Полтавський університет економіки і торгівлі

Бібліотека

 

 

 

Шимановська–Діанич Людмила Михайлівна

 

 

Біобібліографічний покажчик літератури

 

 

 

Полтава – 2010

 

 

 

ШИМАНОВСЬКА-ДІАНИЧ ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА

 

 

 

Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна [Текст] : біобібліографічний покажчик / укладач Н. Є. Шляхова. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 19 с. : іл.

 

 

ЗМІСТ

Вступ

Розділ І. Життєвий та творчий шлях Л. М. Шимановської-Діанич

Основні дати життя і діяльності Л. М. Шимановської-Діанич

Розділ ІІ. Наукові дослідження Л. М. Шимановської-Діанич в галузі товарознавства текстильних товарів

Книги

Статті зі збірників та періодичних видань

Розділ ІІІ. Основи менеджменту та управлінської діяльності в наукових працях і навчально-методичних посібниках Л. М. Шимановської-Діанич

Книги

Статті зі збірників та періодичних видань

Іменний покажчик

 

 

[Вгору]

ВСТУП

Багато що в житті кожного з нас починається з сім’ї. Саме з батьківських джерел народжуються звички і вподобання, вчинки і характери, та й, взагалі, майбутнє людини. І як важливо мати поряд не просто батьків, а справжніх друзів, сподвижників, педагогів.

Людмилі Михайлівні в цьому пощастило. Михайло Михайлович Діанич – перший ректор університету і Ольга Григорівна – викладач кафедри това­рознавства та експертизи непродовольчих товарів були і є незаперечним авторитетом для доньки, вельмишановними педагогами нашого університету, що стояли у самих джерел його створення.

Педагогічною стежкою пішла і Людмила Михайлівна. Отримавши вищу освіту, закінчила аспірантуру. Практично все її життя пов’язане з ПУЕТ. Творчою працею і змістом життя педагога стала галузь «менеджмент організацій». Серед колег та студентів вона визнається талановитим викладачем і порядною людиною. «Педагог від Бога», – такий відгук цілком характеризує професора, доцента кафедри менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності Людмилу Михайлівну Шимановську-Діанич.

Цей покажчик має ІІІ розділи та містить 123 бібліографічних описи публікацій автора: підручники, монографії, статті із збірників наукових праць та періодичних видань.

І розділ «Життєвий та творчий шлях Шимановської-Діанич Людмили Михайлівни» містить її автобіографію, основні дати життя і діяльності, матеріали про підготовку нею аспірантів.

ІІ розділ «Наукові дослідження Л. М. Шимановської-Діанич в галузі товарознавства текстильних товарів» розкриває перші кроки педагога у поглибленому вивченні цього предмету та намаганні внести свій внесок у розвиток цієї галузі.

ІІІ розділ «Основи менеджменту та управлінської діяльності в наукових працях і науково-методичних посібниках Шимановської-Діанич Л. М. – професора кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності». В ньому йдеться про наукові інтереси автора у галузях менеджменту організацій, управління персоналом, освіти, зовнішньоекономічної діяльності.

Зміст розділів розміщений у хронологічному порядку. Покажчик призначений для викладачів, науковців, студентів.

 

[Вгору]

РОЗДІЛ І. ЖИТТЄВИЙ ТА ТВОРЧИЙ ШЛЯХ
Л. М. ШИМАНОВСЬКОЇ-ДІАНИЧ

Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна народилася 4 червня 1958 року у м. Львові у родині службовців. За національністю – українка. Освіта вища. Закінчила у 1979 році Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Товарознавство та організація торгівлі промисловими товарами» з присвоєнням кваліфікації «Товарознавець вищої кваліфікації». З 1979 до 1983 року працювала в системі споживчої кооперації Полтавської області. З 1984 по 1986 роки навчалася в очній аспірантурі Львівського торгово-економічного інституту. У 1989 році на Спеціалізованій Раді при Московському інституті народного господарства ім. Г. В. Плеханова захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Комплексна оцінка рівня якості багатокомпонентних за волокнистим складом та заключною обробкою сорочечно-платяних трикотажних полотен» за спеціальністю 05.19.08 «Товарознавство промислових товарів і сировини легкої промисловості» з присудженням наукового ступеню кандидата технічних наук в цій галузі наук. В 1998 році закінчила спеціальний факультет Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Полтавського кооперативного інституту за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Трудовий шлях у вищій школі України Шимановська-Діанич Л. М. розпочала з 1986 року викладачем Полтавського кооперативного технікуму, а з 1989 по 1995 працювала на посаді заступника директора технікуму. З 1995 року по сьогоднішній день Шимановська-Діанич Л. М. працює на посаді доцента кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності в Полтавському університеті економіки та торгівлі

Шимановська-Діанич Л. М. є автором понад 100 наукових та навчально-методичних робіт, у тому числі: співавтором 2-х навчальних посібників для вищої школи, 3-х монографій, автором опорних конспектів лекцій, практикумів, збірників тестів та кейсів.

На сьогодні Людмила Михайлівна є докторантом кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності ПУЕТ і сфера її наукових інтересів стосується проблем управління персоналом та його розвитку.

[Вгору]

Основні дати життя і діяльності Л. М. Шимановської-Діанич

1958

Народилася у м. Львові

1975

Закінчила серед Закінчила школу у м. Полтаві

1975–1979

Навчалася у Львівському торгово-економічному інституті

1979

Закінчила Львівський торгово-економічний інститут

1979–1983

Працювала в системі споживчої кооперації

1984–1986

Навчалася в аспірантурі Львівського торгово-економічного інституту

1989

Захист кандидатської дисертації

1989–1995

Працювала в Полтавському кооперативному технікумі

1997–1998

Навчалася на спеціальному факультеті Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Полтавського кооперативного інституту

1998

Закінчила спеціальний факультет МІПК за спеціальністю «Менеджмент організацій»

З 1995 і по теперішній час

Доцент кафедри менеджменту організацій та зовнішьоекономічної діяльності

 

Кандидатські дисертації, захищені під керівництвом
Л. М. Шимановської-Діанич

Власенко, В. А. Організаційно-економічний механізм управління розвитком підприємств та організацій споживчої кооперації України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 : захищена 18.12.2008 / Власенко Валентин Анатолієвич. – Полтава, 2008. – 245 с.

Барибіна, Я. О. Управління конкурентним потенціалом підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 : захищена 12.05.2010 / Барибіна Яніна Олександрівна. – Полтава, 2010. – 238с.

 

[Вгору]

РОЗДІЛ ІІ. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ Л. М. ШИМАНОВСЬКОЇ-ДІАНИЧ В ГАЛУЗІ
ТОВАРОЗНАВСТВА ТЕКСТИЛЬНИХ ТОВАРІВ

Книги

1. Номенклатура показателей качества летних полиэфирно-целлюлозных трикотажных сорочечно-плательных полотен [Текст] / Л. М. Шимановская-Дианич, Б. Д. Семак, Л. В. Полищук, М. М. Дианич. – М. : Деп. в ЦНИИТЭИ Легпром Текстильная промышленность, 1984. – 36 с.

2. Шимановская-Дианич, Л. М. Малосминаемая отделка смесовых сорочеч­но-плательных трикотажных полотен [Текст] / Л. М. Шимановская-Дианич, Б. Д. Семак, Е. М. Стефанюк. – К. : Трикотажная и текстильно-галантерейная промышленность. Экспресс-информация, 1985. – 24 с.

3. Шимановская-Дианич, Л. М. Ассортимент и качество сырья животного происхождения [Текст] : учеб. пособие / Л. М. Шимановская-Дианич, О. Г. Дианич. – К. : Техника, 1987. – 124 с.

 

[Вгору]

Статті із збірників та періодичних видань

4. Біостійкість бавовняних тканин з різною обробкою [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич, І. С. Галик, Б. Д. Семак, Р. М. Паращук // Легка промисловість. – 1979. – № 4. – С. 14–18.

5. Комплексная оценка уровня качества многокомпонентных по отделке сорочечно-плательных трикотажных полотен и хлопчатобумажных тканей [Текст] / Л. М. Шимановская-Дианич, Б. Д. Семак, И. С. Галык [и др.] // Известия высших учебных заведений. Технология легкой промышленности. – 1982. – № 3. – С. 12–16.

6. Весомость показателей качества летних сорочечно-плательных полиэфирно-целлюлозных трикотажных полотен [Текст] / Л. М. Шимановская-Дианич, Б. Д. Семак, М. М. Дианич [и др.] // Известия высших учебных заведений. Технология легкой промышленности. – 1983. – № 11. – С. 7–9.

7. Формоустойчивость и износостойкость сорочечно-плательных хлопколавсановых вертелочных полотен [Текст] / Л. М. Шимановская-Дианич, Б. Д. Семак, Е. М. Стефанюк [и др.] // Известия высших учебных заведений. Технология легкой промышленности. – 1983. – № 7. – С. 17–19.

8. Исследования деформационных свойств трикотажных полотен сорочечно-плательного назначения [Текст] / Л. М. Шимановская-Дианич, Б. Д. Семак, М. М. Дианич, Л. В. Полищук  // Известия вузов. Технология легкой промышленности. – 1985. – № 3. – С. 30–34.

9. Комплексная оценка уровня качества хлопколавсановых сорочечно-плательных трикотажных полотен [Текст] / Л. М. Шимановская-Дианич, Б. Д. Семак, М. М. Дианич, Л. В. Полищук // Известия вузов. Технология легкой промышленности. – 1985. – № 2. – С. 24–27.

10. Шимановская-Дианич, Л. М. Влияние строения и вида отделки хлопколавсановых трикотажных полотен на их сминаемость [Текст] / Л. М. Шимановская-Дианич, Б. Д. Семак // Известия вузов. Технология легкой промышленности. – 1985. – № 6. – С. 14–17.

11. Шимановская-Дианич, Л. М. Гигиеничность вертелочных полотен различного волокнистого состава и разной отделки [Текст] / Л. М. Шимановская-Дианич, Б. Д. Семак // Текстильная промышленность. – 1986. – № 5. – С. 12–15.

12. Шимановская-Дианич, Л. М. Исследование влияния отделки лавсанохлопковых полотен на их светостойкость [Текст] / Л. М. Шимановская-Дианич, Б. Д. Семак, И. И. Шийко // Текстильная промышленность. – 1986.– № 4. – С. 14–16.

13. Комплексная оценка светостойкости лавсанохлопковых сорочечно-плательных трикотажных полотен (Сообщение 1) [Текст] / Л. М. Шимановская-Дианич, Б. Д. Семак, И. И. Шийко [та ін.] // Известия вузов. Технология легкой промышленности. – 1987. – № 8. – С. 30–33.

14. Комплексная оценка светостойкости лавсанохлопковых сорочечно-плательных трикотажных полотен (Сообщение 2) / Л. М. Шимановская-Дианич, Б. Д. Семак, И. И. Шийко [та ін.] // Известия вузов. Технология легкой промышленности. – 1987. – № 9. – С. 29–32.

15. Исследование влияния условий изнашивания лавсанохлопковых трикотажных полотен на сохраняемость их формоустойчивости [Текст] / Л. М. Шимановская-Дианич, Б. Д. Семак, Е. М. Стефанюк, М. М. Дианич // Известия вузов. Технология легкой промышленности. – 1988. – № 16. – С. 23–27.

16. Сравнительная характеристика устойчивости окрасок на хлопколавсановых сорочечно-плательных трикотажных полотнах [Текст] / Л. М. Шимановская-Дианич, Б. Д. Семак, И. И. Шийко, П. А. Глубиш // Известия вузов. Технология легкой промышленности. – 1988. – № 14. – С. 13–17.

 

[Вгору]

РОЗДІЛ ІІІ. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАУКОВИХ ПРАЦЯХ І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПОСІБНИКАХ Л. М. ШИМАНОВСЬКОЇ-ДІАНИЧ

 

Книги

17. Шимановська-Діанич, Л. М. Основи менеджменту і управлінської діяльності [Текст] : підручник для кооп. навч. закладів / Л. М. Шимановська-Діанич, В. Т. Жигалов. – К. : Вища школа, 1994. – 223 с

18. Шимановская-Дианич, Л. М. Разработка стратегии развития предприятий и организаций : лекция для кооп. учеб. заведений [Текст] / Л. М. Шимановская-Дианич. – М. : ЦУМК, Центросоюз, 1996. – 16 с.

19. Ванукевич, А. С. Как стать умелым менеджером [Текст] : тесты для тренинга, самопознания и самоанализа личности и деловых качеств руководителя / А. С. Ванукевич, И. А. Маркина, Л. М. Шимановская-Дианич. – Харьков : Юрга, 1998. – 24 с.

20. Шимановська-Діанич, Л. М. Основи менеджменту [Електрон. ресурс] : опорний конспект лекцій / Л. М. Шимановська-Діанич. – Полтава : РВВ ПКІ, 2000. – Ч. 1. – 132 с.

21. Шимановська-Діанич, Л. М. Система оцінки персоналу в сучасній організації. Практичні поради керівникам організацій і підприємств з питань менеджменту персоналом [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич. – Полтава : ПКІ, 2000. – Вип. 1. – 27 с.

22. Шимановська-Діанич, Л. М. Система оцінки персоналу в сучасній організації. Практичні поради керівникам організацій і підприємств з питань менеджменту персоналом [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич. – Полтава : ПКІ, 2000. – Вип. 2. – 27 с.

23. Лугівська, О. П. Вступ до фаху [Електрон. ресурс] : програма навч. практики / О. П. Лугівська, К. І. Іванченко, Л. М. Шимановська-Діанич, [та ін.]. – Полтава, 2001.

24. Маркіна, І. А. Менеджмент підприємства [Електрон. ресурс] : метод. рекомендації до виконання курсових робіт / І. А. Маркіна, І. Г. Верезомська, Л. М. Шимановська-Діанич. – Полтава, 2001.

25. Розробка системи якості ПКІ у відповідності з міжнародними стандартами ISO серії 9000 [Текст] Ч. 1. : звіт про науково-дослідну роботу / Н. І. Валентинова, Л. М. Шимановська, Н. В. Бутенко [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 136 с.

26. Розробка системи якості ПКІ у відповідності з міжнародними стандартами ISO серії 9000 [Текст] Ч. 2. : звіт про науково-дослідну роботу / Н. І. Ва­лентинова, Л. М. Шимановська, Н. В. Бутенко [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 136 с.

27. Розробка системи якості ПКІ у відповідності з міжнародними стандартами ISO серії 9000 [Текст] Ч. 3. : звіт про науково-дослідну роботу / Н. І. Валентинова, Л. М. Шимановська, Н. В. Бутенко [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 136 с.

28. Розробка системи якості ПКІ у відповідності з міжнародними стандартами ISO серії 9000 [Текст] Ч. 4 : звіт про науково-дослідну роботу / Н. І. Валентинова, Л. М. Шимановська, Н. В. Бутенко [та ін.].– Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001.– 136 с.

29. Удосконалення управління трудовим персоналом організацій і підприємств [Текст] : звіт про науково-дослідну роботу / Л. М. Шимановська-Діанич, І. А. Маркіна, І. Г. Верезомська [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 76 с.

30. Шимановська-Діанич, Л. М. Методологія наукових досліджень [Елект­рон. ресурс] / Л. М. Шимановська-Діанич. – Полтава, 2001.

31. Шимановська-Діанич, Л. М. Управління персоналом [Електрон. ресурс] : опорний конспект лекцій / Л. М. Шимановська-Діанич. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – Ч. 1. – 95 с.

32. Шимановська-Діанич, Л. М. Основи менеджменту [Електрон. ресурс] : навч. комплекс / Л. М. Шимановська-Діанич, П. С. Енгель. – Полтава, 2001.

33. Шимановська-Діанич, Л. М. Основи менеджменту [Електрон. ресурс] : опорний конспект лекцій / Л. М. Шимановська-Діанич. – Полтава : РВВ ПКІ, 2001. – Ч. 2. – 78 с.

34. Маркіна, І. А. Методичний комплекс з державної атестації студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» [Електрон. ресурс] / І. А. Маркіна, Л. М. Шимановська-Діанич. – Полтава, 2002.

35. Маркіна, І. А. Методичні рекомендацій для виконання курсової роботи [Електрон. ресурс] / І. А. Маркіна, Л. М. Шимановська-Діанич, О. П. Лугівська, І. Г. Верезомська. – Полтава, 2002.

36. Маркіна, І. А. Методичні рекомендацій для написання дипломної роботи [Електрон. ресурс] / І. А. Маркіна, Л. М. Шимановська-Діанич, О. П. Лугівська, І. Г. Верезомська. – Полтава, 2002.

37. Маркіна, І. А. Методичні рекомендацій для написання магістерської роботи [Електрон. ресурс] / І. А. Маркіна, Л. М. Шимановська-Діанич, О. П. Лугівська, І. Г. Верезомська. – Полтава, 2002.

38. Шимановська-Діанич, Л. М. Концепції професійної діяльності [Електрон. ресурс] : навч. комплекс дисципліни / Л. М. Шимановська-Діанич. – Полтава, 2002.

39. Шимановська-Діанич, Л. М. Основи менеджменту [Електрон. ресурс] : навч. комплекс дисципліни / Л. М. Шимановська-Діанич, К. Ф. Яковенко. – Полтава, 2002.

40. Шимановська-Діанич, Л. М. Управління персоналом [Електрон. ресурс] : опорний конспект лекцій / Л. М. Шимановська-Діанич. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – Ч. 2. – 232 с.

41. Шимановська-Діанич, Л. М. Управління ризиком в зовнішньоекономічній діяльності [Електрон. ресурс] : навч. комплекс / Л. М. Шимановська-Діанич.– Полтава, 2002.

42. Шимановська-Діанич, Л. М. Управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності [Текст]+[Електрон.ресурс] : опорний конспект лекцій / Л. М. Шимановська-Діанич. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 107 с.

43. Маркіна, І. А. Методичний комплекс з державної атестації [Електрон. ресурс] / І. А. Маркіна, Л. М. Шимановська-Діанич. – Полтава, 2003.

44. Менеджмент. Ситуаційні вправи [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Шимановська-Діанич, під ред. О. І. Сидоренко. – К. : Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2004. – Ч. І. – 568 с.

45. Менеджмент. Методичні вказівки до ситуаційних вправ [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Шимановська-Діанич, під ред. О. І. Сидоренко. – К. : Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2004. – Ч. ІІ. – 568 с.

46. Проблеми підготовки фахівців без відриву від виробництва в умовах реформування вищої освіти : матеріали ХХІХ міжвуз. наук.-метод. конф., (Полтава, 20–21 трав. 2004 р.) /відповід. ред. Л. М. Шимановська-Діанич. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – 333 с.

47. Шимановська-Діанич, Л. М. Менеджмент персоналу [Електрон. ресурс] : навч. комплекс / Л. М. Шимановська-Діанич. – 2004.

48. Шимановська-Діанич, Л. М. Методологія та організація наукових досліджень [Електрон.ресурс] : навч. комплекс / Л. М. Шимановська-Діанич. – 2004.

49. Модернізація змісту і технологій підготовки фахівців : проблеми і завдання вищих навчальних закладів щодо входження в європейський освітній простір [Текст] : матеріали ХХХ міжвуз. наук.-метод. конф., (Полтава, 25–26 берез. 2005 р.) / відповід. ред. Л. М. Шимановська-Діанич. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. – 303 с.

50. Гармонізація вищої освіти України в умовах європейської інтеграції [Текст] : матеріали  XXXI міжнар. наук.-метод. конф., (Полтава, 30–31 берез. 2006 р.) / відповід. ред. Л. М. Шимановська-Діанич ; ред. В. І. Шепелєва, Т. П. Іващенко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2006. – 342 с.

51. Проблеми та перспективи впровадження систем управління якістю, під­вищення конкурентоспроможності підприємств споживчої кооперації в зв’яз­ку зі вступом України до світової організації торгівлі [Текст] : монографія / Л. М. Шимановська-Діанич, Т. А. Костишина, Н. І. Огуй [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2006. – 101 с.

52. Шимановська-Діанич, Л. М. Основи менеджменту [Електрон. ресурс] : зб. завдань / Л. М. Шимановська-Діанич, К. Ф. Яковенко. – Полтава, 2006.

53. Шимановська-Діанич, Л. М. Основи менеджменту [Електрон. ресурс] : метод. рекомендації / Л. М. Шимановська-Діанич, К. Ф. Яковенко. – Полтава, 2006.

54. Шимановська-Діанич, Л. М. Управління персоналом [Електрон. ресурс] : метод. рекомендації / Л. М. Шимановська-Діанич. – Полтава, 2006.

55. Шимановська-Діанич, Л. М. Модернізація освітньої діяльності : проблеми та завдання вищих навчальних закладів на шляху входження України в європейський освітній простір [Текст] : матеріали міжнар. наук.-метод. конф., (Полтава, 27–28 берез. 2008 р.) /відповід. ред. Л. М. Шимановська-Діанич. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 390 с.

56. Шимановська-Діанич, Л. М. Використання тренінгових технологій навчання у підготовці фахівців для підприємницької та управлінської діяльності [Текст]: монографія / Л. М. Шимановська-Діанич, І. В. Юрко, М. В. Гунченко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 161 с.

57. Шимановська-Діанич, Л. М. Основи менеджменту [Електрон. ресурс] : навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою. В 2-х ч. / Л. М. Шимановська-Діанич, М. В. Гунченко, К. Ф. Яковенко, М. О. Лисенко. – Полтава : ПУСКУ, 2008.

58. Шимановська-Діанич, Л. М. Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / Л. М. Шимановська-Діанич. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 293 с.

59. Костишина Т. А. Управління персоналом [Електронний ресурс] : метод. рекомендації / Т. А. Костишина, Л. М. Шимановська-Діанич, О. В. Боровиков. – Полтава : ПУСКУ, 2010.

60. Управління персоналом у ХХІ столітті : кадрова політика, мотивація, оплата праці [Текст] : монографія / Л. М. Шимановська-Діанич, під ред. Т. А. Костишина. – Полтава : Полтавський літератор, 2010. – 498 с.

61. Шимановська-Діанич, Л. М. Організаційно-економічний механізм управління розвитком підприємств та організацій споживчої кооперації України : теорія та практика [Текст] : монографія / Л. М. Шимановська-Діанич, В. А. Власенко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 341 с.

[Вгору]

Статті зі збірників та періодичних видань

62. Шимановская-Дианич, Л. М. Реформирование собственности в потребительской кооперации [Текст] / Л. М. Шимановская-Дианич // Потребительская кооперация в переходный период : проблемы и перспективы : материалы (тезисы) междунар. науч.-практ. конф., (Полтава, 24–25 мая 1995 г.) / В. А. Дорохин, В. П. Косарина, А. С. Ванукевич [и др.]. – Полтава : ПКИ, 1995. – Ч. І. – С. 66–67.

63. Шимановська-Діанич, Л. М. Деякі аспекти управлінської культури [Текст] / Л. М. Шимановська // Актуальні проблеми формування професійної та гуманітарної культури сучасного спеціаліста : матеріали ХХІ наук.-метод. конф., (Полтава, 10–12 квіт. 1996 р.). – Полтава : ПКІ, 1996. – С. 66–67.

64. Шимановская-Дианич, Л. М. Проблемы совершенствования правового статуса потребительской кооперации Украины в условиях перехода к рыночной экономике [Текст] / Л. М. Шимановская-Дианич, А. С. Ванукевич, И. А. Маркина // Достижения науки в практику : материалы междунар. науч.-практ. конф. – Вильнюс : Вильнюсский университет, 1996. – С. 124–125.

65. Шимановська-Діанич, Л. М. Ринкові аспекти управління трудовим персоналом кооперативного підприємства [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич // Вісті. Діловий випуск. – 1998. – № 33. – C. 1–10.

66. Шимановська-Діанич, Л. М. Концепція антикризового менеджменту [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич // Регіональні перспективи. – 2000. – № 4. – С. 37–39.

67. Шимановська-Діанич, Л. М. Методологічні аспекти підготовки фахівців з менеджменту [Текст] / Л. М. Шимановська // Регіональні Перспективи. – 2000. – № 2–3. – С. 380–382.

68. Шимановська-Діанич, Л. М. Командоутворення як фактор підвищення ефективності управління організацією [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2001. – № 4. – С. 59–63. – (Сер. «Економічні науки»).

69. Шимановська-Діанич, Л. М. Сучасні педагогічні технології і вплив їх на підвищення якості підготовки менеджерів [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич // Нові технології навчання та покращення якості підготовки фахівців з вищою освітою : матеріали XXVI міжвуз. наук.-метод. конф., (Полтава, 21–22 берез. 2001 р.). – Полтава : РВВ ПКІ, 2001. – С. 51–58.

70. Шимановська-Діанич, Л. М. Удосконалення системи управління персоналом як необхідні умови розробки та впровадження системи управління якістю Полтавського університету споживчої кооперації України [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич // Науково-методичні проблеми управління якістю освітньої діяльності : матеріали міжнар. наук.-метод. конф., (Полтава, 22–24 трав. 2002 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – Ч. І. – С. 257–265.

71. Шимановська-Діанич, Л. М. Використання статистичних методів у визначенні якості науково-методичного забезпечення навчальної діяльності студентів [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2003. – № 1. – С. 107–113. – (Сер. «Економічні науки»).

72. Шимановська-Діанич, Л. М. Досвід створення системи управління якістю освітньої діяльності з використанням міжнародних стандартів ISO 9001 у Полтавському університеті споживчої кооперації України [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич, І. В. Юрко // Розбудова менеджмент-освіти в Україні : матеріали п’ятої щоріч. міжнар. конф., (Харків, 13–15 листоп. 2003 р.). – К. : Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2003. – С. 168–175.

73. Методичний комплекс з державної атестації студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» [Електрон. ресурс] / І. А. Маркіна, Л. М. Шимановська, К. І. Іванченко, О. В. Бондар. – Полтава, 2004.

74. Моніторинг підготовки фахівців без відриву від виробництва [Текст] / відповід. ред. Л. М. Шимановська-Діанич // Проблеми підготовки фахівців без відриву від виробництва в умовах реформування вищої освіти : матеріали XXIX міжвуз. наук.-метод. конф., (20–21 трав. 2004 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – С. 31–33.

75. Шимановська-Діанич, Л. М. Методологія та організація наукових досліджень [Електрон. ресурс] : навч. комплекс / Л. М. Шимановська-Діанич. – Полтава, 2004.

76. Шимановська-Діанич, Л. М. Оптимізація концепції підготовки менеджерів [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич // Регіональні перспективи. – 2004. – № 3–5. – С. 437–441.

77. Шимановська-Діанич, Л. М. Системний підхід до формування ефективної організаційної структури служби управління персоналом [Текст] / Л. М. Ши­мановська-Діанич, В. А. Власенко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2004. – № 1. – С. 106–116. – (Сер. «Економічні науки»).

78. Шимановська-Діанич, Л. М. Модернізація технологій підготовки фахівців з менеджменту з урахуванням вимог європейського освітнього простору [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич // Модернізація змісту і технологій під­готовки фахівців : проблеми і завдання вищих навчальних закладів щодо входження в європейський освітній простір : матеріали ХХХ міжвуз. наук.-метод. конф., (Полтава, 25–26 берез. 2005 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. – С. 132–134.

79. Шимановська-Діанич, Л. М. Особливості професійної підготовки управлінського персоналу Полтавського університету споживчої кооперації України [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич, В. П. Косаріна // Вісник Східноукраїнського університету ім. Володимира Даля. – 2005. – № 12. – С. 89–93.

80. Шимановська-Діанич, Л. М. Концептуальні особливості управління ризикозахищеністю малих підприємств [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич, А. З. Шимановський // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2006. – № 2. – С. 54–59. – (Сер. «Економічні науки»).

81. Шимановська-Діанич, Л. М. Підходи до управління кар’єрою персоналу підприємств та організацій споживчої кооперації України [Текст] / Л. М. Ши­мановська-Діанич // Культура народів Причорномор’я. – 2006. – Т. 2. – № 115. – С. 155–159.

82. Шимановська-Діанич, Л. М. Пріорітетні напрями підвищення якості освітніх послуг вищого навчального закладу при підготовці менеджерів [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич // Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 10–12 трав. 2006 р.). – Полтава : АСМІ, 2006. – С. 230–231.

83. Шимановська-Діанич, Л. М. Використання інтерактивних методів навчання у підготовці менеджерів [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич // Якість вищої освіти : інтерактивні методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів : матеріали міжнар. наук.-метод. конф., (Полтава, 29–30 берез. 2007 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007. – Ч. І. – С. 67–69.

84. Шимановська-Діанич, Л. М. Використання інтерактивних методів навчання у підготовці менеджерів [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич //Якість вищої освіти : інтерактивні методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів : матеріали міжнар. наук.-метод. конф., (Полтава, 29–30 берез. 2007 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007. – Ч. ІІ. – С. 67–69.

85. Шимановська-Діанич, Л. М. Методика діагностики інвестиційної привабливості системи споживчої кооперації України [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич, В. А. Власенко // Культура народов Причорномор’я. – 2007. – № 118. – С. 157–164.

86. Шимановська-Діанич, Л. М. Методичний підхід до формування організаційно-економічного механізму управління розвитком системи споживчої кооперації України [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич, В. А. Власенко // Науковий вісник ПУСКУ. – 2007. – № 3. – С. 66–70. – (Сер. «Економічні науки»).

87. Шимановська-Діанич, Л. М. Термінологічна база концепції управління людськими ресурсами [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич // Науковий вісник ПУСКУ. – 2007. – № 1. – С. 43–49. – (Сер. «Економічні науки»).

88. Шимановська-Діанич, Л. М. Перспективи розвитку споживчої кооперації в умовах євроінтеграційних процесів [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич, В. А. Власенко // Споживча кооперація ХХІ століття: уроки трансформаційних реформ і перспектив розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 20–21 листоп. 2008 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 62–65.

89. Шимановська-Діанич, Л. М. Понятійний аппарат системи управління розвитком персоналу організації [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич // Экономика и управление. – 2008. – № 6. – С. 88–94.

90. Шимановская-Дианич, Л. М. Прикладные аспекты рационализации организационно-экономического механизма управления развитием системы потребительской кооперации Украины [Текст] / Л. М. Шимановская-Дианич, В. А. Власенко // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. Кооперативный сектор экономики. – 2008. – № 2.– С. 34–39.

91. Шимановська-Діанич, Л. М. Системні зміни в діяльності університетів за умов впровадження принципів глобальної міжнародної освіти [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич // Проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України: освітній вимір : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 21 трав. 2008 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 149–152.

92. Шимановська-Діанич, Л. М. Аудит як метод оцінки системи управління персоналом підприємств і організацій споживчої кооперації України [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. – № 3. – С. 109–116. – (Сер. «Економічні науки»).

93. Шимановська-Діанич, Л. М. Коучінг як засіб розвитку персоналу [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич // Проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України : освітній вимір : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 21 трав. 2009 р.) /відповід. ред. О. О. Нестуля. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – С. 38–40.

94. Шимановська-Діанич, Л. М. Коучінг як комплексний метод управління розвитком персоналу організації [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич // Культура народів Причорномор’я. – 2009. – № 175. – С. 174–179.

95. Шимановська-Діанич, Л. М. Підхід до управління конкурентним потенціалом підприємств торгівлі споживчої кооперації відповідно до етапів життєвого циклу організації [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич, Я. О. Барибіна // Економіка: проблеми теорії і практики: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Т. 5, вип. 254. – С. 1266–1274.

96. Шимановська-Діанич, Л. М. Підходи до систематизації методів управління персоналом [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич // Настоящи постижения на европейската наука : матеріали за V междунар. науч.-практ. конф., (София, 17–25 юни. 2009 р.). – София : БялГРАД-БГ ООД, 2009. – С. 3–7.

97. Шимановська-Діанич, Л. М. Підходи до удосконалення системи підвищення кваліфікації керівників та фахівців підприємств та організацій споживчої кооперації України [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства : тези доповідей ІІ наук.-практ. конф., (Львів, 23–24 жовт. 2009 р.). – Львів, 2009. – С. 169–170.

98. Шимановська-Діанич, Л. М. Підходи до управління розвитком людських ресурсів споживчої кооперації України [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич // Розвиток продуктивних сил України : від В.І. Вернадського до сьогодення : матеріали ювілейної міжнар. наук. конф., (Київ, 20 берез. 2009 р.). – Київ, 2009. – С. 228–231.

99. Шимановська-Діанич, Л. М. Розвиток персоналу як складова загального розвитку споживчої кооперації [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич // Вісті Центральної спілки споживчих товариств України. Діловий випуск. – 2009. – № 17. – С. 7–8.

100. Шимановська-Діанич, Л. М. Сучасні тенденції в управлінні персоналом підприємств та організацій споживчої кооперації України [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич // Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 15–16 трав. 2009 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – С. 237–239.

101. Шимановська-Діанич, Л. М. Сущность категории кадрового потенциала в системе потребительской кооперации Украины [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич, М. С. Авраменко // Экономика и управление. – 2009. – № 5.– С. 92–99.

102. Шимановська-Діанич, Л. М. Тенденции и методы управления персоналом в глобализирующемся мире [Текст] /Л. М. Шимановська-Діанич // Формирование инновационной системы экономики и образования в условиях глобализации : материалы междунар. науч.-практ. конф., (Воронеж, 11 апр. 2008 г.). – Воронеж : Научная книга, 2009. – С. 193–201.

103. Шимановська-Діанич, Л. М. Теорія та практика впровадження аудиту персоналу підприємств і організацій споживчої кооперації України [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. – № 6.– С. 108–113. – (Сер. «Еко­номічні науки»).

104. Шимановська-Діанич, Л. М. Тренінг як метод професійного розвитку персоналу підприємств та організацій споживчої кооперації України [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич // Теория и практика предпринимательской деятельности : материалы третьей междунар. науч.-практ. конф. ученых и специалистов, (Симферополь, 15–18 апр. 2009 р.). – Симферополь, 2009. – С. 191–194.

105. Шимановська-Діанич, Л. М. Управління знаннями як фактор підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич, М. О. Лисенко // Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., (Сімферополь-Ялта, 23–25 жовт. 2009 р.). – Сімферополь-Ялта, 2009. – С. 70–73.

106. Шимановська-Діанич, Л. М. Управління ризиками в роботі з персоналом як шлях підвищення рівня економічної безпеки організації [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич // Економічна безпека і проблеми господарсько-політичної трансформації соціально-економічних систем : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 15–16 трав. 2009 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – С. 110–112.

107. Шимановська-Діанич, Л. М. Управління талантами як важлива умова підвищення конкурентоспроможності підприємства в «новій економіці» [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич // Стратегія розвитку України у глобальному середовищі : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., (Сімферополь – Ялта, 13–15 листоп. 2009 р.). – Сімферополь – Ялта, 2009. – С. 164–167.

108. Шимановська-Діанич, Л. М. Формування комплексної програми управління розвитком конкурентного потенціалу підприємств торгівлі споживчої кооперації [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич, Я. О. Барибіна // Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., (Сімферополь – Ялта, 23–25 жовт. 2009 р.).– Сімферополь – Ялта, 2009. – С. 31–33.

109. Шимановская-Дианич, Л. М. Барьеры на пути формирования системы управления знаниями в организациях и предприятиях потребительской коо­перации Украины [Текст] / Л. М. Шимановская-Дианич // Нравственность и экономика : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участ., (Курган, 9 апр. 2010 г.). – Т. 2. – Курган, 2010. – С. 98–100.

110. Шимановская-Дианич, Л. М. Подходы к управлению инновационным развитием персонала предприятий и организаций потребительской кооперации Украины [Текст] / Л. М. Шимановская-Дианич // Управление развитием предпринимательства в современніх условиях : материалы І междунар. Науч.-практ. конф., (Севастополь, 6–9 окт. 2010 г.). – Симферополь : ДИАЙПИ, 2010. – С. 169–171.

111. Шимановська-Діанич, Л. М. Від «економічної» до «креативної» людини [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич // Вісник Київського національного уні­верситету технологій та дизайну. – 2010. – № 5. – С. 270–277.

112. Шимановська-Діанич, Л. М. Вплив внутрішнього середовища організації на управління розвитком її персоналу [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич, Є. І. Івченко // Экономика Крыма. – 2010. – № 3. – С. 163–169.

113. Шимановська-Діанич, Л. М. Кадрове забезпечення управління підприємствами : використання грід-інфраструктури мережі «Уран» [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич, Є. І. Івченко // Структурні зміни в економіці та освіті під впливом інформаційно-комунікаційних технологій : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., (Полтава, 13–14 черв. 2010 р.). – Пол­тава : РВВ ПУЕТ, 2010. – С. 135–138.

114. Шимановська-Діанич, Л. М. Концепція людського розвитку як основа формування концепції управління розвитком персоналу підприємств та орга­нізацій споживчої кооперації України [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич // Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ століття : загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 13–14 трав. 2010 р.). – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010.– С. 206–209.

115. Шимановська-Діанич, Л. М. Креативний потенціал як складова загального потенціалу організації [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич // Сучасні тенденції розвитку світової економіки : зб. матеріалів ІІ міжнар. наук.-практ. конф., (Харків, 19 листоп. 2010 р.). – Харків : ХНАДУ, 2010. – С. 82–84.

116. Шимановська-Діанич, Л. М. Модель «креативної людини» [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич // Актуальні проблеми розвитку економічної кібернетики : тези доповідей ІІ міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 26 листоп. 2010 р.). – К. : КНУТД, 2010. – С. 50–52.

117. Шимановська-Діанич, Л. М. Особливості та переваги впровадження процесно-орієнтованого управління підприємствами України [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич, Є. А. Карпенко // Фінансово-кредитна діяльність : проблеми теорії та практики. – 2010. – № 1. – Ч. ІІ. – С. 62–68.

118. Шимановська-Діанич, Л. М. Оцінка рівня зрілості управління процесами на підприємствах роздрібної торгівлі [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич, Є. А. Карпенко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Дніпропетровськ, 20–22 трав. 2010 р.). – Дніпропетровськ : НГУ, 2010. – Т. 2. – С. 228–229.

119. Шимановська-Діанич, Л. М. Проектно-орієнтований підхід до управління розвитком персоналу [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2010. – № 2. – С.148–153. – (Сер. «Економічні науки»).

120. Шимановська-Діанич, Л. М. Середовище, що розвиває як необхідна умова формування системи управління розвитком персоналу організації [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич // Особенности развития регионов в новых экономических условиях : материалы первой всеукр. науч. web-конф. молодых ученых, (Сімферополь, 4 март. 2010 г.). – Сімферополь : ДИАЙПИ, 2010. – С. 112–114.

121. Шимановська-Діанич, Л. М. Системний підхід до управління безпекою підприємства [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич, Р. І. Бульченко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2010. – № 1. – С. 111–116. – (Сер. «Економічні науки»).

122. Шимановська-Діанич, Л. М. Удосконалення управління професійною орієнтацією підприємств та організацій споживчої кооперації України [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 3, Т. 1. – С. 238–241. – (Сер. «Економічні науки»).

123. Шимановська-Діанич, Л. М. Управління розвитком персоналу як обов’язкова умова розвитку споживчої кооперації України [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич // Споживча кооперація України : історичний досвід, сучасний розвиток, стратегічні орієнтири : зб. наук. доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 12 жовт. 2010 р.). – Львів : Львівська комерційна академія, 2010. – С. 226–237.

 

[Вгору]

Іменний покажчик

Авраменко М. С.

101

Барибіна Я. О.

95, 108

Бондар О. В.

73

Боровиков О. В.

59

Бульченко Р. І.

121

Бутенко Н. В.

25, 26, 27, 28

Валентинова Н. І.

25, 26, 27, 28

Ванукевич А. С.

19, 62, 64

Верезомська І. Г.

24, 29, 35,36, 37

Власенко В. А.

61, 77, 85, 86, 88, 90

Галик І. С.

4, 5

Глубиш П. А.

16

Гунченко М. В.

56, 57

Дианич М. М.

1, 6, 8, 9, 15

Дианич О. Г.

3

Дорохин В. А.

62

Енгель П. С.

32

Жигалов В. Т.

17

Іванченко К. І.

23, 73

Іващенко, Т. П.

50

Івченко Є. І.

113

Карпенко Є. А.

117, 118

Косарина В. П.

62, 79

Костишина Т. А.

51, 59, 60

Лисенко М. О.

57, 105

Лугівська О. П.

23, 35, 36, 37

Маркина И. А.

19, 24, 29, 34, 35, 36, 37, 43, 64, 73

Нестуля О. О.

93

Огуй Н. І.

51

Паращук Р. М.

4

Полищук Л. В.

1, 8, 9

Семак Б. Д.

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Сидоренко О. І.

44, 45

Стефанюк Е. М.

2, 7, 15

Шепелєва В. І.

50

Шийко И. И.

12, 13, 14, 16

Юрко І. В.

56, 72

Яковенко К. Ф.

39, 52, 53, 57