларації [Текст] / П. В. Ворона // Полтавський регіон: на пульсі держави. – 2008. – № 1(4). – С. 43–45.

 

69.  Ворона П. В. Перспективи розвитку місцевого самоврядування на сучасному етапі державотворення [Текст] / П. В. Ворона // Інновації в освіті, науці та виробництві : матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Полтава, 23-24 квіт. 2009 р.). – Полтава : ПІЕП, 2008. – С. 3–6.

 

70.  Ворона П. В. Повсюдність місцевого самоврядування – нереалізований принцип місцевої демократії в українському законодавстві [Текст]  / П. В. Ворона // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 2(32). – С. 261–269.

 

71.  Ворона П. В. Повсюдність – нереалізований принцип місцевої демократії в Україні / П. В. Ворона // Управління сьогодні та завтра :  матеріали міжнар. управлінського форуму (Хмельницький, 15 трав. 2008 р.) // Університетські наукові записки : часопис Хмельницького ун-ту управління і права. – 2008. –  № 3(І) спецвипуск. – С. 405–406.

 

72.  Ворона П. В. Поглиблення співпраці органів місцевого самоврядування з територіальним підрозділом Головдержслужби України, як один з механізмів поліпшення їх роботи [Текст] / П. В. Ворона // Полтавський регіон: на пульсі держави. – 2008. – № 4(7). – С. 37–39.

 

73.  Ворона П. В. Порівняльний аналіз законодавчого закріплення гарантій розвитку місцевого самоврядування України та Російської Федерації [Текст] / П. В. Ворона // Університетські наукові записки : часопис Хмельницького ун-ту управління та права. – 2008. – № 4. – С. 84–89.

 

74.  Ворона П. В. Сприяння місцевому розвитку через активізацію роботи громад [Текст] / П. В. Ворона // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2008. – Вип. 4(23). – С. 116–124.

 

75.  Ворона П. В. Сприяння місцевому розвитку через активізацію роботи громад (Деякі особливості співпраці місцевого самоврядування з европейською комісією в рамках Програми розвитку ООН) [Текст] / П. В. Ворона // Полтавський регіон: на пульсі держави. – 2008. – № 1(8). – С. 25–30.

 

76.  Ворона П. В. Участь органів місцевого самоврядування у реформуванні освіти [Текст] / П. В. Ворона, О. М. Свергун // Вища освіта в контексті Болонського процесу : зб. матеріалів Міжнар. наук.-метод. конф. (Полтава, 19-21 листоп. 2008 р.). – Полтава : АСМІ, 2008. С. 1316.

 

77.  Ворона П. В. Участь територіальних громад Полтавщини у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування [Текст] / П. В. Ворона // Полтавський регіон: на пульсі держави. – 2008. – №1(4). – С. 32–34.

 

78.  Ворона П. В. Шляхи удосконалення виборчої системи органів місцевого самоврядування в Україні [Текст] / П. В. Ворона // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали регіональної наук.-практ. конф. / за заг. ред. В. Г. Вікторова. – Д. : ДРІДУ, 2008. – С. 101–105.

 

2009

 

79.       Ворона П. В. Виборча система Франції в контексті європейського досвіду розвитку демократії: регіональний та республіканський аспекти [Текст] / П. В. Ворона // Розвиток публічного адміністрування на засадах менеджменту: європейський контекст : матеріали наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 15-16 трав. 2009 р.) / за заг. ред. С. М. Серьогіна. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – С. 29–32.

 

80.       Ворона П. В. Від Богдана до Івана [Текст] / П. В. Ворона // Рідний край : науково-публіцистичний художньо-літературний альманах ПДПУ. – 2009. – № 1(21). – С. 42–45.

 

81.       Ворона П. В. Вплив особистості гетьмана І. С. Мазепи на розвиток державності України [Текст] / П. В. Ворона // Полтавський регіон: на пульсі держави. – 2009. – № 2(9). – С. 39–43. ; Те саме // Постметодика. – 2009. – № 4(8). – С. 51–55.

 

82.       Ворона П. В. Государственное стимулирование активности местных общин [Текст] / П. В. Ворона // Государственное регулирование экономики и повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования : Пятая Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 23-24 апр. 2009 г.) : сб. науч. статей : в 2-х ч. – Минск : Академия управления При Президенте Республики Беларусь, 2009. – Ч. 2. – С. 66–68.

 

83.       Ворона П. В. Державна підтримка малого та середнього бізнесу в Ізраїлі [Текст] / П. В. Ворона, С. В. Касян // Cтатистична оцінка соціально-економічного розвитку : зб. текстів доповідей за матеріалами Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Хмельницький, 21 трав. 2009 р.). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2009. – С. 18–20.

84.       Ворона П. В. Державний контроль системи органів місцевого самоврядування Ізраїлю [Текст] / П. В. Ворона // Державне управління та місцеве самоврядування : зб наук. праць. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 3(3). – С. 260–267.

 

85.       Ворона П. В. Досвід муніципального реформування Франції на прикладі базових адміністративно-територіальних колективів країни – комун [Текст] / П. В. Ворона // Проблеми реформування публічної влади : зб. матеріалів та документів / за заг. ред. Р. П. Безсмертного. – К. : Атіка-Н, 2009. – С. 171–182.

 

86.       Ворона П. В. Дуалізм політичних вподобань виборців Полтавщини на виборах 2002-2006 року [Текст] / П. В. Ворона // Наукові записки Ін-ту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2009. – Вип. 44. – С. 151–160. – (Курасівські читання).

 

87.       Ворона П. В. Інститут префектури як наглядово-контролюючий орган державної влади у Франції [Текст] / П. В. Ворона // Економічна безпека і проблеми господарсько-політичної трансформації соціально-економічних систем : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 15-16 трав. 2009 р.). Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – С. 362365.

 

88.       Ворона П. В. Комуна як базова ланка мiсцевого самоврядування Франції [Електронний ресурс] / П. В. Ворона // Демократичне врядування : електронне наук. фахове видання. – 2009. – Вип. 3. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeVr/2009_3/fail/+Vorona.pdf. – Назва з екрана.

 

89.       Ворона П. В. Концептуальні підходи щодо доцільності оцінки ефективності діяльності органів місцевого самоврядування [Текст] / П. В. Ворона // Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін : зб. матеріалів доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль,  22-23 жовт. 2009 р.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – Ч. 2. – С. 43–47.

 

90.       Ворона П. В. Місцеве самоврядування в Ізраїлі як приклад одно- та двоступеневої моделей місцевої влади [Текст] / П. В. Ворона // Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України : матеріали 6-ї регіональної наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14 трав. 2009 р.) / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – С. 335–339. ; Те саме // Удосконалення механізмів державного управління та місцевого самоврядування : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 10 квіт. 2009 р.) : у 2-х. ч. / за ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка, Т. В. Іванової. – К. : Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2009. – Ч. 2. – С. 52–56.

 

91.       Ворона П. В. Місцеве самоврядування в сільських поселеннях Ізраїлю на прикладі кібуців [Текст] / П. В. Ворона // Європейські орієнтири місцевого і регіонального розвитку : зб. матеріалів та документів / за ред. М. Пухтинського, М. Власенка. – К. : Видавництво Академії муніципального управління, 2009. – С. 261–265.

 

92.       Ворона П. В. Місцеве самоврядування у Японії як поєднання історичної традиції та сучасного досвіду територіального устрою влади та її демократизму [Текст] / П. В. Ворона // Полтавський регіон: на пульсі держави. – 2009. – № 3(10). – С. 10–13.

 

93.       Ворона П. В. Можливі критерії оцінки ефективності роботи місцевого самоврядування [Текст] / П. В. Ворона // Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади : матеріали IV Всеукраїнської наук.-практ. конференції за міжнар. участю (Полтава, 24 листоп. 2009 р.). – Полтава : ПолтНТУ, 2009. – Ч. І. – С. 153–157.

 

94.       Ворона П. В. Об'єднання (асоціації) комун як характерна особливість системи місцевого самоврядування Франції [Текст] / П. В. Ворона // Демократичне врядування у контексті глобальних викликів та кризових ситуацій : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Львів, 3 квіт. 2009 р.) : у 2 ч. / за. ред. В. С. Загорського,  А. В. Ліпенцева. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2009. – Ч. 2 . – С. 151–155.

 

95.       Ворона П. В. Основні передумови ефективності місцевого самоврядування [Текст] / П. В. Ворона // Демократичне врядування: наука, освіта, практика : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 29 трав. 2009 р.) : у 4-х т. / за заг. ред. В. П. Приходька, С. В.  Загороднюка. – К. : НАДУ, 2009. – Т. 2. – С. 248–252.

 

96.       Ворона П. В. Особливості державного контролю Ізраїлю за системою органів місцевої влади [Текст] / П. В. Ворона // Державне управління та місцеве самоврядування : тези ІХ Міжнар. наук. конгресу (26-27 берез. 2009 р.). – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2009. – С. 102– 103.

 

97.       Ворона П. В. Особливості законодавчого закріплення гарантій розвитку місцевого самоврядування в Україні та Російській Федерації [Текст] / П. В. Ворона // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку : зб.  матеріалів Міжнар. наук. симпозіуму „Дні порівняльного правознавства” (Київ, 8-11 квіт. 2009 р.) / за ред. Ю. С. Шемшученка, Л. В. Губернського, І. С. Грищенка ; упор. О. В. Кресів. – К. : Логос, 2009. – С. 327–330.

 

98.       Ворона П. В. Особливості партійної сиcтеми Ізраїлю та її класифікація [Текст] / П. В. Ворона //  Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2009. – Вип. 4(27). – С. 432–440.

 

99.       Ворона П. В. Особливості партійної системи Франції [Текст] / П. В. Ворона // Політичний менеджмент. – 2009. – № 4. – С. 134–142.

 

100.    Ворона П. В. Особливості партійної системи Франції в контексті її розвитку в Україні [Текст] / П. В. Ворона // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2009. – Вип. 1(24). – С. 432–440. ; Те саме // Проблеми реформування публічної влади : зб. матеріалів та документів / за заг. ред. Р. П. Безсмертного. – К. : Атіка-Н, 2009. – С. 159–171.

 

101.    Ворона П. В. Особливості програми технологічних інкубаторів Ізраїлю як державної підтримка бізнесових проектів та ініціатив на сучасному етапі [Текст] / П. В. Ворона, А. М. Мучник // Економіка та держава. – 2009. – № 5(77). – С. 72–75. ; Те саме // Науковий вісник Полтавського Університету Споживчої кооперації України. Серія "Економічні науки". – 2009. – № 2(33). – С. 17–22. ; Те саме [Електронний ресурс] //  Теоретичні та прикладні питання державотворення : електронне наук. фахове видання. – 2009. – Вип. 5. – Режим доступу: http://www. nbuv.gov.ua/e-journal/tppd/indeks.html. – Назва з екрана.

 

102.    Ворона П. В. Особливості розвитку місцевого самоврядування Японії в процесі децентралізації місцевої влади [Текст] / П. В. Ворона // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2009. – Вип. 2(36). – С. 277–285.

 

103.    Ворона П. В. Особливості самоврядування в ізраїльських кібуцах як приклад прямої демократії [Текст] / П. В. Ворона // Вісник державної служби України. – 2009. – № 1. – С. 36–40.

 

104.    Ворона П. В. Особливості та механізм формування органів місцевого самоврядування Ізраїлю: досвід для України [Текст] / П. В. Ворона // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 1(1). – С. 288–295.

 

105.    Ворона П. В. Особливості та суперечності проведення місцевих виборів на пропорційній основі в Україні [Текст] / П. В. Ворона // Ефективність державного управління : зб. наук. праць. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 18/19. – С. 277–274. ; Те саме // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2009. – № 1. – С. 160–168.

 

106.    Ворона П. В. Особливості формування та роботи місцевої влади Бельгії на прикладі провінції ЕНО [Текст] / П. В. Ворона, В. А. Головко // Восьмі осінні юридичні читання : зб. текстів доповідей за матеріалами Всеукраїнської наук. конф. (Хмельницький, 13-14 листоп. 2009 р.) : у 4-х ч. – Хмельницький : ХУУП, 2009. –  Ч. 1. – С. 127–129.

 

107.    Ворона П. В. Партійна сиcтема Ізраїлю: уроки для партійного будівництва України [Текст] / П. В. Ворона // Європеїзація публічного адміністрування в Україні в контексті европейської інтеграції : матеріали наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 17 груд. 2009 р.) / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Д. : ДРІДУ, 2009. – С. 46–51.

 

108.    Ворона П. В. Партійна система Ізраїлю, як динамічна основа громадянського суспільства: висновки для України [Текст] / П. В. Ворона // Європейські орієнтири місцевого і регіонального розвитку : зб. матеріалів та документів / за ред. М. Пухтинського, М. Власенка. – К. : Видавництво Академії муніципального управління, 2009. – С. 253–261.

 

109.    Ворона П. В. Педагогіка управління колективом А. С. Макаренко в сучасному менеджменті [Текст] / П. В. Ворона // Спадщина видатних педагогів в міжнародному освітньому просторі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.; Досвід видатних педагогів Полтавщини в управлінській діяльності : матеріали Всеукраїнського наук.-практ. семінару (Полтава, 12-13 берез. 2009 р.) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2009. – С. 8–9.

 

110.    Ворона П. В. Префект, як провідник і гарант втілення державної політики в регіонах й орган контролю місцевого самоврядування у Франції (досвід для України)  [Текст] / П. В. Ворона // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Одеса : Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 1(37). – С. 140–144.

 

111.    Ворона П. В. Пріоритети та пропозиції щодо реформи місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / П. В. Ворона // Державне будівництво : електронне наук. фахове видання. – 2009. – № 1. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-1/doc/2/02.pdf. – Назва з екрана.

 

112.    Ворона П. В. Програма технологічних інкубаторів Ізраїлю як вагома підтримка розвитку приватного бізнесу в країні [Текст] / П. В. Ворона, А. М. Мучник // Економіка і регіон. – 2009. – № 2(21). – С. 213–220.

 

113.    Ворона П. В. Регіон як адміністративно-територіальна одиниця верхнього рівня місцевого самоврядування, утворена після адміністративної реформи Франції [Текст] / П. В. Ворона // Університетські наукові записки : часопис Хмельницького ун-ту управління та права. – 2009. – № 2. – С. 349–356. ; Те саме // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Одеса : Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 2(38). – С. 165–169.

 

114.    Ворона П. В. Реформа місцевого самоврядування: регіональний погляд (доповідь) [Текст] / П. В. Ворона // Удосконалення механізмів державного управління та місцевого самоврядування : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 10 квіт. 2009 р.) : у 2-х. ч. / за ред. В. К. Присяжнюка,  В. Д. Бакуменка, Т. В. Іванової. – К. : Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2009. – Ч. 1. – С. 52–58.

 

115.    Ворона П. В. Селянський опір на Полтавщині в часи Голодомору 1932-1933 рр. [Текст] / П. В. Ворона // Голодомор в Україні 1932-1933 рр. – злочин проти людства : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 21 листоп. 2008 р.). – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2009. – С. 42–49.

 

116.    Ворона П. В. Спроможність місцевого самоврядування в Україні, як складової публічного управління [Текст] / П. В. Ворона, В. А. Головко // Проблеми європейської та євроантлантичної інтеграції України: освітній вимір : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. Секція : Розвиток спроможності державної служби у сфері європейської інтеграції (Полтава, 21 трав. 2009 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – С. 4851.

 

117.    Ворона П. В. Студентське самоврядування, як молодіжна школа кадрів для самоврядних громад [Текст] / П. В. Ворона // Виховання особистісних якостей майбутніх фахівців у системі студентського самоврядування : матеріали Всеукраїнської студентської наук.-практ. конф. (Полтава, 24-25 квіт. 2009 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової. – Полтава, 2009. – С. 8–11.

 

118.    Ворона П. В. Теоретичні аспекти ефективності роботи органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / П. В. Ворона // Державне будівництво : електронне наук. фахове видання. – 2009. – № 2. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-2/doc/2/03.pdf. – Назва з екрана.

 

119.    Ворона П. В. Урядові концепції розвитку місцевого самоврядування на сучасному етапі державотворення [Текст] / П. В. Ворона // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Одеса : Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 3(39). – С. 175–178.

 

2010

 

120.    Ворона П. В. Вибори до місцевих рад – проблеми і перспективи [Текст] / П. В. Ворона // Полтавський регіон: на пульсі держави. – 2010. – № 2(13). – С. 38–42.

 

121.    Ворона П. В. Від студентського самоврядування до самоврядування громад [Текст] / П. В. Ворона // Молодь в умовах нової соціальної перспективи : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 24-25 берез. 2010 р.). – Житомир : Вид-во Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна», 2010. – С. 7173.

 

122.    Ворона П. В. Гендерные особенности в формировании и работе органов местного самоуправления в Украине [Текст] / П. В. Ворона // Тенденции развития государства, права и политики в России и мире : материалы ІІІ Междунар. науч.-практ. конф. / КФ РПА Минюста России; редкол. : А. В. Ченцов, А. П. Котельников, Л. И. Потапова; отв. ред. В. М. Быченков. – Калуга : Полиграф-Информ, 2010. – С. 98–104.

 

123.    Ворона П. В. Государственная поддержка экспортной политики в Израиле [Текст] / П. В. Ворона, А. М. Мучник // Государственное регулирование экономики и повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования, Минск : Шестая Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 22-23 апр. 2010 г.) : сб. науч. статей : в 2-х ч. – Минск : Изд-во Академии управления при Президенте Республики Беларусь, 2010. – Ч. 1. – С. 102–108.

 

124.    Ворона П. В. Державна підтримка експорту як складова політики соціально-економічного розвитку (зарубіжний досвід) [Текст] / П. В. Ворона, А. М. Мучник // Економіка і регіон : наук. вісник ПолтНТУ. – 2010. – Вип. 2(25). – С. 44–50.

 

125.    Ворона П. В. Державна підтримка малого і середнього бізнесу як елемент сприяння регіональному розвитку (зарубіжний досвід) [Текст] / П. В. Ворона, А. М. Мучник // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2010. – Вип. 1(28). – С. 221–228.

 

126.    Ворона П. В. Державна підтримка малого і середнього бізнесу як стимулювання розвитку регіонів (зарубіжний досвід) [Текст] / П. В. Ворона // Економіка та держава. – 2010. – № 6. – С. 80–82.

 

127.    Ворона П. В. Деякі гендерні особливості у діяльності та формуванні органів місцевої влади [Текст] / П. В. Ворона // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. праць Асоціації докторів наук держ.  управління. – Х. : Вид-во «ДокНаукДержУпр», 2010. – № 1. – С. 160–163.

 

128.    Ворона П. В. Деякі особливості впливу органів місцевого самоврядування на регіональний розвиток [Текст] / П. В. Ворона // Людина, суспільство, економіка: актуальні проблеми і перспективи взаємодії : матеріали VII Всеукраїнської наук.-практ. конф. – Полтава : ПІЕП, 2010. – С. 5–8.

 

129.    Ворона П. В. Досвід формування та роботи місцевої влади Бельгії (уроки для України) [Текст] / П. В. Ворона // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2010. – Вип. 1(37). – С. 420–426.

 

130.    Ворона П. В. Зарубіжний досвід реформування місцевих громад (уроки для України) [Текст] / П. В. Ворона // Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України : матеріали 7-ї регіональної наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14 трав. 2010 р.) / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – С. 36–40.

 

131.    Ворона П. В. Методологічні підходи до визначення передумов ефективності місцевого самоврядування [Текст] / П. В. Ворона // Cтатистична оцінка соціально-економічного розвитку : зб. текстів доповідей за матеріалами Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Хмельницький, 20 трав. 2010 р.). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2010. – С. 23–26.

 

132.    Ворона П. В. Механізми впливу органів місцевого самоврядування на регіональний розвиток [Текст] / П. В. Ворона // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. – 2010. – № 3(53). – С. 167–173. ; Те саме // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. – Вип. 4(31). – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2010. – С. 197–204.

 

133.    Ворона П. В. Механізми впливу органів місцевого самоврядування на соціально-економічний розвиток регіону (на досвіді Полтавської області) [Текст] / П. В. Ворона //  Екологічний менеджмент в загальній системі управління : тези Х Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 20-21 квіт. 2010 р.). – Ч. 1. – С. 51–54. ; Те саме // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2010. – Вип. 2(29). – С. 167–174. ; Те саме // Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 9 квіт. 2010 р.) : у 2-х ч. / за заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка, Т. В. Іванової. – К. : Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2010. – Ч. 2. – С. 386–388.

 

134.    Ворона П. В. Механізми державного контролю та особливості захисту інституційних прав органів місцевого самоврядування [Текст] / П. В. Ворона // Державне управління та місцеве самоврядування : тези Х Міжнар. наук. конгресу (Харків, 26 берез. 2010 р.). – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2010. – С. 64–65.

 

135.    Ворона П. В. Механізми державної підтримки малого і середнього бізнесу (зарубіжний досвід) / [Текст] / П. В. Ворона, А. М. Мучник // Науковий вісник Полтавського Університету Споживчої кооперації України. Серія «Економічні науки». – 2010. –  № 4(43). – С. 52–58.

 

136.    Ворона П. В. Механізм та особливості державного контролю місцевої влади Ізраїлю на прикладі муніципалітетів [Електронний ресурс] / П. В. Ворона // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. праць Асоціації докторів наук з держ. управління. – Х. : Вид-во "ДокНаукДерж Упр", 2010. – № 2. – С. 159–165. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2010-2/doc/4/02.pdf. – Назва з екрана.

 

137.    Ворона П. В. Місцева влада Бельгії – погляд зблизька [Текст] / П. В. Ворона // Полтавський регіон: на пульсі держави. – 2010. – № 1(12). – С. 16–21.

 

138.    Ворона П. В. Місцеве самоврядування Японії, як поєднання історичної традиції та сучасного досвіду територіального устрою влади та її демократизму [Текст] / П. В. Ворона // Наукові праці Кам’янець- Подільського національного ун-ту ім. Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний ун-т ім. Івана Огієнка, 2010. – Вип. 9, т. 1. –  С. 105–107.

 

139.    Ворона П. В. Особенности проектного стимулирования активности местных общин в Украине на государственном уровне [Текст] / П. В. Ворона // Экономика и эффективность организации производства : сб. науч. тр. / Брянск. гос. инженер.-технол. акад. ; под. общ. ред. Е. А. Памфилова. – Брянск : БГИТА, 2010. – Вып. 12. – С. 78–80.

 

140.    Ворона П. В. Особливість інструментарію впливу органів місцевого самоврядування на розвиток регіонів [Текст] / П. В. Ворона // Проблеми розвитку сучасного суспільства: економіка, соціологія, філософія : тези Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпропетровськ, 20-21 трав. 2010 р.).Д. : ДДФА, 2010. – С. 13–14.

 

141.    Ворона П. В. Підтримка експортної політики в Ізраїлі як приклад трансформаційних процесів перехідних суспільств [Текст] / П. В. Ворона, А. М. Мучник // Молодь в умовах нової соціальної перспективи : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 24-25 берез. 2010 р.). – Житомир : Вид-во Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна», 2010. – С. 378–383.

 

142.    Ворона П. В. Правові та регіональні особливості  формування органів місцевого самоврядування в Україні [Текст] / П. В. Ворона // Галузь науки «Державне управління»: історія, теорія, впровадження : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 28 трав. 2010 р.) : у 2 т. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, С. В. Загороднюка. – К. : НАДУ, 2010. – Т. 1. – С. 54–57.

 

143.    Ворона П. В. Проектна діяльність органів місцевого самоврядування Полтавщини – шлях до розвитку громад [Текст] / П. В. Ворона // Традиції та інновації менеджменту навчальних закладів і реалізація управлінських проектів : матеріали наук.-практ. конф.; Менеджмент у педагогічній системі А. С. Макаренко та його використання в освітньому просторі України : матеріали Всеукраїнського наук.-практ. семінару; Стратегії розвитку сучасного менеджменту та управління проектами : матеріали Всеукраїнського наук.-практ. семінару (Полтава, 11-12 берез. 2010 р) / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2010. – С. 32–33.

 

144.    Ворона П. В. Проектна діяльність територіальних громад: досвід Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування на прикладі Полтавщини [Текст] / П. В. Ворона // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 3(6). – С. 265–274.

 

145.    Ворона П. В. Проектна діяльність територіальних громад Полтавщини (на прикладі Всеукраїнського Конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування) [Текст] / П. В. Ворона // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць Полтавського національного педагогічного ун-ту ім. В. Г. Короленка. Серія «Педагогічні науки». – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 125–132.

 

146.    Ворона П. В. Регіональні та республіканські аспекти функціонування виборчої системи Франції [Текст] / П. В. Ворона // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2010. – Вип. 2(38). – С. 420–426.

 

147.    Ворона П. В. Теоретичні засади критеріїв оцінки ефективності роботи органів місцевого самоврядування [Текст] / П. В. Ворона // Сучасна регіональна політика: формування, реалізація та розвиток публічної служби : матеріали підсумкової наук.-практ. конф.  за міжнар. участю (Одеса, 23 верес. 2010 р.). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2010. – С. 253–255.

 

148.    Ворона П. В. Формирование и работа органов местного самоуправления в Украине (гендерные особенности) [Текст] / П. В. Ворона // Психолого-педагогические проблемы личности и социального взаимодействия : сб. статей междунар. науч.-практ. конф. – Пенза : Приволжский Дом знаний, 2010. – С. 56–60.

 

149.    Оніщук Л. М. Філософія державного регулювання туристичної галузі: регіональний аспект [Електронний ресурс] / Л. М. Оніщук, П. В. Ворона / Теоретичні та прикладні питання державотворення : електронне наук. фахове видання. – 2010. – Вип. 7. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/2010-7/zmist/R_2/12Onischuk.pdf. – Назва з екрана. ; Те саме // Державне будівництво : електр. наук. фахове видання. – 2010. – № 2. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2010-2/doc/2/06.pdf. – Назва з екрана.

 

2011

 

150.    Ворона П. В. Василь Стус: самопожертва в імя України [Електронний ресурс] / П. В. Ворона // Поети-шістдесятники у національному відродженні України : матеріали наук.-практ. конференції (Полтава, 8 листоп. 2011 р.). – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011 . – Режим доступу: http://uccu.org.ua/liber/2011/11/col/1111poeCL/R4/1111poeC4.htm.

 

151.    Ворона П. В. Возможные критерии оценки эффективности работы органов местного самоуправления [Текст] / П. В. Ворона // Актуальные вопросы эффективного управления государственными и муниципальными финансами: региональный аспект. Ч. 1 : сб. докладов межвуз. науч.-практ. конференции, 27 нояб. 2009 г. / отв. ред. С. П. Кюрдижиев, И. Б. Фомина. – Ростов н/Д : СКАГС, 2011. – С. 146–151.

 

152.    Ворона П. В. Вплив процесів світової глобалізації на формування тенденцій розвитку місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / П. В. Ворона // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. праць Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во "ДокНаукДерж Упр", 2011. – № 3(7). – С. 39–47. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2011-3/doc/1/05.pdf. – Назва з екрана.

 

153.    Ворона П. В. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса как элемент поддержки финансово-экономической устойчивости [Текст] / П. В. Ворона, А. М. Мучник // Актуальные вопросы эффективного управления государственными и муниципальными финансами: региональный аспект. Ч. 1 : сб. докладов межвуз. науч.-практ. конференции, 27 нояб. 2009 г. / отв. ред. С. П. Кюрдижиев, И. Б. Фомина. – Ростов н/Д : СКАГС, 2011. – С. 14–19.

 

154.    Ворона П. В. Депутат місцевої ради / П. В. Ворона // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. При Президентові України; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк [та ін.]. Х. : ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – Т. 5 : Територіальне управління / Ю. О. Амосов, О. С. Ігнатенко, А. О. Кузнецов [та ін.]. С. 68–69.

 

155.    Ворона П. В. Депутатське звернення / П. В. Ворона // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. При Президентові України; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк [та ін.]. Х. : ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – Т. 5 : Територіальне управління / Ю. О. Амосов, О. С. Ігнатенко, А. О. Кузнецов [та ін.]. – С. 69–70.

 

156.    Ворона П. В. Депутатський запит / П. В. Ворона // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. При Президентові України; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк [та ін.]. Х. : ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – Т. 5 : Територіальне управління / Ю. О. Амосов, О. С. Ігнатенко, А. О. Кузнецов [та ін.]. – С. 70–71.

 

157.    Ворона П. В. Забезпечення ефективного управління регіоном на основі кадрової антикризової політики [Електронний ресурс] / П. В. Ворона // Державне будівництво : електр. наук. фахове видання. – 2011. – № 1. – Режим доступу: http:www.kbuapa.kharkov.ua. – Назва з екрана.

 

158.    Ворона П. В. Кадрова антикризова політика, як основа забезпечення ефективного управління регіоном [Текст] / П. В. Ворона // Сучасні тенденції розвитку правової системи України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 23-24 квіт. 2011 р.) : у 2-х т. – Харків : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2011. – Т. 1. – С. 61–64.

 

159.    Ворона П. В. Кадрові особливості реалізації регіональної політики [Текст] / П. В. Ворона, С. М. Ярошенко // Конституція України – основа модернізації держави і суспільства : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. до Дня Конституції України (Полтава, 16 черв. 2011 р.). – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2011. – С. 80–85.

 

160.    Ворона П. В. Методологічні підходи щодо визначення рівня впливу органів місцевого самоврядування на регіони [Текст] / П. В. Ворона // Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Полтава, 22 листоп. 2011 р.). – Полтава : ПолтНТУ, 2011. – С. 104–107.

 

161.    Ворона П. В. Місцеве самоврядування Японії: від традиціоналізму до децентралізації місцевої влади [Текст] / П. В. Ворона // Ефективність та конкурентоспроможність в умовах подолання економічної кризи : матеріали українсько-японського симпозіуму (Київ, 23 серп. 2010 р.) / за заг. ред. А. В. Кожиної. – К. : Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2011. – С. 52–61.

 

162.    Ворона П. В. Особливості визначення рівня впливу органів місцевого самоврядування на регіони: методологічні підходи [Текст]  / П. В. Ворона // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Одеса : Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2011. – Вип. 4(48). – С. 3–7.

 

163.    Ворона П. В. Особливості розвитку місцевого самоврядування в період світової глобалізації [Електронний ресурс] / П. В. Ворона // Державне будівництво : електронне наук. фахове видання. – 2011. – № 2. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2011-2/doc/4/02.pdf. – Назва з екрана.

 

164.    Ворона П. В. Особливості становлення та розвитку представницької влади в Україні (на прикладі місцевого самоврядування) [Текст] / П. В. Ворона // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. – Вип. 4(35). – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2011. – С. 56–60. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2011-4/doc/3/01.pdf. – Назва з екрана.

 

165.    Ворона П. В. Підходи щодо визначення соціально-економічної ефективності самоврядування регіонів [Текст] / П. В. Ворона // Ідеї академіка Вернадського та науково-практичні проблеми сталого розвитку регіонів : матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : КрНУ, 2011. – С. 16–18. ; Те саме // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. – 2011. – № 3(57). –С. 153–160.

 

166.    Ворона П. В. Регламент ради / П. В. Ворона // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. При Президентові України; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк [та ін.] Х. : ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – Т. 5 : Територіальне управління / Ю. О. Амосов, О. С. Ігнатенко, А. О. Кузнецов [та ін.]. – С. 328–329.

 

167.    Ворона П. В. Соціологія щодо визначення соціально-економічної ефективності самоврядування регіонів [Текст] / П. В. Ворона // Теоретико-методологічні механізми розвитку правової держави : матеріали Всеукраїнської конф. науковців та практиків (Львів, 23-24 верес. 2011 р.) : у 2-х ч. – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2011. – Ч. І. – С. 26–28.

 

168.    Ворона П. В. Стратегічні аспекти діяльності місцевого самоврядування [Текст] / П. В. Ворона // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Одеса : Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2011. – Вип. 3(47). – С. 203–207.

 

169.    Ворона П. В. Стратегічні аспекти діяльності органів місцевого самоврядування для розвитку регіону [Текст] / П. В. Ворона // Сучасна регіональна політика: освіта, наука, практика : матеріали підсумкової наук.- практ. конф. за міжнар. участю (Одеса, 28 жовт. 2011 р.) : у 2-х т. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. – Т. 1. – С. 23–25.

 

170.    Ворона П. В. Суперечності впливу місцевого самоврядування на розвиток регіонів, на формування регіональної політики [Текст] / П. В. Ворона // Держава та регіони : наук.-вироб. журнал Класичного приватного ун-ту м. Запоріжжя. Серія «Державне управління». – 2011. – Вип. 1. – С. 201–206.

 

171.    Ворона П. В. Суперечності розвитку місцевого самоврядування [Текст] / П. В. Ворона // Державне управління та місцеве самоврядування : тези ХІ Міжнар. наук. конгресу, 24 берез. 2011 р. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – С. 77–79.

 

172.    Ворона П. В. Сфера компетенції місцевого самоврядування / П. В. Ворона // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. При Президентові України; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк [та ін.]. Х. : ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – Т. 5 : Територіальне управління / Ю. О. Амосов, О. С. Ігнатенко, А. О. Кузнецов [та ін.]. С. 368–370.

 

173.    Ворона П. В. Тенденції розвитку місцевого самоврядування в процесі  світової глобалізації [Текст] / П. В. Ворона // Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 8 квіт. 2011 р.) : у 2-х ч. / за заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка, Т. В. Іванової. – К. : Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2011. – Ч. 2. – С. 71–74.

 

2012

 

174.    Ворона П. Методологія впливу органів місцевого самоврядування на регіональний розвиток [Текст] / П. Ворона, М. Кононенко // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. праць Асоціації докторів з державного управління. – Х. : Вид-во «ДокНаукДержУпр», 2012. - № 1(9). – С. 13–20.Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-1/doc/1/03.pdf. Назва з екрана.

 

175.    Ворона П. В. Местное самоуправление Украины: противоречия развития [Текст] / П. Ворона // Государственное и муниципальное управление в Сибири: состояние и перспективы : материалы Второй науч.-практ. конф., посвященной 20-летию подготовки государственных и муниципальных служащих в Сиб. федер. округе (Новосибирск, 16-17 дек. 2011 г.) / науч. ред. И. В. Князева; СибАГС. – Новосибирск : изд-во СибАГС, 2012. – С. 212–216.

 

176.    Ворона П. В. Особенности стратегии деятельности местного самоуправления в регионе как представительской власти [Текст] / П. В. Ворона // Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук : межвузовский сб. науч. статей. Баку, 2012. – С. 335–343.

 

177.    Ворона П. В. Особливості місцевого самоврядування в контексті розвитку представницької влади [Текст] / П. В. Ворона // Методологія та практика менеджменту у XXI столітті: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 26-27 квіт. 2012 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 424 с.

 

178.    Ворона П. В. Особливості місцевого самоврядування України в контексті розбудови громадянського суспільства [Електронний ресурс] / П. В. Ворона // Публічне адміністрування : електронний зб. наук. праць. – 2012. – № 1(7). – Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2012-01(7)/12vpvrgs.pdf. – Назва з екрана.

179.    Ворона П. В. Формування стратегії розвитку регіонів  [Текст] / П. В. Ворона // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2012. – Вип. 1(41). – С. 222–231.

 

180.    Костина Н. Місцеве самоврядування Фінляндії: уроки для України [Текст] / Н. Костина, П. Ворона // Державне управління та місцеве самоврядування : тези ХІІ Міжнар. наук. конгресу (Харків, 29 берез. 2012 р.). – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2012. – С. 62–63.

 

181.    Мучник А. Війна із жіночим обличчям! [Текст] / А. Мучник, П. Ворона // Вечірня Полтава. – 2012. – 9 трав. (№ 19). – С. 2.

 

[Вгору]

РОЗДІЛ ІІІ. АВТОРЕФЕРАТИ КАНДИДАТСЬКИХ
ДИСЕРТАЦІЙ, ОПОНЕНТОМ ЯКИХ ВИСТУПАВ
П. В. ВОРОНА

 

1.     Кононенко М. М. Соціальна взаємодія органів місцевого самоврядування в умовах демократизації в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. наук держ. упр. Наук : спец. 25.00.04 «Місцеве самоврядування»  / Кононенко М. М. – Харків,  2010. – 20 с.

 

2.     Шумляєва І. Д. Становлення та розвиток інституту територіальної громади в Україні: організаційно-правовий аспект [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. наук держ. упр. Наук : спец. 25.00.04 «Місцеве самоврядування» / Шумляєва І. Д. – Дніпропетровськ,  2010. – 20 с.

 

3.     Паутова Т. О. Забезпечення розвитку місцевого самоврядування шляхом проведення адміністративно-територіальної реформи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. наук держ. упр. Наук : спец. 25.00.04 «Місцеве самоврядування» / Паутова Т. О. – Донецьк,  2011. – 20 с.

 

4.     Сергієнко Е. О. Організаційна культура як фактор підвищення якості муніципального управління [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. наук держ. упр. Наук : спец. 25.00.04 «Місцеве самоврядування» / Сергієнко Е. О. – Дніпропетровськ,  2011. – 20 с.

 

5.     Капінос М. С. Трансформація механізмів державного управління на регіональному рівні в сучасних умовах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук держ. упр. Наук : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / Капінос М. С. – Київ,  2011. – 21 с.

 

6.     Строкань В. І. Земельні відносини як суб’єкт системи місцевого самоврядування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук держ. упр. Наук: спец. 25.00.04 «Місцеве самоврядування» / Строкань В. І. – Дніпропетровськ,  2012. – 20 с.

 

[Вгору]

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

 

Амосов, Ю. О.

154, 155, 156, 166, 172

Андріяка, В. Л.

12

Бакуменко, В. Д.

90, 114, 133, 173

Безсмертний, Р. П.

85, 100

Быченков, В. М.

122

Вікторов, В. Г.

78

Власенко, М.

91, 108

Власенко, О.

11

Власенко, О. В.

9

Головко, В. А.

106, 116

Гриньова, М. В.

18, 19, 109, 117, 143

Грищенко, І. С.

97

Губернський, Л. В.

97

Драгомирецька, М. І.

25

Загороднюк, С. В.

95, 142

Загорський, В. С.

46, 66, 94

Іванова, Т. В.

90, 114, 133, 173

Ігнатенко, О. С.

154, 155, 156, 166, 172

Касян, С. В.

83

Кисельов, Є. Л.

31

Князева, И. В.

175

Ковбасюк, Ю. В.

142, 154, 155, 156, 166, 172

Кожина, А. В.

161

Кононенко, М.

174

Костина, Н.

180

Костишина, Т. А.

15, 25

Котельников, А. П.

122

Кресів, О. В.

97

Кузнецов, А. О.

154, 155, 156, 166, 172

Куц, Ю. О.

7, 22

Кюрдижиев, С. П.

151

Ліпенцев, А. В.

66, 94

Мамонова, В. В.

7, 17

Мучник, А.

23

Мучник, А. М.

14, 16, 26, 27, 101, 112, 123, 124, 125, 135, 141, 153, 181

Нестуля, О. О.

15

Нестуля, С. І.

15

Оніщук, Л. М.

149

Памфилов, Е. А.

43, 139

Потапова, Л. И.

122

Присяжнюк, В. К.

90, 114, 133, 173

Приходько, В. П.

95

Прокопенко, Л. Л.

90, 107, 130

Пухтинський, М.

11, 49, 91, 108

Пухтинський, М. О.

9

Ревегук, В. Я.

16

Рудич, Л. В.

25

Сас, Н. М.

18, 19

Свергун, О. М.

76

Сердюченко, І. І.

12

Серьогін, С. М.

79

Трощинський, В. П.

142

Фомина, И. Б.

151, 153

Ченцов, А. В.

122

Шемшученко, Ю. С.

97

Штепа, О. Г.

10

Ярошенко, С. М.

159

 

[Вгору]

ІЛЮСТРАЦІЇ

 

 

Виступ в літературно-меморіальному музеї
В. Г. Короленка. 2007 рік

 

 

На Великій Китайській стіні. 2008 рік

 

 

Обласна спартакіада серед депутатів місцевих рад. 2009 рік

 

 

 

 

Під час стажування в США в Конгресі штату Джорджія, м. Атланта. 2010 рік

 

 

 

 

 

На сесії Полтавської обласної ради. 2011 рік

Виступ на регіональній науково-практичній конференції

"Поети-шістдесятники у національному відродженні України". 2011 рік

 

 

Кримський похід зі студентами ПУЕТ. Клуб «Геліос». 2012 рік