Полтавський університет споживчої кооперації України

Бібліотека

 

 

 

 

Березін Олександр Вікторович

 

Біобібліографічний покажчик літератури

 

 

 

 

 

 

 

Полтава – 2009

 

 

 

 

 Березін Олександр Вікторович [Текст] : Біобібліографічний покажчик літератури / уклад. Н.Є. Шляхова.- Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009.- 22 с.

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ

Розділ І. Життєвий та творчий шлях Березіна Олександра Вікторовича

Основні дати життя і діяльності О.В.Березіна

Розділ ІІ. Концептуальні аспекти функціонування продовольчого ринку України в наукових та навчально-методичних працях О.В. Березіна

Книги

Статті зі збірників та періодичних видань

Розділ ІІІ. Діяльність професора О.В.Березіна в різних галузях науки

Книги

Статті зі збірників та періодичних видань

Іменний покажчик

 

 

 

Березін Олександр Вікторович

 

[Вгору]

Вступ

 

У суспільстві завжди шанувалися справжні фахівці, незалежно від сфери та видів діяльності. Улюблена справа - сенс життя таких людей. Їй віддається частка душі та вільного часу, вона стає джерелом натхнення та самовдосконалення, приносить радість і бажання підкорювати нездолані вершини знань та передавати їх молоді.

До таких фахівців належить і професор Березін Олександр Вікторович, доктор економічних наук, завідувач кафедри „Економіки підприємства” ПУСКУ, людина пряма й принципова, яка сумлінно ставиться до своєї справи. Під його керівництвом кафедра стала однією з кращих в університеті. Олександра Вікторовича до того ж відрізняють такі людські якості як скромність, людяність, добре ставлення до колег та студентів.

Даний покажчик має ІІІ розділи, та містить 118 бібліографічних описів публікацій автора. Це підручники і монографії, статті із збірників наукових праць та періодичних видань.

І розділ „Життєвий та творчий шлях Березіна Олександра Вікторовича” містить його автобіографію, основні дати життя і діяльності, матеріали про підготовку ним аспірантів, роботу у Спеціалізованих вчених радах

ІІ розділ „Концептуальні аспекти функціонування продовольчого ринку України в наукових та навчально-методичних працях О.В. Березіна” висвітлює доробки щодо формування та розвитку національного продовольчого ринку, удосконалення господарського механізму усіх підприємств на шляху просування продукції до споживачів.

ІІІ розділ „Діяльність професора О.В.Березіна в різних галузях науки” розкриває його наукові інтереси у галузях освіти, підготовки кадрів і в багатьох інших.

Зміст розділів подається у хронологічному порядку. Цей покажчик призначений для викладачів, науковців, студентів.

[Вгору]

Розділ І. Життєвий та творчий шлях Березіна Олександра Вікторовича

 

Олександр Вікторович Березін народився у листопаді 1954 р. у родині службовців в м. Полтаві. Після закінчення у 1972 р. середньої школи працював продавцем у магазині господарських товарів Полтавського міськпромторгу.

З 1972 до 1974 рр. проходив службу у лавах Радянської Армії. Після цього деякий час до серпня 1975 р. працював продавцем відділу спорттоварів Центрального універмагу м. Полтави.

З вересня 1975 р. до 1979 р. навчався на економічному факультеті Полтавського кооперативного інституту. Після його закінчення отримав диплом з відзнакою за спеціальністю „Економіка торгівлі”.

З серпня 1979 р. працює в університеті, пройшовши шлях від завідувача лабораторії кафедри „Основи наукового управління”, асистента кафедри „Економіки та організації заготівель сільськогосподарської продукції і сировини”, старшого викладача та доцента цієї ж кафедри до професора, завідувача кафедри „Економіки підприємства”, яку очолює з квітня 2006 року.

У червні 1987 р. захистив кандидатську дисертацію в Українському науково-дослідному інституті торгівлі та громадського харчування (м. Київ) і отримав диплом кандидата економічних наук, а згодом і атестат доцента.

У лютому 2006 р. захистив докторську дисертацію у Національному Науковому Центрі „Інститут аграрної економіки” (м. Київ), отримавши диплом доктора економічних наук і атестат професора.

На сьогодні Олександр Вікторович опікується проблемами організації навчального процесу, науковою роботою, активно співпрацює з редакціями періодичних видань, є членом двох Спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій

[Вгору]

Основні дати життя і діяльності О.В. Березіна

 

1954

Народився у м. Полтаві

1972

Закінчив середню школу у м. Полтаві

1972-1974

Служба у лавах Радянської Армії

1974-1975

Продавець відділу спорттоварів Центрального універмагу м. Полтави

1975-1979

Навчався в Полтавському кооперативному інституті

1979

Закінчив Полтавський кооперативний інститут

1979

Завідувач лабораторії кафедри основ наукового управління ПКІ

1987

Захист кандидатської дисертації

2006

Захист докторської дисертації

З 2006 р. по теперішній час

Завідувач кафедри „Економіки підприємства”

 

Кандидатські дисертації, захищені під керівництвом О.В.Березіна

 

Безпарточний, М.Г. Економічний механізм формування регіонального ринку взуття [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.07.05 : захищена 07.06.2006 / Безпарточний Максим Григорович.- Х., 2006 – 250с.

 

Ярова, І.І. Управління просуванням товаропотоків підприємств засобами Інтернет-технологій [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08. 00.04 : захищена 28.05.2008 / Ярова Ірина Іванівна.- Полтава, 2008.- 222 с.

 

 

[Вгору]

Розділ ІІ. Концептуальні аспекти функціонування продовольчого ринку України в наукових та навчально-методичних працях О.В. Березіна

 

 

Книги

 

1. Березін, О.В. Стратегія підприємства [Текст] : опорний конспект лекцій / О.В. Березін. - Полтава: ПКІ, 2000. - 49 с.

 

2. Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання [Текст]: монографія / О.В. Березін, П.Т. Саблук, В.Я. Амбросов [та ін.]. - К.: ІАЕ, 2001. - 205 с.

 

3. Проблеми та завдання внутрішньорегіонаьних ринків продовольства [Текст]: монографія / О.В. Березін, П.Т. Саблук, В.Я. Амбросов [та ін.]. - К.: Інститут аграрної економіки української академії аграрних наук, 2001. - 317 с.

 

4. Березін, О.В. Проблеми формування продовольчого ринку України [Текст] : монографія / О.В. Березін. - К.: Вища школа, 2002. - 211 с.

 

5. Березін, О.В. Продовольчий ринок України. Теоретико-методичні засади формування і розвитку [Текст] : монографія / О.В. Березін. - К.: ЦУЛ, 2008. - 184 с.

[Вгору]

Статті із збірників та періодичних видань

 

6. Березин, А.В. Оценка структуры потребления основных продуктов животноводства с учетом социально-экономических факторов [Текст] / А.В.Березин // Социально-экономические проблемы сельской местности и научно-технический прогресс в потребительской кооперации : материалы науч.-практ. конф. молодых ученых, (Гомель, 20-21 июня 1984 г.). - Гомель: ГКИ, 1984. - С. 2-3.

 

7. Березин, А.В. Развитие откормочных хозяйств в системе облпотребсоюза [Текст] / А.В.Березин, М.М. Баранецкий // Информационный листок ЦНТИ. - 1984. -№ 90.- С. 6.

 

8. Березин, А.В. Социально-экономические факторы потребления продуктов животноводства [Текст] /А.В. Березин // Проблемы теории и практики определения и планирования экономической эффективности кооперативной торговли : материалы науч.- практ. конф., (Полтава, 16-17 апр. 1984 г.). - Полтава: ПКИ, 1984. - С. 192 - 193.

9. Березин, А.В. Совершенствование структуры потребления продуктов питания - важный фактор становления и развития социалистического образа жизни [Текст] / А.В.Березин // Роль потребительской кооперации в становлении и развитии социалистического образа жизни: материалы межвуз. науч.-практ. конф., (Караганда, 15-16 мая 1985 г.). - Караганда: ККИ, 1985. - С. 107-109.

 

10. Березін, О.В. Вузлові аспекти організації та функціонування гуртових продовольчих ринків світу [Текст] / О.В. Березін // Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту. - 1999. - № 5.- С. 56-60.

 

11. Березін, О.В. Резерви збільшення на внутрішньому ринку України товарних ресурсів продукції птахівництва (за матеріалами АТ “Полтавська птахофабрика”) [Текст] / О.В. Березін, Л.М. Березіна // Дослідження ринку товарів і послуг : матеріали наук.- практ. конф., (Полтава, 26-27 листоп. 1998 р.). - Полтава: ПКІ, 1999. - С. 64-67.

 

12. Березін, О.В. Шляхи підвищення ефективності використання земельних ресурсів Полтавської області [Текст] /О.В. Березін // Результати досліджень професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів ПКІ за 1996-1998 рр. : матеріали наук. конф. - Полтава: ПКІ, 1999.- Кн.1.- С. 34-36.

 

13. Березін, О.В. Альтернативні підходи до організації продовольчого ринку [Текст] /О.В.Березін // Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту. - 2000. - № 4.- С. 74-76.

 

14. Березін, О.В. Концептуальні аспекти формування ринку продовольства [Текст] / О.В. Березін // Регіональні перспективи. - 2000.- № 2-3. - С. 295-298.

 

15. Березін, О.В. Проблеми розвитку фермерства та його роль у формуванні національного ринку України [Текст] / О.В.Березін // Схід-East. - 2000. - № 5.- С. 26-30.

 

16. Березін, О.В. Проблеми формування національного продовольчого ринку України [Текст] / О.В. Березін // Актуальні проблеми підготовки фахівців в умовах реструктуризації органів регіонального управління: матеріали міжнар. наук.-метод. конф., (Рівне, 25-26 трав. 2000 р.). - Рівне: БМ-ТУР, 2000. - С. 106-108.

 

17. Березін, О.В. Роль стратегічних аспектів конкуренції у розбудові національного продовольчого ринку України [Текст] / О.В. Березін // Регіональні перспективи.- 2000.- № 4. - С. 39-41.

 

18. Березін, О.В. Стратегічні аспекти конкуренції та їх роль у розбудові національного продовольчого ринку України [Текст] /О.В. Березін // Еволюція економічного розвитку та економічних теорій (проблеми дослідження та викладання) : матеріали міжнар. наук.-метод. конф., (Київ, 26-27 квіт. 2000 р.). - К.: КНЕУ, 2000. - С. 222-224.

 

19. Березін, О.В. Актуальні аспекти формування продовольчої безпеки в Україні [Текст] / О.В. Березін // Вісник ДонДУЕТ.- 2001.- № 4.- С. 34-39. (Сер. ”Екон. науки”).

 

20. Березін, О.В. Концептуальні основи формування внутрішньорегіональних ринків продовольства [Текст] / О.В. Березін // Вісник Рівненського державного технічного університету : зб. наук. праць. – Рівне: Рівненський державний технічний університет, 2001.- Ч.2. Вип. 3.- С. 181-188.

 

21. Березін, О.В. Методичні підходи до моделювання стратегії розвитку суб'єктів товарного ринку [Текст] / О.В.Березін // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2001.- № 1.- С. 40-45.

 

22. Березін, О.В. Продовольчий ринок України та екологічні проблеми ресурсовикористання в аграрному секторі. [Текст] / О.В. Березін // Вісник Сумського національного аграрного університету. - 2001.- № 3-4.- С. 32-47.- (Сер. “Економіка та менеджмент”).

 

23. Березін, О.В. Продовольчий ринок України та екологічні проблеми ресурсовикористання в аграрному секторі [Текст] /О.В. Березін // Проблеми екології, енергозбереження, економіки, освіти та інформації в умовах ринкових відносин : тези доповідей 1-ої міжнар. наук. конф. “Раціональне використання природних ресурсів, (Черкаси, 14-15 червня 2001 р.). - Черкаси: ЧІТІ, 2001. - С. 63-64.

 

24. Березін, О.В. Про необхідність опрацювання цілеспрямованої політики уряду щодо формування національного продовольчого ринку України [Текст] / О.В. Березін // Управління розвитком соціально-економічних систем : глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання : матеріали першої міжнар., другої всеукр. наук. конф. студентів та молодих учених, (Донецьк, 15-16 груд. 2001 р.). - Донецьк: Донецький національний університет, 2001. - С. 52 - 54.

 

25. Березін, О.В. Регіональні аспекти аграрного виробництва як чинник формування національного продовольчого ринку [Текст] / О.В. Березін // Вісник ХДАУ. - 2001. - № 6.- С. 237-240.

 

26. Березін, О.В. Регіональні проблеми формування національного продовольчого ринку України [Текст] /О.В.Березін // Вісник Рівненського державного технічного університету. - 2001. - № 3.- С. 181-188.- ( Сер. “Економіка”).

 

27. Березін, О.В. Системоутворююча роль гуртового ринку у розподілі аграрної продукції [Текст] / О.В. Березін // “Глобалізація економіки: нові можливості чи загроза людству?” : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., (Донецьк, 21-22 берез. 2001 р.). - Донецьк: ДонДУЕТ, 2001.- Т.1.- С. 196-200.

 

28. Березін, О.В. Гуртові ринки у системі розподілу аграрної продукції [Текст] // Теорії мікро- макроекономіки : зб. наук. праць. - К.: АМУ, 2001.- Вип.8.- С. 126-131.

 

29. Березін, О.В. Цілі та завдання створення регіональних ринків продовольства [Текст] /О.В. Березін //Вісник Рівненського державного технічного університету. Економіка. Регіональна економіка і управління. : зб. наук. праць. - Рівне: РДТУ, 2001.- Вип. 5.- С. 78-83.

 

30. Березін, О.В. Чинники формування національного продовольчого ринку України [Текст] /О.В. Березін // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. - Вип.78.- С. 69-77.

 

31. Березін, О.В. Актуальні проблеми дослідження впливу чинників зайнятості в аграрній сфері на формування національного продовольчого ринку України [Текст] /О.В. Березін // Зб. наук. праць. - Луганськ: ЛАДУ, 2002.- Вип. 14.- С. 208-213.- (Сер.”Економічні науки”).

 

32. Березін, О.В. Продовольчий ринок регіону: категорії, закономірності та умови формування [Текст] / О.В. Березін // Актуальні проблеми підготовки фахівців в умовах реструктуризації органів регіонального управління : зб. наук. праць. - Рівне: РДТУ, 2002.- Вип.2.- С. 207-213.- (Сер. ”Економіка” ).

 

33. Березін, О.В. Про концепцію формування і функціонування продовольчого ринку України [Текст] / О.В.Березін // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. - 2002. - № 62. - С. 47-49.- (Сер. ”Економіка”).

 

34. Березін, О.В. Про формування національного продовольчого ринку та перспективи вступу України до СОТ [Текст] / О.В. Березін // Ринкова трансформація економіки АПК: колективна моногр. : в 4 ч. / За ред. П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Є. Мазнєва. - К.: ІАЕ, 2002.- Ч.4 : Стабілізація доходів сільських товаровиробників.-С.135-137.

 

35. Березін, О.В. Ринок продуктів тваринництва у системі національного продовольчого ринку [Текст] / О.В.Березін // Держава та регіони.- 2002. - № 2.- С. 44-49.- (Сер. “Економіка та підприємництво” ).

 

36. Березін, О.В. Теоретико-методологічні аспекти формування і функціонування національного продовольчого ринку України [Текст] / О.В.Березін // Економічна теорія: сучасні проблеми розвитку сфери товарного обігу: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (24-25 жовт. 2002 р.). - К.: КНЕУ, 2002.- Ч.1.- С. 142-143.

 

37. Березін, О.В. Чинники інвестиційної привабливості суб'єктів продовольчого ринку [Текст] / О.В. Березін // Проблеми формування та реалізації інвестиційної стратегії господарського суб'єкта : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., ( Дніпропетровськ, 12-13 груд. 2002 р.). - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. - С. 248-259.

 

38. Березін, О.В. Зовнішньоекономічні аспекти забезпечення національної продовольчої безпеки України [Текст] / О.В. Березін // Зб. наук. праць.- Кам'янець-Подільський: Подільська державна аграрно-технічна академія, 2003. - Вип. 11.- С. 196-200.

 

39. Березін, О.В. Інноваційна політика України у сфері національного продовольчого ринку [Текст] /О.В.Березін // Зб. наук. праць. - Умань: Уманьський державний аграрний університет, 2003. - Вип. 57.- С. 308 -321.

 

40. Березін, О.В. Концептуальні підходи до формування продовольчого ринку України [Текст] / О.В. Березін // Вісник Львівської комерційної академії. - 2003. - № 14.- С. 50-55.- (Сер. „Економіка”).

 

41. Березін, О.В. Регіональні аспекти формування і функціонування агропродовольчих ринків. [Текст] /О.В. Березін // Вісник українського державного університету водного господарства та природокористування. - 2003. - Вип. 1.- С. 162-167.- (Сер. “Економіка”).

 

42. Березін, О.В. Роль зовнішньоекономічних аспектів у концепції розбудови національного продовольчого ринку України [Текст] / О.В. Березін // Экономические инновации : сб. науч. работ. - Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований, 2003.- Вып. 14.- С. 48-55.

 

43. Березін, О.В. Шляхи забезпечення інвестиційної привабливості суб'єктів продовольчого ринку. [Текст] / О.В. Березін // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. - Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет, 2003.- Вип. 171.- С. 171-177.

 

44. Березін, О.В. Деякі аспекти стратегії і тактики формування національного продовольчого ринку України [Текст] / О.В. Березін // Економіка АПК. - 2004.- № 6.- С. 102-108.

 

45. Березін, О.В. Інвестиційна політика суб'єктів агропродовольчого ринку регіону [Текст] / О.В. Березін // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Проблеми управління регіональним економічним і соціальним розвитком : зб. наук. праць. - Рівне: УДІВГП, 2004. - Ч.ІІ. вип. 2.- С. 164-170.- (Сер.” Економіка.”).

 

46. Березін, О.В. Національний продовольчий ринок України: проблеми та перспективи [Текст] / О.В. Березін // Науковий вісник Академії наук вищої школи України.- 2004.- № 2.- С.12-26. - ( Сер. “Економіка”).

 

47. Березін, О.В. Роль гуртової ланки у формуванні регіонального продовольчого ринку [Текст] /О.В. Березін //Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. праць. - Рівне: УДІВГП, 2004.- Ч.5, вип.4.- С. 38-46.- (Сер. “Економіка”).

 

48. Березін, О.В. Управління інформаційним забезпеченням агропродовольчого ринку [Текст] / О.В. Березін // Регіональні перспективи. - 2004 . - № 3-5.- С. 240-242.

 

49. Березін, О.В. Організаційно-економічний механізм функціонування і розвитку національного агропродовольчого ринку [Текст] /О.В. Березін // Соціально-економічні проблеми розвитку українського села і сільських територій : матеріали сьомих зб. Всеукр. конгресу вчених економістів – аграрників, (9-10 листоп. 2005 р.). - К.: ННЦ ІАЕ, 2005. - С. 303-307.

 

50. Березін, О.В. Перспективи агропродовольчого ринку України у контексті євроінтеграції [Текст] /О.В. Березін // Экономические инновации. Украинское Причерноморье в конкурентном экономическом пространстве (проблемы международной экономической интеграции). - Одесса: Национальная академия наук Украины, Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований, 2005. - Вып. 21. - С. 303-310.

 

51. Березін, О.В. Споживча кооперація в інфраструктурі продовольчого ринку України [Текст] /О.В. Березін // Інфраструктурне забезпечення продовольчого ринку України : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., (Полтава, 17-18 лют. 2005 р.). - Полтава: ПУСКУ, 2005.- С. 82-83.

 

52. Березін, О.В. Роль споживчої кооперації у формуванні інфраструктури продовольчого ринку України [Текст] / О.В. Березін // Вісті Центральної Спілки Споживчих товариств України. Діловий випуск. - 2005.– № 31.-С. 1-2.

53. Березін, О.В. Стан та перспективи виробництва сільськогосподарської продукції у контексті формування продовольчого ринку України [Текст] // Вісник Львівської комерційної академії. - 2005.- Ч.2, вип. 18.- С. 110-114. – ( Сер. “Економіка”).

 

54. Березін, О.В. Сучасні аграрні проблеми та їх вплив на розвиток національного продовольчого ринку України [Текст] / О.В. Березін // Науковий вісник Академії наук вищої школи України. - 2005.- № 4. - С. 13-24. - (Сер. “Економіка”).

 

55. Березін, О.В. Споживча кооперація у контексті формування і розвитку національного продовольчого ринку України [Текст] /О.В. Березін //Вісник Хмельницького національного університету. - 2006.- № 3.- С. 145-148. -( Сер. “Екон. науки”).

 

56. Березин, А.В. Роль потребительской кооперации в формировании сырьевой безопасности национального продовольственного рынка [Текст] / А.В.Березин // Инновационный потенциал и его реализация в потребительской кооперации: материалы междунар. науч.- практ. конф. - М.: Российский университет кооперации, 2007. – Ч.1.- С. 73-78.

 

57. Березін, О.В. Ефективність ресурсовикористання: мікроекономічний аспект [Текст] / О.В. Березін // Матеріали конференції професорсько-викладацького складу по результатам дослідницької роботи за 2006 р., (Полтава, 18 - 19 квіт. 2007 р.). - Полтава: ПДАА, 2007. - С. 7-9.

 

58. Березін, О.В. Завдання та механізми оптимізації структури потенціалу підприємства [Текст] / О.В. Березін, Н.Б. Кушнір // Вісник національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. праць. - Рівне: НУВГП, 2007. - Ч.2, вип. 4.- С. 20-27. - (Сер. „Економіка”).

 

59. Березін, О.В. Перспективи розвитку аграрної економічної науки [Текст] / О.В. Березін // Матеріали методичного семінару кафедри економіки.- Полтава: ПДАА, 2007. - С. 6-7.

 

60. Березін, О.В. Проектування систем управління потенціалом як чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємств [Текст] / О.В. Березін // Управління підприємством: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали ІІІ міжнар. наук.- практ. конф., (Ялта, 4-6 жовтня 2007 р.).- Донецьк: ДонДУЕТ, 2007. - Т.1.- С. 41-44.

 

61. Березін, О.В. Стратегічні аспекти забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств [Текст] / О.В. Березін // Матеріали методичного семінару кафедри економіки. - Полтава: ПДАА, 2007. - С. 6-7.

62. Березін, О.В. Управління ресурсами як чинник підвищення економічної ефективності їх використання [Текст] /О.В.Березін, Л.М.Березіна //Формування конкурентоспроможності підприємств АПК в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., (Полтава, 14 листоп. 2007 р.). - Полтава: ПДАА, 2007. - С. 93-94.

 

63. Березін, О.В. Формування оптимальних економічних відносин як важливий чинник фінансової стабільності суб’єктів агропродовольчого ринку [Текст] / О.В. Березін // Фінансові проблеми формування і розвитку аграрного ринку : матеріали дев’ятих річних зб. Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників, (Київ, 26-27 квіт. 2007 р.). - К.: ННЦ ІАЕ, 2007. - С. 367-371.

 

64. Березін, О.В. Інтернет-технології в інноваційному розвитку суб’єктів агропродовольчого ринку України [Текст] /О.В.Березін, І.І. Ярова // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського аграрно-технічного університету - Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2008. - Т. 3, вип. 16.- С. 360 - 362.

 

65. Березін, О.В. Напрямки удосконалення системи управління ресурсовикористанням аграрних підприємств. [Текст] / О.В. Березін, Л.М. Березіна //Формування конкурентoздатності підприємств АПК : міжнар. наук.- практ. конф., (Полтава, 21-22 трав. 2008 р.).-Полтава: ПДАА, 2008. - С. 199-201.

 

66. Березін, О.В. Потенціал підприємства: стан та шляхи оптимізації структури [Текст] / О.В. Березін, В.О. Животенко // Соціально-економічні наслідки та стратегія реформування економіки України : зб. тез доповідей до міжвуз. наук.- практ. конф. студентів та аспірантів, (15 квіт. 2008 року). – Львів: ЛКА, 2008. – С. 3-5.

 

67. Березин, А.В. Потребительская кооперация Украины: интеграционные процессы в сфере продовольственного рынка [Текст] /А.В. Березин, Л.М.Березина // Формирование инновационной системы экономики и образования в условиях глобализации: материалы междунар. науч.- практ. конф., (Воронеж, 11 апр. 2008 г.). – Воронеж: ООО Издательство “Научная книга”, 2008. - Ч.1.- С. 7-12.

 

68. Березін, О.В. Роль земельних відносин у формуванні національного продовольчого ринку [Текст] / О.В. Березін // Трансформація земельних відносин до ринкових умов господарювання : матеріали других регіон. річних зб. Північно-Східного відділення Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників, (Харків, 5 лют. 2009 р. ). – Х.: ХНТУСГ, 2009. – С. 93 – 99.

 

[Вгору]

Розділ ІІІ. Діяльність професора О.В. Березіна в різних галузях науки

 

 

Книги

 

69. Березин, А.В. Целевые программы научно-технического прогресса

и организация их выполнения [Текст] : метод. рекомендации в помощь пропагандистам экон. семинаров / А.В. Березин, А.Д. Маслова,

В.А. Ванукевич . - М.: Центросоюз, 1984. - 54 с.

 

70. Березин, А.В. Холодильное оборудование заготовительно-перерабатывающего комплекса [Текст] : лекция для студентов коoп. вузов и слушателей ФПК /А.В. Березин, С.Р. Вахтин . - М.: Центросоюз, 1989. - 48 с.

 

71.Березин, А.В. Изучение рынка сельскохозяйственных продуктов и сырья

в организациях заготовительно-перерабатывающего комплекса потребительской кооперации [Текст]: лекция для студентов кооп. вузов и слушателей ФПК / А.В. Березин, Г.П. Скляр. - М.: Центросоюз, 1990. - 67 с.

 

72. Березин, А.В. Организация тарного хозяйства в селькоопзаготпромах и пути повышения его эффективности [Текст] : метод. рекомендации для школ социалист. хозяйствования и производ.- эконом. семинаров руководителей и специалистов загот. орг. и предприятий / А.В. Березин. - М.: Центросоюз, 1990. - 147 с.

 

73. Березін, О.В. Матеріально-технічна база заготівельно-переробного комплексу. [Текст] : підручник для студентів кооп. та сільськогосподарських вузів спеціальності 07.06 “Економіка і управління в галузях агропромислового комплексу”/ О.В.Березін, С.Р. Вахтін. - К.: Вища школа, 1992. - 318 с.

 

74. Березін, О.В. Обладнання плодоовочевих переробних підприємств. [Текст] : лекція для студентів кооп. вузів, коледжів та слухачів ФПК, які навчаються з спеціальності 07.06 “Економіка і управління в галузях агропромислового комплексу”/ О.В. Березін, С.Р. Вахтін . - Полтава: ПКІ ,1993. - 48 с.

 

75. Березин, А.В. Материально-техническая база заготовительно-перерабатывающего комплекса. [Текст]: учеб. пособие для студентов кооп. и сельскохозяйственных вузов, обучающихся по спец. 07.06 “Экономика и управление в отраслях агропромышленного комплекса”/ А.В. Березин,

С.Р. Вахтин, Н.Ф. Брюкова . - К.: Вища школа, 1994. - 116 с.

 

76. Березин, А.В. Организация заготовок и переработки сельскохозяйственной продукции [Текст] : практикум для студентов специальности “Экономика и управление на предприятии” / А.В. Березин, В.А. Мищенко, Л.В. Мищенко. - Гомель: ГКИ, 1997. - 124 с.

 

77. Березін, О.В. Організація заготівель сільськогосподарської продукції та сировини. [Текст] /О.В. Березін : навч. посібник для студентів кооп. вищих навч. закладів. - К.: Укоопспілка, НМЦ “Укоопосвіта”, 1998. - 316 с.

 

78. Організація збуту сільськогосподарської продукції. [Текст] : навч. посібник для вищ. навч. закладів / О.В.Березін, С.Р.Вахтін, Н.В. Гнатенко, І.І. Павлик. - К.: Навчально-методичний центр з підготовки молодих спеціалістів Міністерства агропромислового комплексу України, 1998. –

154 с.

 

79. Березін, О.В. Стан та шляхи підвищення ефективності заготівельної галузі споживчої кооперації України [Текст]: монографія / О.В. Березін,

Л.М. Березіна, Н.В. Бутенко. - Полтава: ПУСКУ, 2007. - 193 с.

 

80. Березін, О.В. Економіка підприємства [Текст]: навч. посібник /

О.В. Березін, Л.М. Березіна, Н.В. Бутенко. - К.: Знання, 2009. - 390 с.

 

81. Березін, О.В. Економіка підприємства [Текст] : практикум / О.В. Березін, Н.В. Бутенко.- К.: Знання, 2009. - 254 с.

 

82. Березін, О.В Програма та методичні рекомендації щодо проходження виробничої економічної практики для студентів спеціальності 7.050107 “Економіка підприємства” [Текст] / О.В. Березін, Л.В. Дробиш. - Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009. - 11 с.

 

[Вгору]

Статті із збірників та періодичних видань

 

83. Березин, А.В. О методике определения ресурсов плодово-ягодной продукции в личных подсобных хозяйствах населения [Текст] / А.В. Березин, Л.М. Березина // Реализация достижений научно-технического прогресса – магистральное направление интенсификации деятельности потребительской кооперации : материалы обл. науч.- практ. конф., (Полтава, 12-13 окт. 1986 г.). - Полтава: ПКИ, 1986. - С. 84-85.

 

84. Березин, А.В. О роли заготовительной деятельности потребительской кооперации в повышении эффективности функционирования рынка излишков продукции личных подсобных хозяйств населения [Текст] / А.В. Березин, Л.М. Березина // Роль потребительской кооперации в осуществлении социально-экономической политики партии : материалы обл. науч.- теорет. конф., (Полтава, 14-15 апр. 1988 г.). - Полтава: ПКИ, 1988. - С. 66 - 69.

 

85. Березин, А.В. Рынок товарной продукции личных подсобных хозяйств и потребительская кооперация [Текст] / А.В.Березин, С.Г. Левенко // Повышение эффективности отраслей деятельности потребительской коoперации : материалы Всесоюз. науч. конф. молодых ученых и специалистов, ( Москва, 18-19 марта 1990 г.). - М.: МКИ, 1990.- Ч. І.- С. 61-63.

 

86. Березин, А.В. О задачах выпускных кафедр по внедрению дипломных работ в производство [Текст] /А.В. Березин // Интеграция теории и практики кооперативного образования в условиях перестройки деятельности потребительской кооперации : материалы обл. науч.- практ. конф., (Полтава, 17-18 мая 1990 г.). - Полтава: ПКИ, 1990. - С. 31 - 40.

 

87. Березин, А.В. Рационализация деятельности квасильно-засолочного пункта Решетиловского коопзаготпрома [Текст] / А.В. Березин,

В.Н. Василенко // Роль потребительской кооперации в ускорении социально-экономического развития : материалы студ. науч.- практ. конф., ( Белгород, 24-25 окт. 1990 г.). - Белгород: БКИ, 1990. - С. 25 - 31.

 

88. Березин, А.В. Факторы эффективности рынка продукции личных подсобных хозяйств [Текст] / А.В. Березин //Актуальные вопросы развития торговли в условиях нового хозяйственного механизма : материалы конф. молодых ученых и специалистов торговли, ( Киев, 21-22 февраля 1990 г.).- К.: КТЭИ, 1990. - С. 64-66.

 

89. Совершенствование хозяйственного механизма заготовительно - перерабатыващего комплекса потребительской кооперации [Текст] / А.В. Березин, Н.Ф. Брюкова, Н.В. Бутенко и [др.] // Сборник научных статей профессорско-преподавательского состава по итогам бюджетных исследований кафедр за 1991-1995 гг. - Полтава: ПКИ, 1996. - С. 21 - 29.

 

90. Березін, О.В. Природоохоронні аспекти заготівель дикорослих та лі-карсько-технічної сировини [Текст] / О.В. Березін, Л.М. Березіна // Екологічні проблеми регіону: суть і шляхи вирішення : матеріали наук.- практ. конф., ( Полтава, 23-25 квіт.1997 р.). - Полтава: ПКІ, 1997. - С.46 - 52.

 

91. Березін, О.В. Шляхи вирішення екологічних проблем заготівельно-переробних підприємств [Текст] / О.В. Березін, Л.М. Березіна // Екологічні проблеми регіону: суть і шляхи вирішення : матеріали наук.- практ. конф., ( Полтава, 23-25 квіт.1997 р.). - Полтава: ПКІ, 1997. - С. 112 - 118.

 

92. Березін, О.В. Досвід роботи цеху малої потужності з виробництва сиру колективного сільськогосподарського підприємства “Пашківське” [Текст] / О.В. Березін, Л.М. Березіна // Підприємства і цехи малої потужності для переробки сільськогосподарської сировини : ефективність і особливості організації : матеріали наук.- практ. конф., ( Полтава, 27-28 листоп. 1997 р. ).- Полтава: ПКІ, 1998. - С. 56 - 62.

 

93. Березін, О.В. Сучасна практика мотивації праці [Текст] / О.В. Березін, Л.М. Березіна // Особливості ринку праці України на сучасному етапі : матеріали наук.- практ. конф., (Полтава, 26-28 берез. 1998 р.). - Полтава: ПКІ, 1998. - С. 118-121.

 

94. Березін, О.В. Трудові ресурси: проблеми використання на сучасному етапі [Текст] / О.В. Березін, Л.М. Березіна // Вісті Центральної спілки споживчих товариств України. Діловий випуск. - 1999.- № 44.- С. 20-21.

 

95. Березін, О.В. Дикорослі та лікарсько-технічна сировина у системі національного продовольчого ринку України [Текст] /О.В. Березін // Економіка: проблеми теорії та практики. зб. наук. праць. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2000. - Вип. 61.- С. 89-95.

 

96. Березін, О.В. Шляхи підвищення конкурентоздатності продукції бджільництва на товарному ринку України [Текст] / О.В. Березін // Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту. - 2000.- № 5.- С. 77-78.

 

97. Березін, О.В. Проблеми дослідження економічної ролі споживчої кооперації України у розбудові національного продовольчого ринку [Текст] / О.В. Березін // Экономические инновации. Тенденции глобализации и регионализации социально-экономического развития (экономические трансформации, экономика и экология). - Одесса: ИЭЭПР, 2001.- Вып. 10.- С. 138 - 144.

 

98. Березін, О.В. Роль кейс-методу у підготовці фахівців економічного спрямування [Текст] / О.В. Березін, Г.О. Нікітіна // Вісник Рівненського державного технічного університету. - 2001.- Ч.2, вип. 6.- С. 13-19.-( Сер. “Педагогіка”).

 

99. Березін, О.В. Формування ринку сільськогосподарської продукції споживчої кооперації України [Текст] /О.В.Березін //Торгівля, комерція, підприємництво (Ринкова інфраструктура: суть, функції та побудова) : зб. наук. праць. - Львів: Львівська комерційна академія, 2001. - С. 300-308.

 

100. Березін, О.В. Туристичний бізнес та продовольчий ринок [Текст] /О.В. Березін // Туристический феномен: экономические, социальные, экологические и культурно-исторические предпосылки и последствия : материалы IV междунар. науч-практ. конф., (Святогорск, 14-16 мая 2002 г.). – Донецк: Донецкий институт туристического бизнеса, 2002. – С. 114-116.

 

101. Березін, О.В. Економічні аспекти розвитку туристичного бізнесу: погляд з позицій продовольчого ринку [Текст] / О.В. Березін // Вісник Донецького інституту туристичного бізнесу.- 2002.- № 6.- С. 176-180.-(Сер. “Підприємництво, менеджмент та маркетинг (в туристичній сфері”).

 

102. Березін, О.В. Чинники та умови забезпечення конкурентоспроможності діяльності малих підприємств [Текст] / О.В. Березін // Економіка АПК. - 2004.- № 9.- С. 126-130.

 

103. Березін, О.В. Економічний механізм удосконалення управління землекористуванням [Текст] / О.В. Березін // Вісник національного університету водного господарства та природокористування.- 2006.- Ч.4, вип. 4.- С. 408-416. - (Сер. “Економіка”).

 

104. Березін, О.В. Економічний механізм удосконалення управління землекористуванням в Україні [Текст] / О.В. Березін // Сучасні проблеми політичної та економічної ситуації в Україні і шляхи їх вирішення : матеріали регіон. наук.- практ. конф., (Полтава, 13 груд. 2006 р.). - Полтава: Полтавський інститут МАУП, 2006. - С. 11-13.

 

105. Березін, О.В. Інформаційні технології: роль у процесі аграрної економічної освіти та перспективи розвитку [Текст] / О.В. Березін // Розвиток аграрної економічної науки в Україні та її завдання в умовах освоєння ринкової системи господарювання : матеріали восьмих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів – аграрників, (Київ, 20-21 черв. 2006 р.). - К.: ННЦ ІАЕ, 2006. - С. 232-239.

 

106. Березін, О.В. Концептуальні аспекти удосконалення управління землекористуванням [Текст] / О.В. Березін, Л.М. Березіна // Державна політика та стратегія реформування економіки України в ХХІ сторіччі : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф., (Полтава, 27 берез. 2007 р.). - Полтава: ПДАА, 2007. - С. 18-20.

 

107. Березін, О.В. Інформаційні технології та їх роль у формуванні механізму управління якістю підготовки менеджерів [Текст] / О.В. Березін, Л.М. Березіна // Галузева менеджмент-освіта в сучасних умовах : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Дніпропетровськ, 27- 28 верес. 2007 р.). - Дніпропетровськ: ДДАУ, 2007. - С. 70-71.

 

108. Березін, О.В. Мале підприємництво та зелений туризм: перспективи розвитку [Текст] /О.В. Березін // Вісник Донецького інституту туристичного бізнесу. - 2007.- № 11.- С. 93-97. -(Сер. “Підприємництво, менеджмент та маркетинг (в туристичній сфері”).

 

109. Березін, О.В. Методологічні підходи до визначення ефективності впровадження Інтернет-технологій у просуванні товаропотоків [Текст] / О.В. Березін, І.І. Ярова // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 12.- С. 208-216.

 

110. Березін, О.В. Механізм управління ресурсовикористанням аграрних підприємств: формування та вдосконалення [Текст] / О.В. Березін, Л.М. Березіна // Державна політика та стратегія реформування економіки України в ХХІ сторіччі : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф., (Полтава, 15-16 лют. 2007 р.). - Полтава: ПДАА, 2007. - С. 20-22.

 

111. Березін, О.В. Роль інформаційних технологій у спілкуванні викладача та студента [Текст] / О.В. Березін, М.Г. Безпарточний // Якість вищої освіти: інтерактивні методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів : матеріали ХХХІІ міжнар. наук.- метод. конф., (м. Полтава, 29-30 берез. 2007 р.). - Полтава: ПУСКУ, 2007. - Ч.2.- С. 12-14.

 

112. Березін, О.В. Інтернет-технології та їх роль у формуванні інфраструктури продовольчого ринку [Текст] /О.В. Березін, І.І. Ярова Сучасні проблеми правової політичної, економічної ситуації в Україні та шляхи їх вирішення : матеріали ІІ міжрегіон. наук.- практ. конф., (Полтава, 13 груд. 2007 року). - Полтава: ІМАУП, 2007. - Ч. ІІ.- С. 104-107.

 

113. Березін, О.В. Управління ресурсами як чинник підвищення економічної ефективності їх використання [Текст] / О.В. Березін, Л.М. Березіна // Формування конкурентоспроможності підприємств АПК в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 14 листоп. 2007 р.). - Полтава: ПДАА, 2007. - С. 93-94.

114. Березін, О.В. Інформаційний важіль модернізації освітньої діяльності [Текст] /О.В. Березін, В.О. Животенко // Модернізація освітньої діяльності: проблеми та завдання вищих навчальних закладів на шляху входження України в європейський освітній простір : матеріали міжнар. наук.-метод. конф.,(Полтава, 27- 28 берез. 2008 р.). - Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. - С.38 – 40

 

115. Березін, О.В. Розвиток логістики складування як чинник підвищення дохідності агроформувань [Текст] / О.В. Березін // Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період : матеріали десятих річн. зб. Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників, (Київ, 10-11 квіт. 2008 р.). - К.: ННЦ ІАЕ, 2008. - С. 211- 216.

 

116. Березін, О.В. Споживча кооперація України: стан та стратегія розвитку [Текст] /О.В. Березін // Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інновативно- інноваційного розвитку в Україні. У 3 ч.: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 23- 24 жовт. 2008 р.). - К.: РВПС України НАН України, 2008. – Ч.ІІІ.- С. 59 - 62.

 

117. Березін, О.В. Стратегічні напрями і пріоритети розвитку підприємств споживчої кооперації України [Текст] / О.В. Березін // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування.-2008.- Ч. 3,

вип. 4.- С. 238 - 243.- (Сер. ”Економіка” ).

 

118. Березін, О.В. Споживча кооперація України: стан та стратегія розвитку [Текст] /О.В. Березін // Вісник Львівської комерційної академії.- 2009. - Вип. 29.- С. 121 - 125.- (Сер. „Економічна”).

 

[Вгору]

Іменний покажчик

 

 

Амбросов В.Я. 2, 3, 34

Баранецкий М.М. 7

Безпарточний М.Г. 111

Березіна Л.М. 11, 62, 65, 67, 79, 80, 83, 84, 90, 91, 92, 93, 94, 106, 107, 110, 113

Брюкова Н.Ф. 75, 89

Бутенко Н.В. 79, 80, 81, 89

Ванукевич В.А. 69

Василенко В.Н. 87

Вахтин С.Р. 70, 73, 74, 75, 78

Гнатенко Н.В. 78

Дробиш Л.В. 82

Животенко В.О. 66 , 114

Кушнір Н.Б. 58

Левенко С.Г. 85

Мазнєв Г.Є. 34

Маслова А.Д. 69

Мищенко В.А. 76

Мищенко Л.В. 76

Нікітіна Г.О. 98

Павлик І.І. 78

Саблук П.Т. 2, 3, 34

Скляр Г.П. 71

Ярова І.І. 64, 109, 112