Полтавський університет економіки та торгівлі.

БІБЛІОТЕКА.

 

 

 

 

 

Аліман Мирослав Васильович.

 

 

Біобібліографічний покажчик літератури.

 

 

 

 

 

 

Полтава – 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аліман Мирослав Васильович [Текст] : біобібліографічний покажчик літератури / уклад. О. П. Галицька. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 82 с.

 

 

ЗМІСТ

Від упорядника

Вступна стаття Т. Оніпко та О. Корягіна

Розділ І. Основні дати життя і діяльності М. В. Алімана

Державні та відомчі відзнаки

Хронологічна таблиця основних дат життя і діяльності М. В. Алімана

М. В. Аліман « Потрібні злагода і єдність»

Розділ ІІ. Публікації про М. В. Алімана та посилання на його праці

Розділ ІІІ. Творчий доробок М. В. Алімана з питань вищої освіти та викладання основ кооперації

Розділ ІV. Відображення питань економіки і організації торгівлі та громадського харчування в працях М. В. Алімана

Розділ V. Наукові розробки Полтавського міжобласного філіалу українського центру ЦІНОПУР Центроспілки СРСР за участю М. В. Алімана та експрес–інформація

Розділ VІ. Науковий доробок Мирослава Васильовича Алімана в галузі кооперації

Публікації в газеті «Вісті ЦССТУ»

Публікації в інформаційному бюлетні «Вісник Полтавської кооперативної ліги»

Розділ VІІ. Методичні матеріали, навчальні комплекси

Розділ VІІІ. Краєзнавчі дослідження – одна з граней творчої діяльності М. В. Алімана

Алфавітний покажчик співавторів та авторів

Алфавітний покажчик псевдонімів М. В. Арімана

Іллюстрації

 

Мирослав Васильович Аліман

 

Від упорядника

В біобібліграфічному покажчику представлено результати наукової діяльності Мирослава Васильовича Алімана, кандидата економічних наук, доцента, професора Полтавського університету споживчої кооперації України.

З матеріалів цього видання зацікавлений читач дізнається про здобутки професора Полтавського університету споживчої кооперації Алімана М. В. у науково–дослідній діяльності з питань історії кооперативного руху, дослідження життя та діяльності видатних кооператорів світу, економіки і організації торгівлі та громадського харчування. У виданні також висвітлено науково–педагогічну діяльність М. В. Алімана в галузі вищої освіти та методики викладання навчальних дисциплін про кооперацію (теорії кооперації, історії споживчої кооперації).

До складу покажчика увійшли підручники, навчальні посібники, довідники та наукова література, статті із збірників та періодичних видань, навчальні комплекси, видання серії «Експрес–інформація», методичні матеріали.

Все це дозволяє представити багатогранність творчого та наукового шляху Мирослава Васильовича, його вагомий науковий і публіцистичний доробок.

Покажчик структурово складається з вступної статті Т. Оніпко та О. Корягіна, статті Мирослава Васильовича «Потрібні злагода і єдність» та 8 тематичних розділів.

Розділ І «Життєвий та творчий шлях Мирослава Васильовича Алімана» містить його біографію, основні дати життя і діяльності.

Розділ ІІ « Публікації про М. В. Алімана» , де зібрані матеріали про нього.

Розділ ІІІ «Творчий доробок Мирослава Васильовича Алімана з питань вищої освіти » розкриває його наукові інтереси в галузях освіти, викладання теорії та історії кооперації у вузах.

Розділ ІV «Відображення питань економіки і організації торгівлі та громадського харчування в роботах М. В. Алімана» присвячений його роботі над вивченням ефективності діяльність підприємств торгівлі, громадського харчування та оптових баз споживчої кооперації.

Розділ V «Наукові розробки Полтавського міжобласного філіалу українського центру Центрального інституту наукової організації праці, управління і раціоналізації (ЦІНОПУР) Центроспілки СРСР за участю М. В. Алімана та експрес–інформація» містить наукові матеріали щодо підвищення ефективності комерційної роботи торговельних організацій, зокрема оптових баз, удосконаленню організації праці товарознавців.

Розділ VІ «Науковий доробок М. В. Алімана в галузі кооперації» містить роботи в галузі кооперації, зокрема публікації в газеті «Вісті ЦССТУ» та в інформаційному бюлетні «ВІСНИК Полтавської кооперативної ліги».

Розділ VІІ « Краєзнавчі дослідження» – одна з граней творчої діяльності М. В. Алімана». Зібрані матеріали з краєзнавства, над якими працював автор починаючи з кінця 80—х років ХХ століття.

Розділ VІІІ «Методичні матеріали, навчальні комплекси» містить методичні посібники та навчальні комплекси а також методичні матеріали, які розміщені на електронних носіях.

Для зручності користування покажчик побудовано за хронологічним принципом. У цих межах матеріал розташовано в алфавітному порядку. Бібліографічний опис здійснено у відповідності до ДСТУ ГОСТу 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Опис матеріалів здійснювався за правилами сучасного українського правопису.

Користуватися посібником допоможе алфавітний покажчик співавторів, до якого включено всі прізвища, що зустрічаються в бібліографічному описі. (У ньому зазначено номери позицій у бібліографічному покажчику.)

Висловлюємо подяку Мирославу Васильовичу Аліману за надання списку праць та допомогу у складанні покажчика. Сподіваємось, що це видання стане у пригоді науковцям, студентам, викладачам і всім, кого цікавлять проблеми кооперації в України та за її межами.

[Вгору]

Вступна стаття

Великим подвижником і пропагандистом кооперативних ідей по праву можна назвати Почесного професора Пол­тавського університету спо­живчої кооперації України, професора кафедри грошового обігу і кредиту - Мирослава Васильовича Алімана, який усе своє життя присвятив споживчій кооперації. І обіймаючи різні посади на практичній роботі, і будучи завідувачем кафедри, проректором з наукової роботи Полтавського університету споживчої кооперації України (на той час Полтавського кооперативного інституту), він завжди прагнув жити і діяти за кооперативними принципами, які передусім перед­бачають взаємопідтримку та взаємодопомогу. Для всіх у нього знаходиться гарна порада та мудре слово. Колеги, яким доводиться працювати чи спілку­ватися з Мирославом Васильовичем, відзначають його тонкий і доброзичливий гумор, життєвий опти­мізм, що так потрібні кожному з нас і який він щедро дарує людям.

Позаду пережиті роки, великий досвід педагогічної роботи, кар'єрне зростання, самовдосконалення. Здається, що ніби всього досяг професор Аліман Мирослав Васильович, проте ні. Він продовжує активно досліджувати історію кооперативного руху, життя і діяльність видатних кооператорів світу. За його участю підготовлено й видано біографічні нариси про кооперативних діячів, зокрема працю «Українські кооператори» у трьох книгах. Викликає подив і захоплення підготовлена ним брошура афоризмів про кооперацію. Чотирма мовами студенти зможуть прочитати те чи інше висловлювання про кооперацію видатних людей. Не можна не відзначити, що він є одним з ініціаторів встановлення пам'ятників українським кооператорам М. Балліну та М. Туган-Барановському у Донецьку і Б. Мартосу в Полтаві. Як науковий консультант допомагав полтавському скуль­пторові М. Посполітаку створити перші на території колишнього Радянського Союзу пам'ятники кооператорам.

Дітищем Мирослава Васильовича є музей історії університету, в експонатах якого закладена його багаторічна праця. Він прагне зробити так, щоб нинішні й майбутні студенти не лише знали, але й примножували кращі традиції університету. Книга побажань, що знаходиться в музеї, це не просто записи відвідувачів, це подяка тому, хто прагне навчити добру. Людина має бути вільна, проте вона зможе реалізувати себе за умови взаємопідтримки оточуючих. Кооперація — це один із шляхів самоствердження та вдосконалення людини. Саме таким шляхом крокує по життю Мирослав Васильович, навчаючи життєвій мудрості інших.

Попереду ще багато планів, творчих задумів, цікавих ініціатив, а головне — зустрічей зі студентами, заради яких творить добро великий Майстер своєї справи Мирослав Васильович Аліман.

 Тетяна Оніпко,

 доцент кафедри культурології та історії

 Олександр Корягін,

доцент кафедри грошового обігу та кредиту.

 

[Вгору]

Розділ І. Основні дати життя і діяльності М. В. Алімана

 

Мирослав Васильович Аліман народився 20 вересня 1940 року в селі Серафинці Городенківського району, що на Івано–Франківщині.

17–річним юнаком вступив до Чер­нівецького кооперативного технікуму.

Саме тоді у нього виник інтерес до джерел кооперації. Читаючи про кооперацію, він переконувався, що це солідна, розвинена, дуже раціональна, визнана у всьому світі система ведення господарства, а її батьки–засновники — надзвичайні люди, подвижники, гуманіс­ти, чий досвід заслуговує дуже серйоз­ного вивчення.

У 1959 році, з від­знакою закінчивши кооперативний техні­кум, вступив до Львівського торговельно-економічного інституту (ЛТЕІ).

На четвертому курсі інституту Мирослав Васильович стажу­вався на Полтавській універсальній міжра­йонній торговельній базі облспоживспілки, працював товарознавцем, а після закінчен­ня ВНЗ був запрошений на це підприємство на посаду начальника промтоварного відділу, а згодом працював старшим товарознавцем, заступником директора бази з комерційної роботи.

За сумісництвом чотири навчальні роки (з 1965/1966 по 1968/1969 рр.) працював у Полтавському навчально–консультативному пункті ЛТЕІ.

У працях теоре­тиків кооперації, у статтях, монографіях він шукав відповіді на важливі питання, робив виписки, узагальнення, закладаючи тим са­мим підвалини майбутньої кандидатської дисертації. Допитливий, скрупульозний, схильний до аналізу, М. Аліман неминуче по­винен був прийти в науку. В 1970 р. його зараховують в аспірантуру ЛТЕІ без відриву від виробництва. На початку 70–х років він публікує свої перші наукові праці з проблем економіки та організації кооперативної тор­гівлі.

У 1974 році закінчив аспі­рантуру Львівського торговельно–економіч­ного інституту і в 1977 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення торговельної діяльності між­районних оптових баз споживчої коопера­ції».

З 1972–го по 1982 рік — керівник Полтавської філії Центрального інституту наукової організації праці, управління і раціоналізації (ЦІНОПУР) Центроспілки СРСР. Під його керівництвом на госпрозрахункових засадах здійснено заходи щодо раціоналізації діяльності сотень підприємств роздрібної торгівлі і громадського харчування, оптових баз, розроблено плани розвитку матеріально–технічної бази роздрібної торгівлі споживчої кооперації в Полтавській і Харківській областях, підготовлено і опубліковано експрес–інформації про досвід роботи окремих організацій і підприємств споживчої кооперації Полтавської, Черкаської, Івано–Франківської та інших областей.

З 1982 році — працює    на педагогічній роботі в Полтавському кооперативному інституті (2001–2010 рр. – Полтавський Університет споживчої кооперації України) – нині ПУЕТ. Займав посади завідувача кафедри економіки та організації торгівлі, проректора з наукової роботи. З 1991 по 2004 рр. – доцент кафедри історії і кооперативного руху. З утворенням кафедри кооперації – доцент цієї кафедри, а з 2007 року доцент кафедри грошового обігу і кредиту і з 2009 р. – професор кафедри.

Брав участь у підготовці краєзнавчих видань: «Полтавська область: природа, населення, господар­ство», «Полтавщина: енциклопедичний словник», серії брошур «Наш рідний край». Напи­сані ним розділи присвячені кооперативному сектору економіки, підготовці кадрів для кооперативних організацій. Па­ралельно досліджував світову і вітчизняну історію кооперативного руху, життєвий шлях теоретиків кооперації:

Ш. Фур'є, Р. Оуена, В. Кінга, М. Балліна, Б. Мартоса, М. Верещагіна, В. Доманицького, Д. Солов’я, В. Тотоміанця, В. Топольницького, О.Чаянова та багатьох інших. Ретельно збирав матеріали, працював в бібліотеках, архівах, вивчав пер­шоджерела.

За його активної участі здійснено наукові дослід­ження «Історія споживчої кооперації Ук­раїни» і «Історія Полтавського університе­ту споживчої кооперації України». А всьо­го він має понад 350 опублікованих праць наукового і науково–методичного характе­ру.

М. Аліман виплекав когорту своїх учнів і послідовників — педагогів, учених, практичних працівників, зако­ханих у кооперацію, які передають цю лю­бов і відданість кооперативним принципам студентській молоді, працюють на різних посадах в організаціях споживчої кооперації, державних установах, приватних закладах.

У травні 2004 року за участю Мирослава Васильовича відкрито Музей історії Полтавського університе­ту споживчої кооперації України, де зібра­но багатий матеріал, який постійно поповнюється.

Мирослав Васильович Аліман – учасник розробки за­конів України «Про споживчу кооперацію», «Про кооперацію», концепції розвитку споживчої кооперації України, проектів статутів кооперативних організацій, Програми розмежування і закріплення власності системи споживчої кооперації України. Він – один з учасників відродження в Україні кредитної кооперації, і засновників у Полтаві кредитної спілки «Каса взаємодопомоги» в 1994 р.

Заслуга Мирослава Васильовича в тому, що він не тільки повертає забуті імена кооператорів, але є активним пропагандистом кооперативної ідеї, систематично публікує у газеті «Вісті Центральної спілки споживчих товариств України» статті про кооператорів і кооперативний рух. Він не лише автор цікавих, ґрунтовних газетних публікацій, але й активний учасник редакційних заходів, «круглих столів». Його газетні публікації, нариси, змістовні статті, опубліковані на шпальтах газет, об­числюються багатьма десятками і продовжують по­повнювати редакційний портфель.

Завдяки ді­яльній підтримці і конкретній допомозі з боку Мирослава Васильовича у Донецьку встановлено пам'ятні знаки Миколі Балліну, засновнику першого споживчого товариства в Україні, і всесвітньо відомому економісту і кооператору Михайлу Туган–Барановському. В Полтаві відкрито меморіальну дошку, що увічнила пам'ять першого ректора Полтавського університету споживчої кооперації Михайла Діанича.

М. Аліман надавав наукову консультацію члену спілки художників, скульптору Миколі Посполітаку при створенні пам'ятного знака Борису Мартосу, видатному державному і кооперативному діячеві, педагогу і науковцю.

 

[Вгору]

Державні та відомчі відзнаки, які отримав Аліман М. В.
за досягнуті успіхи у професійній праці та громадському житті

 

1958 р. – Похвальний лист Чернівецького міського комітету ЛКСМУ за успіхи в навчанні.

 

1963 р. – Почетная грамота Дирекции Полтавской универсальной базы облпотребсоюза за добросовестное отношение к труду и хорошие показатели в работе.

 

1965 р. – ПОДЯКА Української спілки споживчих товариств України, республіканського Комітету профспілки працівників державної торгівлі та споживчої кооперації.

 

1968 р. – Грамота Киевского районного комитета ЛКСМУ г. Полтавы за успехи, достигнутые в социалистическом соревновании и в честь 50- летия Ленинского комсомола.

 

1971 р. – Медаль за доблесный труд.

 

1977 р. – Почетная грамота Потребительской кооперации СССР за активную работу по внедрению мероприятий по комплексной рационализации кооперативной торговли и в честь празднования 60 – летия Великого октября.

 

1981 р. – Знак «Ударник 10-й пятилетки».

 

1985 р. – Победитель соцсоревнования ПКИ с занесением на Доску почета.

 

1986 р. – Почетная грамота Полтавского обкома профсоюзов.

 

1987 р. – Почетная грамота обкома профсоюзов за плодотворную работу по повышению уровня экономических знаний, внесенный вклад в дело воспитания работников госторговли и потребкооперации, хорошую работу и качественное проведение занятий.

 

1987 р. – Медаль «Ветеран труда».

 

1990 р. – Почесна грамота ПКІ до Дня працівників освіти.

 

1991 р. – Почесна грамота Полтавської обласної партійної організації за особистий внесок у підготовку збірників «Наш рідний край».

 

1993 р. – ПОДЯКА від Полтавської обласної державної адміністрації за сумлінну роботу і особистий вклад у розбудову суверенної України.

 

1995 р. – Грамота ПКІ до 75–річчя створення Центральної спілки споживчих товариств України, 100–річчя зародження споживчої кооперації на Полтавщині та 100 –річчя створення Міжнародного кооперативного альянсу.

 

1998 р. – Грамота Полтавського університету споживчої кооперації за значні досягнення в навчально-виховному процесі та з нагоди 30–річчя технологічного факультету.

 

1998 р. – Знак «Відмінник освіти України».

 

2000 р. – Грамота Правління Центральної спілки споживчих товариств та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України за багаторічну сумлінну роботу та особистий вклад у справу розбудови і зміцнення споживчої кооперації України та з нагоди 78–го Міжнародного Дня кооперації.

 

2001 р. – Грамота Правління Центральної спілки споживчих товариств та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України за особистий вклад у справу розбудови і зміцнення споживчої кооперації України та з нагоди 79–го Міжнародного Дня кооперації.

 

2003 р. – ПОДЯКА Центральної спілки споживчих товариств України за вагомі досягнення у професійній діяльності, особистий вклад у справу розбудови і зміцнення споживчої кооперації України та з нагоди Міжнародного Дня кооперації.

 

2004 р. – Грамота Правління Центральної спілки споживчих товариств та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України за сумлінну працю, особистий вклад у справу розбудови і зміцнення споживчої кооперації України та з нагоди Міжнародного Дня кооперації.

 

2005 р. – Почесна трудова відзнака «Знак Пошани» Центральної спілки споживчих товариств України.

 

2006 р.– Подяка Ректорату ПУСКУ за якісну розробку навчально–методичної літератури та її активне використання в навчальному процесі

 

2007 р. – Грамота Полтавського університету споживчої кооперації України за сумлінну творчу працю, високий професіоналізм, підготовку висококваліфікованих кадрів для споживчої кооперації України та з нагоди відзначення Дня університету.

 

2007 р. – Пам’ятний знак газети «Вісті ЦССТУ» за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у справу становлення і розвитку кооперативної преси та з нагоди 15–річчя виходу першого номера газети «Вісті Центральної спілки споживчих товариств України».

 

2009 р. – Почесна грамота Управління з питань розвитку споживчого ринку, сфери побутових послуг та підприємництва облдержадміністрації за пропаганду ідеї розвитку споживчої кооперації України та її активне використання в навчальному процесі.

 

[Вгору]

Хронологічна таблиця основних дат життя і діяльності М. В. Арімана

 

20 вересня

1940 р.

Народився в селі Серафинці Городенківського району Івано-Франківської області

1947-1957 рр.

Навчання в середній школі в с. Серафинці

1957-1959 рр.

Навчання в Чер­нівецькому кооперативному технікумі, який закінчив з відзнакою

1959-1964 рр.

 

 

1959-1960 рр.

 

1962-1963 рр.

Навчання у Львівському торгово-економічному інституті (ЛТЕІ) за експерементальною очно-заочною формою підготовки кадрів.

Продавець Городенківського міського споживчого товариства Івано-Франківської області.

Товарознавець-стажер Полтавської універсальної міжрайонної оптової бази Полтавської облспоживспілки

1964-1965 рр.

Начальник промтоварного відділу Полтавської універсальної міжрайонної оптової бази Полтавської облспоживспілки

1965-1965 рр.

Старший товарознавець Полтавської універсальної міжрайонної оптової бази Полтавської облспоживспілки

1966-1972 рр.

Заступник директора Полтавської універсальної міжрайонної оптової бази Полтавської облспоживспілки

1965-1972 рр.

За сумісництвом працював у Полтавському навчально–консультативному пункті ЛТЕІ

1970-1974 рр.

Навчання в аспірантурі ЛТЕІ без відриву від виробництва.

1972- 1982 рр.

 

 

1972-1974 рр.

 

1974-1979 рр.

 

1979-1980 рр.

 

1980-1982 рр.

Праця в організаціях Центрального інституту Наукової організації праці, управління і раціоналізації (ЦІНОПУР) Центроспілки СРСР.

Завідувач Полтавською міжобласною лабораторією НОП українського філіалу ЦІНОПУР.

Завідувач Полтавським міжобласним центром НОП українського філіалу ЦІНОПУР.

Заступник дитектора українського філіалу ЦІНОПУР – директор Полтавського міжобласного центру НОТ.

Заступник директора українського центру ЦІНОПУР – директор Полтавського міжобласного філіалу цього центру

Листопад 1974 р.

Делегат ІХ з’їзду споживчої кооперації СРСР

Жовтень 1977 р.

Захистив у Московському кооперативному інституті дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук

1982-1983 рр.

Старший викладач Полтавського кооперативного інституту (ПКІ)

1983–1987 рр.

Завідувач кафедри економіки і організації кооперативної торгівлі ПКІ

1987–1991 рр.

Проректор з наукової роботи ПКІ

1991–2004 рр.

Доцент кафедри історії та кооперативного руху ПУСКУ

2004– 2007 рр.

Доцент кафедри кооперації ПУСКУ

2007– 2009 рр.

Доцент кафедри грошового обігу і кредиту ПУСКУ

З 1. 09. 2009 р.

Професор кафедри грошового обігу і кредиту ПУСКУ

 

Стаття М. В. Алімана “Потрібні злагода і єдність”, опублікована 27 серпня 1998 року в газеті “Вісті ЦССТУ”

Стаття “Дорогою в глухий кут...”, що опублікована в тижневику “Вісті Центральної спілки споживчих товариств України” за 13 серпня 1998 р., факти і приклади, про які йдеться, малоприємні асоціації змушують робити сумні висновки. Життя висунуло перед споживчою кооперацією України складні завдання . Її окремі організації, споживчі товариства опинились сьогодні у важкому становищі, шукають шляхи виходу із фінансово-господарської скрути. У більшості випадків сам на сам із своїми проблемами залишилися господарі кооперації – пайовики. Здавалося б, зусилля всіх мають бути спрямовані на вирішення першочергових, наболілих проблем, а не на протистояння, на незрозумілу, насамперед пайовикам, внутрикооперативну боротьбу.

Роздуми з приводу.

[Вгору]

ПОТРІБНІ ЗЛАГОДА І ЄДНІСТЬ

Мирослав АЛІМАН, доцент Полтавського кооперативного інституту

Не маю наміру аналізувати зміст Документів щодо заснування нової Цен­тральної спілки споживчих това­риств „Відродження”. Це вже до­сить ґрунтовно зроблено у зга­даній статті. Однак не можу не повернутися до проблеми єднос­ті споживчої кооперації. Це в усі часи було визначальним для по­дальших перспектив її розвитку. Хочу усім ще раз нагадати, як сприймали, розуміли цю пробле­му видатні діячі кооперативного руху, підкреслюючи те, як вони ставилися до збереження єдності серед кооператорів. Хоча оцінки і висновки, на які посилатимуся, були оприлюднені ще наприкінці XIX — на початку XX століть — в період інтенсивного розвитку ко­операції в країнах Європи та по­шуку шляхів удосконалення її діяльності, але вдумаймося, як зна­чимо і актуально вони звучать сьогодні.

Великий внесок у розвиток спо­живчої кооперації свого часу зро­бив талановитий діяч коопера­тивного руху, голова англійсько­го Товариства оптових закупок Джон Мітчел. Він проявив гені­альні комерційні здібності та ши­рокий кругозір практичного дія­ча, працюючи над перетворенням товариства на великий оптовий заклад і водночас виробника то­варів. Мітчел вірив, що „величез­ними силами для вдосконалення людства служать віра, тверезість, освіта і кооперація”. Виступаючи на одному з кооперативних фо­румів (1892 p.), він говорив: „Я бажав би, щоб усі споживчі то­вариства приєдналися до загального кооперативного руху... Якщо ви хочете, щоб ваше велике діло продовжувало розвиватися, то це можливо тільки на основі єднан­ня сил, а не розрізнених дій”.

Інший видатний англійський ко­оператор Джон Грей, який пев­ний час обіймав посаду головно­го секретаря Британського Коо­перативного Союзу і займався духовно-просвітницькою сторо­ною кооперативного руху, був глибоко переконаний, що май­бутнє кооперації більше залежить від вірності кооперативним прин­ципам, ніж від великих баришів. Він підкреслював, що „коопера­ція є результатом великої потре­би і великих ідеалів. Кооперація означає триматися разом і нав­чатися поважати один одного і довіряти один одному... Про це доцільно нагадувати час від часу, - писав він, - бо практика ба­гатьох наших товариств показує, що ще надто багато членів не ус­відомлюють, що таке кооперація в істинному значенні слова”.

У доповіді „Недопустимість кон­куренції між кооператорами”, ви­голошеній на шотландському ко­оперативному з'їзді (1904 p.), Грей підкреслював, що для того, аби кооперативні зусилля дава­ли найбільш можливі результати, необхідні єдність мети і заверше­на організація. Один і той же дух, одне і те ж стремління мають на­дихати всі кооперативні органі­зації і узи братства повинні з'єд­нувати всю кооперативну сім'ю...

Необхідно, щоб кожний коопе­ратор ясно усвідомив, що озна­чає „кооперація”. Загальна спів­праця всіх кооператорів, а не часткова праця однієї купки в од­ному місці, а іншої купки в іншо­му ось що означає кооперація.

...Припиніть же ваші чвари, об'єднайте ваші сили і гуртом працюйте для досягнення вели­кої мети, до якої ми прагнемо”, звертався до кооператорів Джон Грей.

У великі можливості кооперації вірив діяч кооперативного руху Шотландії й Англії Джемс Дінс. Проте він був переконаний, що вона реалізує свої можливості, якщо в її лавах буде панувати зла­года і здоровий глузд.

У брошурі „Злиття товариств як засіб зміцнення кооперативного руху" (видана в 1910 р.) він пи­сав: „Ніколи ще дух привілеїв і жадоба особистої наживи не про­цвітали до такої міри в усіх сто­ронах життя націй, як у даний час. Індивідуум конкурує з інди­відуумом, місто з містом, клас з класом, нація з нацією. Проти­лежні інтереси всіляких видів зіш­товхуються один з одним і всту­пають в жорстоку смертельну боротьбу, з тим неминучим ре­зультатом, що не тільки слабший буває роздавлений у кожному ви­падку, а й суспільство в цілому потерпає...” (Ситуація дуже по­дібна до тієї, що склалася тепер в Україні).

Далі він нагадує, що основна мета, заради якої було створено кооперативний рух, і зводиться саме до того, щоби внести зміни в надто неприродний, самозгубний лад суспільства. Одначе, підкреслює автор, кооперація у змозі повністю здійснити свої економічні і соціальні устрем­ління, якщо буде йти правиль­ним шляхом. ”..Але якщо ми допустимо, щоби взаємна конку­ренція і дух особистої жадоби проникли в самий наш рух або, що ще гірше, набули в ньому переважаючого впливу, тоді не­минучим результатом буде ос­лаблення нашої сили і нашого впливу, і це може стати тією „тріщиною в арфі”, котра ро­бить її німою”.

Професор Ганнес Гебгард, подвижник кооперативного руху Фінляндії (в 1899 р, розробив проект кооперативного закону Фінляндії, був ініціатором зас­нування першого кооперативного об'єднання в країні) у на­рисі про кооперацію, виданому 1915 р., писав, що кооперація є не що інше, як вияв ідеї солі­дарності, втілення принципу — всі громадяни, об'єднані в коо­перативі, мають спільні інтере­си. Звідси випливає: коопера­ція не може розвиватися і досягати великих успіхів, якщо в середині її не панують мир і злагода... Для успіху кооперації потрібно, підкреслював він, аби люди, які примикають до неї, вміли приборкувати свою впертість і свою гарячковість, а також стримувати свої прис­трасті, котрі вони часто вважа­ють виявом любові до свободи, між тим як у їх основі лежить тільки карикатура на справжню свободу”.

У статті „Шляхи і мета коопе­рації” (опублікована в 1905 р.) діяч німецької споживчої коопе­рації Генріх Кауфман писав: „Зараз, негайно, повинні ми виконувати наші зобов'язання, кожний за себе і на своєму міс­ці, залишаючись вірним тим принципам, котрі зробили наш рух таким великим... Усіх зак­ликаємо ми до спільного діла, всіх кличемо взяти участь у спільному русі вперед. Не тіль­ки крок за кроком, але й друж­ним зімкнутим строєм, проникнуті кооперативною солідарніс­тю, вирушимо спільно долати всі перешкоди. Тоді ми може­мо бути впевнені, що після за­вершення сьогоднішнього дня настане прекрасне завтра...” При цьому він нагадував: „...випробувані кооперативні принципи, що заповіли нам рочдельці, ось наша вірна опора...”.

Заклики до злагоди і єдності в кооперації містяться у творах і інших кооператорів, в т. ч. й українських. Зокрема Борис Мартос, український коопера­тор і громадський діяч, обгрунтував необхідність розмежуван­ня сфер діяльності між споживспілками різних рівнів з метою уникнення конкуренції між ними і надмірних витрат коштів, що актуально і тепер. Руйнування цілісності системи споживчої кооперації ослаблює її життєз­датність і конкурентоспромож­ність. Про це треба пам'ятати.

 

[Вгору]

РОЗДІЛ ІІ. Публікації про М. В. Алімана та посилання на його праці

 

1.     Про кооперацiю пише кооператор: готується до друку [Текст] : [М. В. Аліман] // Вiстi ЦССТУ. – 1997. – 4 верес. – С. 9.

 

2.      Гончаренко, В. В.

Кредитна кооперація. Форми економічної самодопомоги сільського і міського населення у світі та в Україні (теорія, методологія, практика) : [М. В. Аліман] / В. В. Гончаренко. – К.: Глобус, 1998. – С. 6.

 

3.      Коломієць, П.

Фермерські «університети» [Текст] : [М. В. Аліман] // Вісті ЦССТУ. – 1999. – 3 черв. – С. 8.

 

4.      “Круглий стіл”: Альма матер [Текст] : [М. В. Аліман] // Вісті ЦССТУ. – 2000. – 11 трав. – С. 7.

 

5.      Вітаємо Мирослава Васильовича Алімана [Текст] // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 2000. – № 9 (19). – С. 2–3.

 

6.      Вітаємо... М. В. Аліман до 60- річчя [Текст] // Вісті ЦССТУ. – 2000. – 21 верес. – С. 2.

 

7.      «Бажаю успіху Нам.. » [Текст] : [М. В. Аліман] // Вісті ЦССТУ. – 2000. – 26 жовт.– С. 2.

 

8.     Вашу заліковку, кореспонденте! ... [Текст] : [М. В. Аліман] // Вісті ЦССТУ. – 2000. – 15 груд. – С. 2.

 

9.     Бабій, В.

Серафинці (Янгорів) : етнографічні статті, спогади, всячина: [М. В. Аліман] / В. Бабій, М. Мулярчик, В. Мулярчик. – Івано–Франківськ, 2001. – С.106.

 

10.   Ванукевич, А. С.

Все это было, было…: [М. В. Аліман] / А. С. Ванукевич. – М., 2001. – С. 69–70, 111.

 

11.  Гордієнко, Н.

Краща в Україні [Текст] : [М. В. Аліман] // Фермерське господарство. – 2002. – № 28.– С. 2.

 

12.  Дорохін, В. О.

Десять років просвітницької діяльності. Подяка [Текст] : [М. В. Аліман] // Вісті ЦССТУ. – 2002. – № 24. – С. 13.

 

13.   Оголошується подяка [Текст] : [М. В. Аліман] // Вісті ЦССТУ. Спеціальний випуск. – 2002. – 7 трав. – С. 16.

 

14.   Коломієць, М. П.

Чудесна історія, схожа на казку [Текст] : [М. В. Аліман] // Вісті. Діловий випуск. – 2004. – 12 листоп. – С. 22.

 

15.   Вітаємо... М. В. Аліман до 65– річчя [Текст] // Вісті ЦССТУ. – 2005. – 23 верес. – С. 2.

 

16.   Михайло Іванович Туган–Барановський: бібліографічний покажчик / Укладач Г. Панькова, авт. біогр. довідки Л. Алейнікова, наук. ред. та авт. передмови Т. Ткаченко [М. В. Аліман]. – Донецьк. – 73 с.

 

17.   Шинкарук, Б.

Ми починали з вірою [Текст]: [М. В. Аліман] // Вісті ЦССТУ. – 2007. – 3–10 трав. – С. 1.

 

18.   Нагірняк, О.

Літописець кооперації [Текст] : до міжнародного дня кооперації [ М. В. Аліман] // Вісті ЦССТУ. – 2007. – 5 лип. – С. 11.

 

19.   Про організаційно–кооперативну роботу. Навчання вірою [Текст] : [ М. В. Аліман] // Вісті ЦССТУ. – 2007. – 27 верес. – С. 2.

 

20.   Гончаренко, В.

Співпраця тільки на користь [Текст]: [М. В. Аліман] // Вісті. Діловий випуск. – 2007. – 1 жовт. – С. 21.

 

21.   Ярмарки в Україні і на Полтавщині [Текст]: [М. В. Аліман]  // Директорська пошта. – 2007. – № 7–8 . – С.13 – 17.

 

22.   Заслужені відзнаки [Текст]: [М. В. Аліман] // Вісті ЦССТУ. – 2007. – 3–10 трав. – С. 2.

 

23.   Зорій, М.

Кооперативний чайнворд [Текст]: [М. В. Аліман] // Вісті ЦССТУ. – 2007. – 3–10 трав. – С. 32; 2007. – 17 трав. – С. 16.(Відповідь на чайнворд).

 

24.   Аліман Мирослав Васильович // Львівська комерційна академія: нариси істоії / С. Гелей. – Львів: Вид–во Львівської комерційної академії, 2008. – С.14,322.

 

25.   Марїн, Ю.

Поки бережемо память, память береже нас [Текст]: [М. В. Аліман] // Вісті ЦССТУ. – 2008. – 3 лип. – С. 7.

 

26.   Оніпко, Т.

Аліман Мирослав Васильович [Текст] / Т. Оніпко, О. Корягін. – Університетський вісник. – 2009. – № 4. – С. 11.

 

27.  Ванукевич, А. С.

Все это было, было…Воспоминания бывшего узника фашизма 1941–1945 гг. [М.В. Алиман] / А. С. Ванукевич. – М., 2009. – С. 51–53.

 

28.   Федяй, Т.

Кооперація – не ремесло, а творчість [Текст]: [М. В. Аліман] // Вісті. Діловий випуск. – 2010. – 8 січ. – С. 22.

 

[Вгору]

РОЗДІЛ ІІІ. Творчий доробок Мирослава Васильовича Алімана
з питань вищої освіти в Україні та викладання кооперації

 

Книги

 

29.  Полтавський кооперативний інститут. Iсторичний нарис (1968 – 1993) [Текст] / В. О. Дорохiн, В. П. Косаріна, М. В. Алiман [та ін.]. – Полтава : ПКІ, 1993. – 144 с.

 

30.   Алiман, М. В.

Полтавський кооперативний інститут. Історичний нарис [Текст] : навч. посiб. / М. В. Аліман, В. П. Косаріна, В. М. Артеменко [та ін.]. – Полтава: ПКІ, 1998. – 88 с.

 

31.   Алiман, М. В.

Практичне значення досліджень історії Полтавського кооперативного інституту [Текст] : матеріали наук. конф. за результатами досліджень професорсько–викладацького складу, аспірантів та студентів Полтавського кооперативного інституту за 1996–1998 рр., (Полтава, 14–16 квітня 1999 року). В 2 кн., книга 2. / М. В. Аліман, С. М. Петренко, Т. В. Оніпко [та ін.]. – Полтава, 1999. – 234 с.

 

32.   Кооперативна освiта в Українi : навч. посiбник [Текст] / М. В. Алiман, С. Ф. Купрiй, Ф. I. Ленченко [та ін.] . – К. : Iрiдiум , 2001. – 96 с.

 

Статті із збірників та періодичних видань

 

33.  Алиман, М. В.

Потребительское общество и молодежь: замечания к проекту примерного Устава потребительского общества (кооператива) [Текст] / М. В. Алиман // Сельская жизнь. – 1988. – 12 лип. – [0,1 п.л.].

 

34.   Алиман, М. В.

Участие в научных исследованиях – важное направление в развитии самостоятельной работы студентов [Текст] / М. В. Алиман // Интенсификация учебного процесса и самостоятельная работа студентов: тезисы докладов науч.– практич. конф. преподавателей и студентов. Полтава, 1988.С. 80–81.

 

35.   Алиман, М. В.

Стать ближе к жизни. Необходимо усилить кооперативную направленность обучения в вузах Центросоюза [Текст] / М. В. Алиман // Московский Вестник Кооператора. 1990. 13–19 января. № 2. – С. 2.

 

36.   Алиман, М. В.

У истоков высшего кооперативного образования в стране [Текст]

/ М. В. Алиман // Интеграция теории и практики кооперативного образования в условиях перестройки деятельности потребительской кооперации: тезисы докладов областной науч.–практич. конф., (Полтава, май 1990 г). Полтава: ПКИ, 1990. – С.11–15.

 

37.   Алиман, М. В.

Об информационном обеспечении учебного процесса по проблемам рыночной экономики [Текст] / М. В. Алиман // Поиск путей совершенствования подготовки специалистов в условиях перехода к рынку: сборник научных статей. – Полтава: ПКИ, 1993. – [0,2 п.л.].

 

38.   Аліман, М. В.

Про комплексний підхід до вдосконалення підготовки фахівців Полтавським кооперативним інститутом [Текст] / М. В. Алiман // Шляхи підвищення педагогічної майстерності та нові підходи до організації навчального процесу у вищій школі : матеріали ХХ – ї наук. – метод. конф., (Полтава, 10–11 березня 1994 р.). – Полтава: ПКІ, 1994. – С. 72–75.

 

39.   Алиман, М. В.

О развитии и проблемах использования интеллектуального потенциала Полтавского кооперативного института [Текст] / М. В. Алиман, Т. В. Онипко // Творческий потенциал научной и вузовской интеллигенции: проблемы развития и эффективного использования: тезисы докладов международного симпозиума. – Уфа: Государственный комитет Российской Федерации по высшему образованию, АН республики Башкортостан, Уфимский государственный авиационный технический университет, 1995. – [0,5 п.л.].

 

40.   Аліман, М. В.

Вивчення культурної спадщини споживчої кооперації – складова частина підготовки фахівців [Текст] / М. В. Аліман // Актуальні проблеми формування професійної та гуманітарної культури сучасного спеціаліста : матеріали ХХІ наук.–методич. конф., (Полтава,10–12 квітня 1996 р.). – Полтава: ПКІ, 1996. – С. 20–24.

 

41.   Алiман, М. В.

Кооперативний інститут у Полтаві [Текст] / М. В. Алiман // Вінніпег, Манітоба. Найстаріший український часопис у Канаді «Український голос». – 1997. – 10 листоп. ч. 41. – [0,25 д.ар.].

 

42.   Алiман, М. В.

Становлення вищої кооперативної освiти та вимоги до її закладiв [Текст]

/ М. В.Алiман // Вiсник Полтавського державного сiльськогосподарського iнституту. 2001. – № 5–6. С.117–120.

 

43.   Корягін, О. В.

Iнформацiйне забезпечення викладання курсу «Теорiя i iсторiя кооперацiї» як засiб пiдвищення якостi пiдготовки фахiвцiв [Текст] / О. В. Корягiн, М. В. Алiман / / Науково–методичнi проблеми управлiння якiстю освiтньої дiяльностi: матерiали мiжнарод. наук.–методич. конф., (Полтава, 22–24 травня 2002 р.). – Полтава, 2002. – Ч. I . – С. 152–156.

 

44.   Аліман, М. В.

Вивчення досвiду кооперативного руху як засiб виховання майбутнiх фахiвцiв [Текст] / М. В. Алiман // Монiторинг якостi процесiв i результатiв освiтньої дiяльностi : матерiали мiжвузiвської наук.–методич. конф., (Полтава, 27–28 березня 2003 р.) / ред. В. I. Шепелєва, Н. І. Огуй, Н. М. Карпенко [та ін.]. – Полтава, 2003. – С. 245–247.

 

45.  Аліман, М. В.

Використання публiкацiй газети «Вiстi Центральної спiлки споживчих товариств України» в процесi самостiйної роботи студентiв, якi навчаються без вiдриву вiд виробництва [Текст] / М. В. Алiман, О. В. Корягiн // Проблеми пiдготовки фахiвцiв без вiдриву вiд виробництва в умовах реформування вищої освiти : матерiали XXIX мiжвуз. наук.–метод. конф., (Полтава, 20–21 трав. 2004 р.) / ред. Л. М. Шимановська –Дiанич. – Полтава, 2004. – С. 178–180.

 

46.   Алiман, М. В.

Досвід поширення знань про кооперативний рух у країнах світу та його використання з метою вдосконалення змісту підготовки фахівців у навчальних закладах споживчої кооперації України [Текст] / М. В. Алiман

// Модернізація змісту і технологій підготовки фахівців: проблеми і завдання вищих навчальних закладів щодо входження в Європейський освітній простір: матеріали ХХХ міжвузівської наук.–методич. конф., (Полтава, 25–26 березня 2005 р). – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005. – С. 174–176.

 

47.  Корягін, О. В.

Розвиток творчого мислення студентiв у процесi вивчення курсу «Теорiя та iсторiя кооперацiї» / О. В. Корягiн, М. В. Алiман // Гармонiзацiя вищої освiти України в умовах європейської iнтеграцiї [Текст]: матерiали XXXI мiжнар. наук.–метод. конф., (Полтава, 30–31 бер. 2006 р.) / вiдповiд. ред. Л. М. Шимановська –Дiанич, В. І. Шепелєва,Т. П. Iващенко. – Полтава, 2006. – С. 229–230.

 

48.  Аліман, М. В.

Вклад Бориса Мартоса в підготовку фахівців – кооператорів в Українській господарській академії [Текст] / М. В. Аліман // Науковий вісник ПУСКУ. – 2010. – № 3 (42). – С. 107–112. – (Сер. Економічні науки.)

 

49.   Аліман, М. В.

Використання Б. Мартосом зарубіжного досвіду підготовки фахівців – кооператорів: тези [Текст] / М. В. Аліман // Міжнародний кооперативний рух: історичний досвід і сучасна практика : матеріали міжнарод. наук. –практич. конференції, (Полтава, 15–16 квітня 2010 р.). – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2010. – С. 18–20.

 

[Вгору]

РОЗДІЛ ІV. Відображення питань економіки і організації торгівлі
та громадського харчування в роботах М. В. Алімана

 

Автореферат дисертації

 

50.  Алиман, М. В.

Совершенствование торговой деятельности межрайонных оптовых баз потребительской кооперации [Текст]: автореф. дис. канд. экон. наук. / М. В. Алиман – М. : МКИ Центросоюза, 1977. – 24 с.

 

Дисертація

 

51.  Алиман, М. В.

Совершенствование торговой деятельности межрайонных оптовых баз потребительской кооперации [Текст]: дисертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / М. В. Алиман – Львов: ЛТЭИ,

1976. – 192 с.

 

Книги

 

52.   Индивидуальная предпринимательская деятельность [Текст] : справочное пособие / П. В. Савченко, Е .В. Авдокушкин, М. В. Алиман [и др.] / Сост. М. Н. Федорова, В. В. Гончаренко. – Москва: Экономика, 1992. – 246 с.

 

Статті із збірників та періодичних видань

 

53.   Алиман, М. В.

Кооперативная торговля и контроль Госбанка [Текст] / М. В. Алиман // Деньги и кредит. – 1971. – № 7. – [0,3 п. л.].

 

54.   Алиман, М. В.

Коммерческие взаимоотношения и связи межрайбаз с промышленностью на современном этапе [Текст] / М. В. Алиман // Вопросы управления, экономики и организации кооперативной торговли : сборник научных трудов. М. : МКИ, 1971. – [0,25 п. л.].

 

55.   Алиман, М. В.

Как улучшить бракераж [Текст] / М. В. Алиман, О. Смовт // Советская потребительская кооперация. – 1973. № 9. – [0,1 п. л.].

 

56.  Аліман, М. В.

Зміцнювати зв’язки міжрайбаз с промисловістю [Текст] / М. В. Аліман, І. Ємельниченко // Технічний інформаційно–рекламний бюлетень Укоопспілки. – 1973. – № 1. – [0,1 д.арк.].

 

57.   Алиман, М. В.

Оперативный учет на базе [Текст] / М. В.Алиман, Н. Ковпак, И. Мельник // Советская потребительская кооперация. –1973. – № 8. – [0,1 п.л.].

 

58.   Алиман, М. В.

Предложения по ускорению оборачиваемости товаров : раздел «Из писем читателей» [Текст] / М. В. Алиман // Деньги и кредит. – 1974. № 11. – [0,05 п. л.].

 

 

59.   Алиман, М. В.

Повышение эффективности коммерческой работы в оптовой торговле [Текст] М. В. Алиман // Экономика торговли : республиканский / межведомственный научно–технический сборник. –1976. – № 5. – С. 5053.

 

60.   Алиман, М. В.

К вопросу разработки нормативов численности товароведов–бракеров оптовых баз [Текст] / М. В. Алиман // Проблемы повышения эффективности кооперативной торговли : сборник научных трудов. – М. : Центросоюз, МКИ, 1977. С. 110–116.

 

61.   Алиман, М. В.

Основные направления комплексной рационализации общественного питания потребительской кооперации [Текст] / М. В. Алиман // Актуальные проблемы развития общественного питания потребительской кооперации: сборник научных трудов. – М. : МКИ, 1980. – [0,3 п.л.].

 

62.   Алиман, М. В.

Четкость взаимодействий [Текст] / М. В. Алиман // Советская торговля. – 1981. 11 июля. – [0,1 п.л.]

 

63.   Алиман, М. В.

Повышение роли межрайбаз в организации оптовой торговли потребительской кооперации УССР и пути совершенствования их деятельности [Текст] / М. В. Алиман, Е. Ф. Яковенко // Вопросы торговли в потребительской кооперации: сборник научных трудов. – М. : Центросоюз, МКИ, 1983. – С. 37–42.

 

64.   Алиман, М. В.

О стимулировании повышения эффективности оптовой торговли потребительской кооперации [Текст] / М. В. Алиман, Е. Ф. Яковенко // Проблемы теории и практики определения и планирования экономической эффективности кооперативной торговли : тезисы докладов научно–практической конференции . – Полтава: ПКИ, 1984.С. 161–163.

 

65.   Алиман, М. В.

Комплексная рационализация кооперативной торговли как фактор сокращения издержек потребления и укрепления социалистического образа жизни [Текст] / М. В. Алиман, А. А. Фастовец // Роль потребительской кооперации в становлении и развитии социалистического образа жизни: тезисы докладов межвузовской науч. теоретич. конф., (Караганда, 18–19 апреля 1985 г.). Караганда: Карагандинский кооперативный институт. 1985.[0,2 п.л.].

 

66.   Алиман, М. В.

О повышении роли кооперативной промышленности в увеличения товарных ресурсов [Текст] / М. В. Алиман, В. С. Черномаз // Реализация достижений научно–технического прогресса – магистральное направление интенсификации деятельности потребительской кооперации: тезисы докладов областной научно–практической конференции, посвященной ХХVІІ съезду КПСС. – Полтава: ПКИ, 1986. С.41–42.

 

67.   Алиман, М. В.

Об оценке напряженности планов розничного товарооборота [Текст]

/ М. В. Алиман, Н. Н. Лебедев, К. Н. Пашкова // Реализация достижений научно–технического прогресса – магистральное направление интенсификации деятельности потребительской кооперации: тезисы докладов областной науч.– практич. конф., посвященной ХХVІІ съезду. – Полтава, 1986.С. 46–47.

 

68.   Алиман, М. В.

Основные направления перевооружения материальнотехнической базы общественного питания [Текст] / М. В. Алиман // Интенсификация общественного питания в новых условиях хозяйствования. Полтава: ПКИ, 1990. – [1,5п.л.]

 

69.  Алиман, М. В.

Основные направления технического перевооружения общественного питания [Текст] М. В. Алиман // Техническое перевооружение и совершенствование хозяйственной деятельности общественного питания потребительской кооперации. Проблемы интенсификации: учебное пособие / А. С. Ванукевич, Н. Ф. Байдаков, В. Я. Вьюницкий.М.: Центросоюз СССР, 1991. – С. 20–47.

 

70.   Алиман, М. В.

Насущные проблемы развития туризма в Украине [Текст] / М. В. Алиман, И. А. Маркина, А. С. Ванукевич // Дослідження ринку товарів і послуг України: матеріали наук.практич. конф., (Полтава, 26–27 листопада 1998р.) / О. П. Шеляков, В. В. Дворніченко, С. С. Ніколенко [та ін.]. – Полтава, 1999. – С. 5657.

 

[Вгору]

РОЗДІЛ V. Наукові розробки Полтавського міжобласного філіалу
українського центру ЦІНОПУР Центроспілки СРСР
за участю
Мирослава Васильовича Алімана та експрес – інформація

 

71.  Алиман, М. В.

Мероприятия по рациональной организации товароснабжения розничных торговых предприятий Семеновского райпо Полтавского облпотребсоюза [Текст] / М. В. Алиман, Н. А. Михайленко, И. П. Швачко. – Полтава, 1973. – 69 с.

 

72.  Алиман, М. В.

Мероприятия по совершенствованию работы зала товарних образцов Кобелякской межрайбазы и совершенствованию товароснабжения магазинов «Товары повседневного спроса» Новосанжарского райпо [Текст] / М. В. Алиман, Н. А. Михайленко, И. П. Швачко. – Полтава, 1973. – 74 с.

 

73.   Алиман, М.В.

Рекомендации по совершенствованию организации труда товароведов –бракеров межрайбаз [Текст] / М. В. Алиман, О. И. Смовт. – Полтава, 1973. – 61 с.

 

74.  Алиман, М. В.

Механизация учета реализации товаров по ассортименту на Полтавской межрайонной оптовой торговой базе облпотребсоюза [Текст] / М. В. Алиман, О. И. Смовт, И. П. Швачко. – Полтава, 1973. – 22 с.

 

75.  Алиман, М. В.

Контроль за ассортиментом и качеством товаров [Текст]: экспресс–информация / М. В. Алиман, И. Емельниченко. – М. : ЦЕТЭИ Центросоюза, 1973.[1,25 п.л.].

 

76.   Алиман, М. В.

Повышение эффективности коммерческой работы на оптовых базах [Текст]: экспресс–информация / М. В. Алиман, В. Борисевич, Г. Ярмолюк. – К.:Укр. НИИНТИ Госплана УССР, 1974.[0,9 п.л.].

 

77.  Алиман, М. В.

План рекомендаций по совершенствованию организации труда товароведов–бракеров Ахтырской межрайонной оптовой торговой базы Сумського облпотребсоюза [Текст] / М. В. Алиман, О. И. Смовт, Н. П. Рева [и др.]. – Полтава, 1974. – 24 с.

 

78.   Алиман, М. В.

Рекомендации по совершенствованию организации труда товароведов–бракеров Красноградской межрайонной оптовой торговой базы Харьковского облпотребсоюза [Текст] / М. В. Алиман, О. И. Смовт, Н. П. Рева [и др.]. – Полтава, 1974. – 30 с.

 

79.   Алиман, М. В.

Рекомендации по развитию и размещению оптових баз потребкооперации Полтавкой обрасти в перспективе до 1990 года [Текст] / М. В. Алиман, Н. П. Рева, Н. В. Шевченко [и др.]. – Полтава, 1975. – 103 с.

 

80.   Алиман, М. В.

Развитие розничной торговли в Полтавском облпотребсоюзе [Текст]: экспресс–информация / М. В. Алиман. – М. : ЦЕТЭИ Центросоюза, 1975. [1,0 п.л.].

 

81.  Алиман, М. В.

Внедрение мероприятий по НОТ в организации контроля качества товаров [Текст]: информационный листок / М. В. Алиман . – К. : Укр.НИИНТИ Госплана УССР, 1975. – [0,25 п.л.].

 

82.   Алиман, М. В.

План перспективного развития и размещения материально – технической базы общественного питання Полтавського облпотребсоюза на 1976 – 1990 гг. [Текст] / М. В. Алиман, М. И. Бабак, Н. У. Клименко [и др.]. – Полтава, 1976. – 395 с.

 

83.  Алиман, М. В.

Совершенствование взаимосвязей оптовых и розничных предприятий потребительской кооперации [Текст] : экспресс–информация / М. В. Алиман, А. Майструк. – М. : Центросоюз, ЦЕТЭИ, 1979. – Вип. 7. [1,25 п.л.]. – (Серия «Оптовая торговля»).

 

84.   Алиман, М. В.

Опыт работы межрайбаз Ивано–Франковского облпотребсоюза по контролю за поставкой товаров в розничную торговую сеть [Текст] : экспресс–информация / М. В. Алиман. – М. : Центросоюз, ЦЕТЭИ, 1980. – Вып. 7. – [0,75 п.л.]. – ( Серия «Оптовая торговля»).

 

85.   Алиман, М. В.

Совершенствование работы с товарными ресурсами в кооперативной торговле Черкасской области [Текст] : экспресс–информация / М. В. Алиман, Г. П. Бойко. – М. : ЦБТЭИ, 1986. – Вып. 10. – [1,0 п.л.]. (Серия: «Экономика и управление в кооперативном хозяйстве»).

 

86.   Алиман, М. В.

Комплексное развитие заготовок и торговли сельскохозяйственными продуктами в Ивано–Франковском облпотребсоюзе [Текст] : обзорная информация / М. В. Алиман, И. Д. Деделюк. М. : ЦЕТЭИ, 1988. – [1,5 п.л.]. – (Серия: «Заготовка, переработка и торговля сельскохозяйственной продукцией»).

 

87.   Алиман, М. В.

Роль кооперации в сферах производства и услуг и некоторые тенденции ее развития (на примере Полтавской области) [Текст] : обзорная информация / М. В. Алиман, В. В. Гончаренко. Харьков : Харьковский межотраслевой территориальный центр научно–технической информации и пропаганды УкрНИИНТа Госплана УССР, 1990. – [1 п.л.].

 

[Вгору]

РОЗДІЛ VІ. Науковий доробок М. В. Алімана в галузі кооперації

 

Тексти лекцій

 

88.   Аліман, М. В.

Виникнення і розвиток споживчої кооперації в Україні в 1866 –1904 рр. [Текст] : лекція / М. В. Аліман. – Полтава : ПКІ, 1993. – 25 с.

 

89.   Алиман, М. В.

Потребительская кооперация Украины [Текст] : тезисы лекции / М. В. Алиман. – Полтава : Укопсоюз, 1993. – 14 с.

 

90.   Аліман, М. В.

Споживча кооперацiя України в умовах економiчної кризи i переходу до ринкової економiки (90-тi роки ХХст.) : історико–економiчний огляд [Текст]: лекцiя / М. В. Алiман . – Полтава : ПКI, 1994. – 48 с.

 

91.   Аліман, М. В.

Iсторичнi аспекти розвитку споживчої кооперацiї України [Текст] : текст лекцiї / П. Ю. Балабан, М. В. Алiман. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – 37с.

 

92.   Аліман, М. В.

Формування кооперативного законодавства у країнах свiту й Українi [Текст] : текст лекцiї / М. В. Алiман. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – 31 с.

 

Підручники та навчальні посібники

 

93.   Історія споживчої кооперації України [Текст]: підручник для студентів кооперативних вузів / М. В. Алiман, С. Г. Бабенко, С. Д. Гелей [та ін.]. – Львів: Інститут українознавства НАН України, 1996. – 384 с.

 

94.   Алiман, М. В.

Видатні діячі кооперативного руху та їх ідеї [Текст]: навч. посібник / М. В. Аліман, Ю. Н. Гавриленко. – Донецьк–Полтава : “ЄАІ–ПРЕС”, 1998. – 84 с.

 

95.  Аліман, М. В.

Видатнi дiячi кооперативного руху та їх iдеї [Текст] : навч. посібник для студентів кооперативних закладів // М. В. Алiман, Ю. М. Гавриленко. – Донецк : Проект, 2000. – 295 с.

 

Довідники та наукова література

 

96.   Кооперативы по производству товаров и оказанию услуг [Текст] : справочное пособие / отв. редактор П. В. Савченко, И. Ланцова, М. Алиман [и др.]. – М. : Экономика, 1991. – 319 с.

 

97.   Споживча кооперація України. Історичні та соціально–економічні аспекти [Текст] / С. Г. Бабенко, М. В. Аліман, В. В. Апопій [та ін.]. – К. : Ред. газ. «Вiстi ЦССТУ», 1996. – 192 с.

 

98.   Аліман, М. В.

Теоретичні основи розвитку споживчої кооперації: звіт про виконання підтеми госпдоговірної науково–дослідної роботи «Концепція розвитку споживчої кооперації України в ринковому середовищі» [Текст] / М. В. Аліман. – Полтава : ПКІ, 1998 . – [0,5 д.а.].

 

99.   Афоризми про кооперацiю [Текст] / упоряд. М. В. Алiман. – Полтава, [б.в.], 1999. – 13 с.

 

100.     Аліман, М. В.

Висновки і пропозиції тимчасової комплексної комісії Кабінету Міністрів України щодо реформування відносин власності та організаційних засад споживчої кооперації [Текст] / М. В. Алiман, С. Г.Бабенко, Г. Т. Неєжсал. – К.,1999. – [0,5 д.а.].

 

101.    Аліман, М. В.

Микола Баллін, Віктор Козлов, Олександр Моргун, Василь Доманицький, Борис Мартос, Андрій Мудрик, Василь Топольницький // Українські кооператори. Історичні нариси. Кн. 1 / за загальною редакцією проф. С. Гелея, В. Бабенко, М. Аліман [та ін.]. – Львів : Укоопосвіта. – 1999. – С. 35–44, С. 51–57, С. 227–233, С. 259–267, С. 273–280, С. 379–392.

 

102.    Аліман, М.В.

Дмитро Соловей, Віктор Доманицький // Українські кооператори. Історичні нариси. Книга 2/ за заг. ред. проф. С. Гелея, В. Бабенко, М. Аліман [ та ін.]. – Львів : Укоопосвіта. – 2001. – С. 257–272, С. 294–308.

 

103.     Аліман, М.В.

Кооператор Микола Баллiн : історичний нарис [Текст] / Ю. М. Гавриленко, М. В. Алiман. – Донецьк : Донецький економiкоправовий кооперативний технiкум , 2002. – 208 с.

 

104.    Аліман, М. В.

Передмова / Нариси з історії споживчої кооперації Київщини [Текст] / за ред. Ф. І. Ленченко, В. П. Пак. – К. : Ірідіум, 2002. – С. 3–6.

 

105.    Лiдери Укоопспiлки [Текст] : бiографiчнi довiдки голiв правлiння Укоопспiлки 1920–1991 рр. / В. Чумаченко, М. Аліман, Т. Онiпко [та iн.]. – К. : Вісті ЦССТУ УКООПСПIЛКИ , 2006. – 24 с.

 

106.    Аліман, М. В.

Василь Яшан, Михайло Токаревський, Дмитро Шульга // Українські кооператори. Історичні нариси. Кн.3/ за заг. ред. проф. С. Гелея, В. Бабенко, М. Аліман [та ін.]. – Львів : Укоопосвіта. – 2007. – С. 123–140, С. 154–167, С. 207–214.

 

107.    Кооперацiя i кооператори [Текст] : визначення, афоризми, повчання / за ред. О. О. Нестулі, упоряд. М. В. Алiман. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 175 с.

 

Статті із збірників та періодичних видань

 

108.    Аліман, М. В.

Велика сила: до міжнародного дня кооперації [Текст] / М. В. Алiман // Комсомолець Полтавщини. – 1969. – 5 лип. – С.2.

 

109.    Алиман, М. В.

Совершенствование работы с кадрами кооперативной торговли в новых условиях хозяйствования [Текст] / М. В. Алиман // Роль потребительской кооперации в осуществлении социальноэкономической политики : тезисы докладов областной науч.теорет. конф. – Полтава, 1988.[0,1 п.л.]

 

110.    Алиман, М. В.

Оживление кооперативного движения в СССР и подготовка кадров [Текст] / М. В. Алиман // Перестройка деятельности и ускорение научнотехнического прогресса в потребительской кооперации на основе Закона СССР «О кооперации в СССР»: тезисы Всесоюзной науч. конф., (Москва, 35 октября 1989 г.). – Часть 5. – М. : МКИ, 1989. – [0,1 п.л.]

 

111.    Алиман, М. В.

Основные направления комплексной рационализации общественного питания потребительской кооперации [Текст] / М. В. Алиман // Актуальне проблемы развития общественного питання потребительской кооперации: сборник научных трудов. – М. : МКИ, 1989. – С. 105–109.

 

112.    Алиман, М. В.

О повышении роли кооперативов в увеличении производства товаров народного потребления [Текст] / М. В. Алиман, В. В. Гончаренко // Материалы ХІ–й научно–практической конференции профессорско – преподавательского состава Белгородского кооперативного института. – Белгород : Белгородский кооперативный институт, 1990. – [0,2 п.л.].

 

113.    Алиман, М. В.

Изучение теоретических основ кооперации – важный фактор гуманизации учебного процесса [Текст] / М. В. Алиман, В. В. Гончаренко // Гуманизация как одно из главных направлений перестройки высшей школы. – Полтава : ПКИ, 1990. – [0,1 п.л.].

 

114.    Алиман, М. В.

Кооперативная действительность и изучение теоретических основ кооперации в вузе [Текст] / М. В. Алиман, В. В. Гончаренко // Интеграция теории и практики кооперативного образования в условиях перестройки деятельности потребительской кооперации : тезисы докладов областной науч.– практич. конф., (Полтава, май 1990 г). – Полтава: ПКИ, 1990. – С. 3133.

 

115.     Алиман, М. В.

Социальные преобразования села и развития материальнотехнической базы потребительской кооперации [Текст] / М. В. Алиман, А. С. Ванукевич, В. Я. Вьюницкий // Материально–техническая база потребительской кооперации и ее влияние на социальное преобразование села : основные положения докладов и выступлений участников Круглого стола научной конференции «Повышение роли потребительской кооперации и развитии социальноэкономических отношений на селе и расширение демократических начал в ее деятельности», (Самарканд, 13–15 декабря 1990 г.). – Самарканд : Самаркандский Ордена Дружбы народов кооперативный институт им. В. В. Куйбышева, 1990. – [1,0 п.л.].

 

116.    Аліман, М. В.

Споживчій кооперації України – 125 років : становлення [Текст] / М. В. Аліман // Сільський кооператор. – 1991. – 15 жовт. – С.4.

 

117.    Аліман, М. В.

Історія про історію споживчої кооперації [Текст] / М. В. Аліман // Голос Пайовика. – 1993. – № 3. – [0,4 д.а.].

 

118.    Аліман, М. В.

Передумови виникнення споживчої кооперації [Текст] / М. В. Аліман // Голос Пайовика. – 1993. – № 6. – [0,4 д.а.].

 

119.    Аліман, М. В.

Перші споживчі товариства в світі та в Україні [Текст] / М .В. Аліман // Голос Пайовика. – 1993. – № 7. – [0,3 д.а.] . – 1993. – № 8. – [0,3 д.а.].

 

120.    Аліман, М. В.

Благодатні терени України. Розвиток споживчої кооперації України в 1866 –1904 рр. [Текст] / М. В. Аліман // Голос Пайовика. – 1993. – № 11. – [0,2 д.а.] .

 

121.     Аліман, М. В.

Вплив організаційно–правових чинників на розвиток кооперації України на рубежі ХІХ – ХХ ст. [Текст] / М. В. Аліман // Голос Пайовика. – 1993. –№ 17. – [0,2 д.а.].

 

122.    Аліман, М. В.

До історії розвитку вищої кооперативної освіти [Текст] / М. В. Аліман // Споживча кооперація України і кооперативна освіта в умовах переходу до ринкової економіки: збірник наукових праць . – Полтава : ПКІ, 1993. –[0,3д.а.].

 

123.    Аліман, М. В.

Розвиток туризму в системі споживчої кооперації [Текст] // Розвиток масового харчування, готельного господарства і туризму в умовах ринкових відносин : метеріали науково–практич. конф.,(19–20 жовт. 1994 р.) / М. В. Аліман, А. С. Ванукевич, І. А. Маркіна. – К. : Київський державний торгово–економічний університет, 1994. – [0,15 д.а.].

 

124.    Алиман, М. В.

Потребительская кооперация Украины и проблемы перехода к рыночной экономике [Текст] // Перспективы развития массового питания и торговли в условиях перехода к рыночной экономике: тезисы докладов международной конференции / М. В. Алиман, А. С. Ванукевич, И. А. Маркіна. – Х. : Харьковский институт общественного питання. – 1994. – [0,5 д.а.].

 

125.    Аліман, М. В.

Жінки в споживчій кооперації [Текст] / М. В.Аліман, Т. В. Оніпко // Жінки України: сучасний статус і перспективи: міжнар. наук.–практич. конф., (Одеса, червень 1995 р.) . – К. : [б.в.],1995. – [0,5 д.а.].

 

126.    Аліман, М. В.

Використання історичного досвіду розвитку споживчої кооперації в навчальному процесі [Текст] / М. В. Аліман // Методичні проблеми підготовки спеціалістів для ринкової економіки в нових умовах роботи вищої школи України: тези доповідей : матеріали наук.– практич. конф., присвяченій 75–річчю Центральної спілки споживчої кооперації України. – Полтава : ПКІ, 1995. – [0,5 д.а.].

 

127.    Аліман, М. В.

Спілкове будівництво в споживчій кооперації України до заснування Вукоопспілки” [Текст] / М. В. Аліман // Потребительская кооперация в переходный период: проблемы и перспективы: материалы междунар. науч.–практ. конф., посвященной 75–летию Укоопсоюза, (Полтава, 24–25 мая 1995 г.). – Часть ІІІ. – Полтава : ПКИ, 1995. – [1,25 д.а.].

 

128.    Алиман, М. В.

О целесообразности сотрудничества между потребительской и кредитной кооперацией [Текст] / М. В. Алиман, В. В. Гончаренко // Потребительская кооперация в переходный период: проблемы и перспективы: материалы междунар. науч.–практ. конф., посвященной 75–летию Укоопсоюза, (Полтава, 24–25 мая 1995 г.). – Часть І. – Полтава : ПКИ, 1995. – [0,5 п.л.].

 

129.    Аліман, М. В.

Культурно–просвітницька діяльність споживчої кооперації: досвід минулого і завдання сьогодні [Текст] / М. В. Аліман, Т. В. Оніпко, Н. К. Пупко // Потребительская кооперация в переходный период: проблемы и перспективы : материалы междунар. науч.–практ. конф., посвященной 75–летию Укоопсоюза, (Полтава, 24–25 мая 1995 г.). – Часть І. – Полтава : ПКИ, 1995. – [1,25 д.а.].

 

130.    Аліман, М. В.

Вдосконалення діяльності споживспілок в умовах переходу до ринку [Текст] / М. В. Аліман // Потребительская кооперация в переходный период: проблемы и перспективы: материалы междунар. науч.– практ. конф., посвященной 75–летию Укоопсоюза, (Полтава, 24–25 мая 1995 г).Часть І. – Полтава : ПКИ, 1995. – [0,5 д.а.].

 

131.     Алиман, М. В.

О расширении сферы услуг потребительской кооперации Украины в условиях перехода к рынку [Текст] / М. В. Алиман, А. С. Ванукевич, И. А. Маркина // Потребительская кооперация в переходный период: проблемы и перспективы: материалы междунар. науч.– практ. конф., посвященной 75–летию Укоопсоюза, (Полтава, 24–25 мая 1995 г.). – Часть І. – Полтава : ПКИ, 1995. – [1,0 п.л.].

 

132.    Алиман, М. В.

Создание системы сертификации всех видов услуг [Текст] / М. В.Алиман, А. С. Ванукевич, В. Г. Шкарупа // Потребительская кооперация в переходный период: проблемы и перспективы: материалы междунар. науч.практ. конф., посвященной 75летию Укоопсоюза, (Полтава, 2425 мая 1995 г.). – Часть І. – Полтава : ПКИ, 1995. – [0,3 п.л.].

 

133.    Алиман, М. В.

Влияние экономического кризиса на торговую деятельность потребительской кооперации Украины [Текст] / А. С. Ванукевич, М. В. Алиман, С. М. Шамян // «PREKYBOS MOKSLAS IR PRAKTIKA» («Торгівля: Теорія і практика») – Vilniaus universiteto Leidukla. – Вильнюс: Вильнюский университет, 1996. – [1,25 п.л.].

 

134.    Алиман, М. В.

Об использовании исторического опыта кооперативного движения в условиях перехода к рыночным отношениям [Текст] / Т. В. Онипко, М. В. Алиман // Экономика переходного периода: проблемы и решения: материалы Международ. науч.– практич. конф., (Херсон, 27–29 мая 1996 г.). – Херсон: Межрегиональный институт бизнеса, 1996. – [0,5 п.л.].

 

135.    Аліман, М. В.

Впровадження результатів наукових досліджень в практику діяльності споживчої кооперації України [Текст] / М. В. Аліман // Збірник статей професорсько–викладацького складу за підсумками бюджетних наукових досліджень кафедр за 1991– 1995 рр. – Полтава: ПКІ, 1996. – [0,2 д.а.].

 

136.    Алiман, М. В.

Теоретичні основи розвитку споживчої кооперації [Текст] / М. В. Аліман, В. В. Гончаренко // Концепції розвитку споживчої кооперації України в ринковому середовищі : звіт про виконання підтеми госпдоговірної науково–дослідної роботи на замовлення правління Укоопспілки. – Полтава: ПКІ, 1998. – [5,0 д.а.]  

 

137.    Алiман, М. В.

Шляхи забезпечення конкурентоспроможності споживчої кооперації [Текст] / М. В. Аліман // Проблеми розвитку споживчої кооперації України в ринковому середовищі: міжнарод. наук.– практич. конф., (Київ, 19–20 листопада 1998 р.). – Львів, 1998. – Частина 2. – [0,25 д.а.].

 

138.    Алiман, М. В.

Проблеми споживчої кооперації в Україні та шляхи їх розв’язання [Текст] / М. В. Аліман, В. В. Гончаренко // Українська кооперація: історичні та соціально – економічні аспекти : збірник статей. – Том 1. – Львів, 1998. –

[0,2 д.а.].

 

139.    Аліман, М. В.

Споживча кооперація і розвиток підприємств і цехів малої потужності [Текст] / М. В. Аліман, А. С. Ванукевич // Підприємства і цехи малої потужності для переробки сільськогосподарської сировини: ефективність і особливості організації : матеріали наук.–практ.конф., (Полтава, 27–28 листопада 1997 р.). – Полтава: ПКІ, 1998. – С. 3–5.

 

140.     Алiман, М. В.

Микола Баллін – кооператор і громадський діяч [Текст] / М. В. Алiман // Донецький кооператор. –1999. – № 24. – [1,3 д.а.]

 

141.    Алiман, М. В.

Микола Баллiн кооператор i громадський дiяч [Текст] / М. В.Алiман // Донецкий кооператор. – 2000. – № 24. – С. 3.

 

142.    Алиман, М. В.

Ветераны кооперативного просвещения Лебедевы [Текст] / М. В. Алиман, Т. В. Онипко // Донецкий кооператор. – 2000. – № 1. – [0,5 п.л.].

 

143.    Алiман, М. В.

Подвижники кооперативного руху та їх вклад у формування й розповсюдження знань про кооперацiю [Текст] / М. В. Алiман, Т. В. Онiпко // Вiсник Полтавського державного сiльськогосподарського iнституту. – 2001. – № 5– 6. – С. 123– 125.

 

144.    Аліман, М.В.

Володимир Затонський як кооператор [Текст] / Т. В. Онiпко, М. В. Алiман // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. – 2002. – № 2. – С. 91–95. – (Сер.: Гуманiтарнi науки).

 

145.     Щевчитель, П. (Алiман, М. В.)

Бюджет рядового українця [Текст] : [Ідея малюнка М. Алімана] / П. Щевчитель // Веселі вісті. – 2002. – № 49. – С. 2.

 

146.    Аліман, М. В.

МКА – міжнародний центр [Текст] / М. В.Аліман // Кооператор Харківщини. – 2006. – № 2 (6). – [0,3 д.а.]

 

147.    Аліман, М. В.

Про Бориса Мартоса та відкриття пам’ятника [Текст] / М. В. Аліман // Університетський вісник. – 2007. – № 4. – С. 6.

 

148.    Аліман, М. В.

Історична ретроспектива. Від перших видань – до «Вістей...» [Текст] // Жива історія / Упорядники Б. Шинкарук, Т. Власюк. – К. : Редакція газети «Вісті ЦССТУ», 2007. – С. 445– 448.

 

149.    Аліман, М. В.

Це – нашої біографії рядки [Текст] // Жива історія / Упорядники Б. Шинкарук, Т. Власюк. – К.: Редакція газети «Вісті ЦССТУ», 2007. – С. 453.

 

150.    Аліман, М. В.

Реформи у споживчій кооперації України та їх наслідки [Текст] / М. В. Аліман // Споживча кооперації ХХІ століття : уроки трансформаційних реформ і перспективи розвитку: матерiали мiжнар. наук.–метод. конф., (Полтава, 20–21 листопада 2008 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – [0,25 д.а.]

 

151.    Аліман, М. В.

Доброчинець і кооператор Григорій Галаган [Текст] / М. В. Аліман // Вісник кредитної кооперації. – 2008. – № 1 (4). – С. 71–72.

 

152.    Аліман, М. В.

Інститут пайовиків: місце і роль в системі споживчої кооперації [е.р.] : матеріали на допомогу викладачам кооперативних навчальних закладів і працівникам з організаційно-кооперативної роботи / М. В. Аліман // Українська кооперація. – 2009. – № 2. – Режим достуру:http://www.ukrcoop-journal.com.ua.

 

153.    Аліман, М. В.

Погляд історіографів зарубіжжя на споживчу кооперацію України в перід НЕПу [Текст] / М. В. Аліман, Т. В. Оніпко // Вісник Львівської комерційної академії . – 2009. – Вип. 8. – С. 220 – 232. – (Сер. Гуманітарні науки).

 

[Вгору]

Публікації у газеті “Вісті ЦССТУ” та у газеті “Вісті ЦССТУ. Діловий випуск”

 

 

“Першим у числі відвідувачів тоді, у 1992-му, до редакційного кабінету завітав Мирослав Васильович Аліман, доцент кафедри кооперації Полтавського університету споживчої кооперації України. Той візит поклав початок дослідницькій кооперативній, історико - економічній проблематиці у “Вістях...”

 

 

із статті головного редактора “Вістей...”

Бориса Шинкарука “Ми починали з вірою”.

Вісті ЦССТУ № 18-19, 3-10 червня 2007 р.

 

154.    Аліман, М. В.

Дорогами пошуків і випробувань [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 1993. – 24 черв. – С. 1,8.

 

155.    Аліман, М. В.

Микола Петрович Баллін [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 1994. – 2 черв. – [0,3 д.а.].

 

156.    Аліман, М. В.

Захист інтересів споживчої кооперації. Серія: Історія споживчої кооперації [Текст] / М .В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 1994. – 30 черв. – С.9.

 

157.    Аліман, М. В.

Хто перед ким у боргу? [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 1996. – 11 січня . – С. 6–7.

 

158.    Аліман, М. В.

Освіта – один з перших кооперативних принципів [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 1996. – 18 січня. – С. 8–9.

 

159.    Аліман, М. В.

Особливості розвитку споживчої кооперації України в ХІХ– на початку ХХ століть [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 1996. – 12 лют. – С. 4.

 

160.    Аліман, М. В.

Просвітня і культурна діяльність споживчої кооперації (друга половина ХІХ ст.–1930 рр.) [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 1996. – 24 берез. – С. 6.

 

161.     Аліман, М. В.

Від витоків до сьогодення. Суспільно–економічні передумови виникнення споживчої кооперації. Вплив кооперативної думки на виникнення споживчої кооперації. [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 1996. – 23 трав. – [0,4 д.а.].

 

162.    Аліман, М. В.

Від витоків до сьогодення. Перші кооперативи у країнах світу та в Україні [Текст] / М .В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 1996. – 30 трав. – [0,4 д.а.].

 

163.    Аліман, М. В.

Від витоків до сьогодення. На межі ХІХ – ХХ століть [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 1996. – 6 черв. – С. 3 ; 1996. – 20 черв. – [0,8 д.а.].

 

164.    Аліман, М. В.

Від витоків до сьогодення. Споживчій кооперації України – 130 [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ . – 1996. – 20 черв. – С. 9; 1996. – 27 черв. – С. 8; 1996. – 20 черв. – С. 9; 1996. – 4 лип. – С. 9; 1996. – 18 лип. – С. 9; 1996. – 25 лип. – С. 9; 1996. – 8 серп. – С. 9; 1996. – 15 серп. – С. 8; 1996. – 22 серп. – С. 9.

 

165.    Аліман, М. В.

Кадри можуть вирішити все, якщо...: матеріали «Круглого столу» [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск . – 1996. – 11 лип. – С. 5; 1996. – 18 лип. – С. 7.

 

166.    Аліман, М. В.

Кооперативна освіта: проблеми і перспективи [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 1996. – 11 лип. – С. 3; 1996. –18 лип. – С. 3.

 

167.    Аліман, М .В

Доброчинна діяльність споживчої кооперації України на початку 1920 – их років [Текст] / М. В. Аліман, Т. В. Оніпко // Вісті ЦССТУ. – 1996. – 14 серп. – С. 4.

 

168.     Аліман, М. В.

Від витоків до сьогодення. Споживча кооперація України в 1917 – на початку 1920 х років [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ . – 1996. – 5 верес. – С. 8; 1996. – 12 верес. – С. 9; 1996. – 19 верес. – С. 8; 1996. – 26 верес. – С. 9; 1996. – 3 жовт. – С. 9

 

169.    Аліман, М. В.

Від витоків до сьогодення. Споживча кооперація України в 1920–1930–і роки. Організаційна перебудова споживчої кооперації [Текст] / М. В. Аліман, Т. В. Оніпко // Вісті ЦССТУ. – 1996. – 10 жовт. – С. 8; 1996. – 17 жовт. – С. 9.

 

170.    Аліман, М. В.

«Чистка» кадрового складу споживчої кооперації у 1920–30 рр. [Текст] / М. В. Алiман, Т. В. Оніпко // Вісті ЦССТУ. – 1996. – 14 листоп. – С. 9.

 

171.     Аліман, М. В.

Від витоків до сьогодення. Господарська діяльність споживчої кооперації України в 1920 – 1930–і роки [Текст] / М. В. Аліман, Т. В. Оніпко // Вісті ЦССТУ. – 1996. – 28 листоп. – С. 9; 1996. – 5 груд. – С. 9; 1996. – 12 груд. – С. 9; 1996. – 19 груд. – С. 9.

 

172.    Алiман, М. В.

Доброчинна дiяльнiсть споживчої кооперацiї України на початку 20рокiв [Текст] / М. В. Алiман, Т. В. Онiпко // Вiстi ЦССТУ. – 1997. – 9 січ. – [0,6 д.а.].

 

173.    Алiман, М. В.

Від витоків до сьогодення. Громадське харчування [Текст] / М. В. Алiман, Т. В. Оніпко // Вісті ЦССТУ. – 1997. – 9 січ. – С. 5.

 

174.    Алiман, М. В.

Від витоків до сьогодення. Заготівельна діяльність [Текст] / М. В. Алiман, Т. В. Оніпко // Вісті ЦССТУ. – 1997 . – 16 січ. – С. 5; 1997. – 23 січ. – С. 6.

 

175.     Алiман, М. В.

Від витоків до сьогодення. Робота з кадрами в споживчій кооперації України та організаційно–кооперативна діяльність у 1920–30–і рр. [Текст] / М. В. Алiман, Т. В. Оніпко // Вісті ЦССТУ. – 1997. – 20 лют. – С. 9; 1997. – 27 лют. – С. 9; 1997. – 13 берез. – С. 9; 1997. – 20 берез. – С. 9; 1997. – 3 квіт. – С. 8; 1997. – 10 квіт. – С. 9; 1997. – 17 квіт. – С. 9; 1997. – 24 квіт. – С. 9.

 

176.    Алiман, М. В.

Законодавчій базі споживчої кооперації України – 100 років [Текст] / М. В. Алiман // Вісті ЦССТУ. – 1997. – 5 трав. – С. 8.

 

177.    Алiман, М. В.

Від витоків до сьогодення. Участь Вукоопспілки в міжнародному кооперативному русі [Текст] / М. В. Алiман, Т. В. Оніпко // Вісті ЦССТУ. – 1997. – 22 трав. – С. 9.

 

178.    Алiман, М. В.

Це – нашої біографії рядки: матеріали круглого стола: «Преса споживчої кооперації: історія і сучасність» [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 1997. – 2 черв. – С. 4–5.

 

179.    Алiман, М. В.

Від перших видань – до «Вістей…»: матеріали круглого стола: «Преса споживчої кооперації: історія і сучасність» [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 1997. – 2 черв. – С. 4.

 

180.    Алiман, М. В.

Шарль Жiд : до 150–рiччя вiд дня народження [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 1997. – 17 лип. – С.10.

 

181.    Мирославенко А. ( Аліман М. В.)

Весілля на уроці [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 1998. – 28 лют. – С. 4.

 

182.    Алiман, М. В.

Батьківська порада [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 1998. – 5 берез. – С. 5.

 

183.    Алiман, М. В.

Василь Топольницький – подвижник української кооперації в Канаді [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 1998. – 23 квіт. – С.8.

 

184.    Алiман, М. В.

Борис Мартос : подвижники кооперації [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 1998. – 7 трав. – С. 10.

 

185.    Алiман, М. В.

Кого і як навчали в Українській Господарській Академії [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 1998. – 8 трав. – С. 9.

 

186.    Алiман, М. В.

Потрібні злагода і єдність [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ . – 1998. – 27 серп. – С. 5.

 

187.    Алiман, М. В.

Віхи історії : до 30–річчя ПКІ [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 1998. – 24 верес. – С. 5.

 

188.    Алiман, М. В.

Шляхом вiдродження: пiсля Першого з'їзду сiльськогосподарських кооперативiв України [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 1998. – 24 грудн. – С. 7.

 

189.     Мирославенко А. (Аліман М. В. )

Вiн iшов попереду свого часу : до 140–рiччя з дня смертi Роберта Оуена [Текст] / А. Мирославенко // Вiстi ЦССТУ. – 1998. – № 52. – С. 8.

 

190.    Алiман, М. В.

Подвижники : до 130–річчя товариства «Просвіта» [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 1999 . – 25 лют. – С. 8–9.

 

191.    Алiман, М. В.

Піонер споживчих товариств. М. Зібер: подвижники кооперацiї [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 1999. – 10 черв. – С. 8.

 

192.    Алiман, М. В.

До питання про пайовиків споживчої кооперації: матеріали «Круглого стола»: Сільське споживче товариство: традиційні чи нові форми господарювання? [Текст] / М. В. Алiман // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 1999. – 13 серп. – С. 3.

 

193.    Алiман, М. В.

Микола Баллін – піонер вітчизняної кооперації [Текст] / М. В. Алiман // Вісті ЦССТУ. – 1999. – 2 верес. – С. 5.

 

194.    Алiман, М. В.

Піонери, подвижники української кооперації: особистості [Текст] / М. В. Алiман // Вісті ЦССТУ. – 2000. – 6 січн. – С. 8–9.

 

195.     Алiман, М. В.

«Все суспільство повинно стати кооперацією…» : до 135–річчя від дня народження Михайла Туган–Барановського [Текст] / М. В. Алiман // Вісті ЦССТУ. – 2000. – 13 січ. – С. 8.

 

196.    Алiман, М. В.

Вiн був народним кооператором: до 150–рiччя вiд дня народження Йосипа Юркевича [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2000. – 10 лют. С. 8.

 

197.    Алiман, М. В.

Вогонь ентузiазму: 2 квiтня виповнилося 190 рокiв вiд дня народження Едуарда Ванситарт– Нiла, дiяча кооперативного руху Англiї [Текст] / М. В. Алiман // Вісті ЦССТУ. Дiловий випуск. – 2000. – 7 квіт. – С. 21.

 

198.    Алiман, М. В.

Двiчi народжений : життєвий шлях колишнього викладача ПКI А. С. Ванукевича [Текст] / М. В. Аліман, С. Петренко // Вiстi ЦССТУ. – 2000. – 27 квіт. – С. 8.

 

199.    Алiман, М. В.

Вiктор Козлов (1842–1920) : один iз визначних дiячiв української кооперацiї, родом з Полтавщини [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2000. – 7 верес. – С. 8.

 

200.    Алiман, М. В.

Стефан Гшвiнд: (1855–1904) [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2000. – 19 жовт. – С. 8.

 

201.    Алiман, М. В.

Вiльям Кiнг : подвижники [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2001. – 3 трав. – С. 8–9.

 

202.    Алiман, М. В.

Луїджi Луццатi : до 160–рiччя вiд дня народження [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2001. – 3 трав. – С. 8–9.

 

203.    Алiман, М. В.

Вони були першими : подвижники М. Балiн, В. Козлов, О. Бриліантов: до 135рiччя споживчої кооперацiї [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2001. – 4 жовт. – С. 8–9.

 

204.    Алiман, М. В.

Біля витоків [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 2002. – № 7. – [0,4 д.а.].

 

205.    Алiман, М. В.

Зустрічі у Полтаві: зустріч зарубіжних гостей з ректором ПУСКУ [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. Дiловий випуск. – 2002. – 21 черв. – С. 21.

 

206.    Алiман, М. В.

Один iз засобiв пiдвищення якостi пiдготовки фахiвцiв [Текст] / М. В. Алiман, О. Корягiн // Вісті ЦССТУ. Дiловий випуск. – 2002. – 27 верес. – С. 21.

 

207.    Алiман, М. В.

Товари XXI столiття: тема науково–практичної конференцiї, що вiдбулася в ПУСКУ [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2002. – 7 листоп. – С. 1.

 

208.    Алiман, М. В.

Олександр Моргун [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2002. – № 10. – [0,4 д.а.].

 

209.    Алiман, М. В.

Василь Доманицький [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2002. – № 25. – [0,3 д.а.].

 

210.    Алiман, М. В.

Шарль Фур’є [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2002. – № 26. – [0,5 д.а.].

 

211.    Алiман, М. В.

Плідна співпраця. Зустріч рівноправних партнерів [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2002. –№ 27. – [0,1 д.а.].

 

212.    Алiман, М. В.

З когорти творців [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2002. – № 40. –[0,1 д.а.].

 

213.    Алiман, М. В.

Реформатор Джордж Холіок [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2002. –№ 43. – [0,3 д.а.].

 

214.    Алiман, М. В.

«Проповiдник» кооперацiї: Олександр Чупров – видатний росiйський вчений, економiст i статистик, громадський i кооперативний дiяч [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2003. – 27 лют. – С. 8–9.

 

215.    Алiман, М. В.

Ініціатор святкування міжнародного Дня кооперації. Микола Левитський: кооперацiя найкраща квiтка на полях рiдного краю [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2003. – 12 черв. – С. 7.

 

216.    Алiман, М. В.

Продовольчий ринок України : питання, яке було розглянуте на Мiжнароднiй науковопрактичнiй конференцiї «Актуальнi аспекти формування нацiонального продовольчого ринку України» [Текст] / М. В. Алiман // Вісті ЦССТУ. Дiловий випуск. – 2003. – 13 черв. – С. 2.

 

217.    Алiман, М. В.

Наука годувати i зiгрiвати : Чаянов Олександр (1888–1937) [Текст] / М. В. Алiман // Вісті ЦССТУ. Дiловий випуск. –2003. – 4 лип. – С. 22.

 

218.    Алiман, М. В.

З'їзди початку ХХ столiття : сторiнки iсторiї кооперативного руху [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2003. – 7 серп. – С.5.

 

219.    Алiман, М. В.

Кооперативна освiта: першi паростки : пiдгрунтя для створення iнституту. Сторiнки iсторiї кооперативного руху [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2003. – 27 листоп. – С. 5–6

 

220.    Алiман, М. В.

Майбутнє вселяє надiю: Олександр Лебєдєв, проректор з наукової роботи Московського унiверситету споживчої кооперацiї. Мiжнародний кооперативний рух [Текст] / М. В. Алiман // Вісті ЦССТУ. Дiловий випуск. – 2004. – 9 січ. – С. 30.

 

221.    Алiман, М. В.

Теорiя та iсторiя кооперації: хронологiчнi таблицi з iсторiї кооперативного руху [Текст] / М. В. Алiман, Т. В. Онiпко, О. Корягiн [та ін.] // Вісті ЦССТУ . Дiловий випуск. – 2004. – 30 січ. – С. 8–24. – ДВ – вкладка. – 2004. – 6 лют. – С. 1–24. – ДВ–вкладка.

 

222.    Алiман, М. В.

Зародження вищої освiти: сторiнки iсторiї кооперативного руху [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2004. – 11 берез. – С. 7–8.

 

223.    Волошин, А. (Аріман М. В.)

Халепа чи взаємодопомога?: компетентна думка [Текст] / [М. В. Аліман] // Вісті ЦССТУ. Дiловий випуск. – 2004. – 18 берез. – С. 4–5.

 

224.    Алiман, М. В.

Кооперативний рух на Полтавщинi : історико економiчний нарис [Текст] / М. В. Алiман // Вісті ЦССТУ. Дiловий випуск. – 2004. – 3 серп. – С. 1–24. – ДВ–вкладка;004. – 11 серп. – С. 1–24. – ДВ-вкладка; 2004. – 19 серп. – С. 1–24. – ДВ-вкладка.

 

225.    Алiман, М. В.

Сторiнки iсторiї кооперативного руху. «Батько» сiльської кредитної кооперацiї Вiльгельм Райффайзен [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2004. –5 серп. – С. 5–6.

 

226.    Алiман, М. В.

Iсторiя в експонатах : музей в ПУСКУ [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2004. – 19 серп. – С. 11.

 

227.    Алiман, М. В.

Джерело сили та енергії: матеріали «Круглого столу» на тему: кооперативні цінності та принципи – надійний орієнтир подальшого розвитку у ХХІ столітті [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2004. – 1 лип. – С. 6.

 

228.    Алiман, М. В.

Сторінки історії кооперативного руху. «Король у соцiальному царствi» : Герман Шульце – Деліч [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2004. – 6 верес. – С. 5–6.

 

229.     Алiман, М. В.

Лiдер кооперативного руху: до 140–рiччя вiд дня народження Генрiха Кауфмана [Текст] / М. В. Алiман, Ю. О. Дзекун // Вiстi ЦССТУ. – 2004. – 18 листоп. – С. 5– 6.

 

230.     Алiман, М. В.

Формування кооперативного законодавства: минуле i сучаснiсть [Текст] / М. В. Алiман // Вісті ЦССТУ. Дiловий випуск. – 2004. – 17 груд. – С. 12–24.

 

231.     Алiман, М. В.

Коли правда на першому мiсцi...: до 160–рiччя створення рочдельського товариства [Текст] / М. В. Алiман, О. Метр // Вiстi ЦССТУ. – 2005. – 3 лют. –С. 5–6 ; 2005. – 17 берез. – С. 5–6.

 

232.    Аліман, М.В.

Iсторичнi аспекти розвитку споживчої кооперацiї України [Текст] / М. В. Аліман, П. Ю. Балабан // Вісті ЦССТУ. Дiловий випуск. – 2005. – 1 квіт. – С. 4–17 . – ДВ–Вкладка.

 

233.    Алiман, М. В.

Таке бажане свято...: день кооперації – 2005 [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2005. – 24 черв. – С. 12.

 

234.    Алiман, М. В.

Свенд Гегсбро : до 150-річчя від дня народження державного і кооперативного діяча Данії [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2005. – 24 черв. – С. 9.

 

235.    Алiман, М. В.

Iталiйська нота в концертi свiтової кооперацiї : з нагоди 155–річчя від дня народження Луїджі Буффолі та Антоніо Маффі [Текст] / М. В. Аліман // Вiстi ЦССТУ. – 2005. – 25 серп. – [0,4 д.а.].

 

236.    Алiман, М. В.

Кооперацiя Полтавщини в умовах впровадження нової економiчної полiтики (20тi роки XX ст.) [Текст] / М. В. Алiман // Вісті ЦССТУ. Дiловий випуск. – 2005. – 19 серп. – С. 1–24. – ДВ–Вкладка.

 

237.    Алiман, М. В.

На чолi єднання i спiвпрацi: з нагоди 110–ї рiчницi мiжнародного кооперативного альянсу [Текст] / М. В. Аліман // Вiстi ЦССТУ. – 2005. – 12 верес.– С. 3–4; 2005. – 27 жовт. – С. 5–6.

 

238.    Алiман, М. В.

Iдеолог кооперативних позичкових товариств : до 170 рiччя вiд дня народження Олександра Яковлєва [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. –2006. – 23 лют. – С. 3–4.

 

239.    Алiман, М. В.

Василь Яшан i здобутки «Нової Громади»: сторiнки iсторiї [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2006. – 20 квіт. – С. 3–4.

 

240.    Алiман, М. В.

Борис Мартос та курс його лекцiй з теорiї кооперацiї [Текст] / М. В. Алiман // Вісті ЦССТУ. Дiловий випуск. – 2006. – 5 трав. – С. 1–24. – ДВ–вкладка; 2006. – 12 трав. – С. 1–24. – ДВ – вкладка; 2006. – 19 трав. – С. 1–24. – ДВ – вкладка.

 

241.    Алiман, М. В.

Видатний державний i кооперативний дiяч Борис Мартос [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2006. – 18 трав. – С. 3–4.

 

242.    Алiман, М. В.

Полтавська спiлка споживчих товариств та її лiдер Дмитро Шульга : до 140–рiччя споживчої кооперацiї України та 90–рiччя полтавської спiлки споживчих товариств [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2006. – 22 черв. – С. 3–4.

 

243.    Алiман, М. В.

Полтавська спiлка споживчих товариств та її лiдер Дмитро Шульга : до 140-рiччя споживчої кооперацiї України та 90–рiччя Полтавської спiлки споживчих товариств [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2006. – 20 лип.– С. 3–4; 2006. – 24 серп. – С. 3–4; 2006. – 21 верес. – С. 3–4.

 

244.    Алiман, М. В.

«Книга Пошани» – Історичний нарис про голів правління Укоопспілки (1920–1991рр.) [Текст] / М. В. Аліман, Т. В. Оніпко, В. П. Рекрут, В. В. Чумаченко // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск . – 2006. – № 42. – [3,0 д.арк.]

 

245.    Алiман, М. В.

Час братися за руки [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2006. – 30 листоп. – С. 8–9.

 

246.    Алiман, М. В.

Талановитий iдеолог кооперативного руху: до 160 – рiччя вiд дня народження Шарля Жiда [Текст] / М. В. Алiман // Вісті ЦССТУ. Дiловий випуск. –2007. – 3 серп. – С.1–10. – ДВ – вкладка.

 

247.    Алiман, М. В.

Пiонер молочарської кооперацiї Микола Верещагiн [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2007. – 20 верес. – С. 3–4; 2007. – 18 жовт. – С. 3–4.

 

248.    Алiман, М. В.

Споживча кооперацiя Полтавщини в роки Другої свiтової вiйни [Текст] / М. В. Алiман, Т. Онiпко // Вiстi ЦССТУ. – 2007. – 15. – листоп. – С. 4.

 

249.    Алiман, М.

Їх єднала турбота про кадри. До – 100 річчя від для народження видатних кооператорів М. У. Клименка, С. Г. Сіденка [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2007. – № 11. – [0,4 д.арк.]

 

250.    Алiман, М.

Василь Доманицький і становлення кооперації на Київщині [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. Діловий випуск. – 2007. – № 15. – [2,2 д.арк.]

 

251.    Алiман, М.

Із минулого в сьогодення [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2007. – № 21. – [0,3 д.арк.]

 

252.    Алiман, М.

Споживча кооперацiя Полтавщини в роки Другої свiтової вiйни [Текст] / М. Аліман, Т. Онiпко // Вiстi ЦССТУ. – 2008. – 17 січ. – С. 4.

 

253.    Алiман, М.

Григорій Галаган – основоположник кредитної кооперації на лівобережній Україні [Текст] / М. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2008. – 29 трав. – С. 1–3.

 

254.    Алiман, М. В.

Його рiшення актуальнi й сьогоднi: до 100 – рiччя Першого Всеросiйського кооперативного з'їзду [Текст] / М. В.Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2008. – 4 верес. – С. 3. 2008. – 2 жовт. – С. 4.

 

255.    Алiман, М.

Споживча кооперацiя України : вiдбудова (1943–1950–тi роки) [Текст] / М. Алiман // Вісті ЦССТУ. Дiловий випуск. – 2009. – 2 січ. – С. 1–8.– ДВ–вкладка.

 

256.    Алiман, М.

Кооперативнопросвiтня дiяльнiсть Дмитра Солов'я [Текст] / М. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2009. – 5 берез. – С. 4.

 

257.    Алiман, М.

Дотримання принципiв кооперативної дiяльностi – складова забезпечення стабiльного розвитку споживчої кооперацiї : тези виступу на «круглому столі»: як успішно працювати в умовах фінансово–економічної кризи [Текст] / М. Алiман // Вісті ЦССТУ. – 2009. – 2 квіт. – С. 3; 2009. – 9 квіт. – С. 3.

 

258.    Алiман, М.

Вклад Бориса Мартоса у розвиток кооперацiї на Полтавщинi [Текст] / М. Алiман // Вісті ЦССТУ. Дiловий випуск. – 2009. – 3 лип. – С. 1–8. – ДВвкладка.

 

259.    Алiман, М.

Щоб повернулись науковi надбання [Текст] / М. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2009. – 2 лип. – С. 3–4; 2009. – 6 серп. – С. 3–4; 2009. – 10 верес. – С. 3–4.

 

260.    Алiман, М.

Найвищий ідеал – правда, справедливість, мир, співпраця : до 100– річчя від дня народження Андрія Качора [Текст] / М. Алiман // Вісті ЦССТУ. – 2009. – 23 лип. – С.2–4.

 

261.    Алiман, М.

Він гордився званням кооператора: до 180–річчя від дня народження Миколи Петровича Балліна [Текст] / М. Алiман // Вісті ЦССТУ. – 2009. – 3 верес. – С. 2.

 

262.     Алiман, М.

Кооперативно – просвітницька діяльність Миколи Балліна : з нагоди 180–річчя від дня народження [Текст] / М. Алiман // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2009. – 18 верес. – С. 1–8. – ДВ–вкладка.

 

263.    Алiман, М.

Творець пам'ятникiв кооператорам : М. К. Посполiтак [Текст] / М. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2009. – 1 жовт. – С. 2–3.

 

264.    Алiман, М.

Служiння студентству – його високе покликання : до 80–рiччя з дня народження М. М. Дiанича [Текст] / М. Аліман, Д. Козьмич // Вiстi ЦССТУ. –2009. – 12 листоп. – С. 6.

 

265.    Алiман, М.

Споживча кооперація: як усе починалося [Текст] / М. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2009. – 21 січ. – С. 3–4.

 

266.    Алiман, М.

Перші товариські крамниці в країнах Західної Європи та їх творці [Текст] / М. Алiман // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2010 . – 29 січ. – С. 1–8. ДВ–вкладка; 2010. – 5 лют. – С. 1–8. ДВ–вкладка.

 

267.    Алiман, М.

Ваган Тотоміанц і його праці про кооперативний збут сільськогосподарських продуктів [Текст] / М. Алiман // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2010 . – 12 лют. – С. 1–8. ДВ–вкладка.

 

268.    Алiман, М.В.

Студентські роки кооперативного діяча Бориса Матроса [Текст] / М. Алiман // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2010 . – 23 квіт. – С. 1–3. ДВ–вкладка.

 

[Вгору]

Публікації у інформаційному бюлетні “ВІСНИК Полтавської кооперативної ліги”

 

269.    Алiман, М.

Микола Левитський. До 140–річчя від дня народження [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 1999. – № 1. – С. 1.

 

270.    Алiман, М.

Творець кредитної кооперації – Григорій Галаган. До 180–річчя від дня народження [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 1999. – № 2. – С. 1–2.

 

271.    Алiман, М.

Кредитній кооперації України – 130 років [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 1999. – № 2. – С. 2–3.

 

272.    Алiман, М.

Сільськогосподарські кооперативи. Правові основи створення та діяльності [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 1999. – № 3. – С. 2.

 

273.    Алiман, М.

Відбувся ХVІІ зїзд споживчої кооперації України [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 1999. – № 3. – С. 4.

 

274.    Алiман, М.

Євген Храпливий [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 1999. – № 4. – С.1–2.

 

275.    Алiман, М.

Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 1999. – № 4. – С. 3.

 

276.    Алiман, М.

Кость Мацієвич. До 125річчя від дня народження [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 1999. – № 5. – С. 1.

 

277.    Алiман, М.

Коротко і ясно про обслуговуючий кооператив [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 1999. – № 5. – С. 2–3.

 

278.    Оглядач (Аліман М. В. )

Міжнародний день кооперації [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 1999. – № 5. – С. 3.

 

279.     Алiман, М.

Ілля Витанович. До 100–річчя від дня народження [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 1999. – № 6. – С. 1–2.

 

280.    Алiман, М.

Микола Баллін. До 170–річчя від дня народження [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 1999. – № 7. – С. 1–2.

 

281.    Алiман, М.

Борис Мартос [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 1999. – № 8. – С. 1–2.

 

282.    Алiман, М.

Вітаємо з ювілеєм! Юрію Миколайовичу Гавриленку – 50 [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 1999. – № 8. – С. 2–3.

 

283.    Алiман, М.

Степан Смаль–Стоцький [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 1999. – № 9. – С. 1–2.

 

284.    Алiман, М.

Олександр Моргун. До 125–річчя від дня народження [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 1999. – № 10. – С. 1–2.

 

285.    Алiман, М.

Михайло Туган–Барановський. До 135–річчя від дня народження [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 2000. – № 1. – С. 1–2.

 

286.    Алiман, М.

Йосип Юркевич [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 2000. – № 2. – С. 1–2.

 

287.    Оглядач (М. В. Аліман)

На порядку денному – кооперативні принципи і цінності [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 2000. – № 2. – С. 3–4.

 

288.    Алiман, М.

Євген Олесницький [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 2000. – № 3. – С. 1.

 

 

289.    Алiман, М.

Кость Паньківський [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 2000.– № 4. – С. 1–2.

 

290.    Алiман, М.

Іван Петрушевич. До 125– річчя від дня народження [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 2000. – № 5. – С. 1–2.

 

291.    Мирославенко А. (М. В. Аліман)

Про нове видання. Книга про українських кооператорів [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 2000. – № 5. – С. 2–3.

 

292.    Алiман, М.

Ольга Бачинська. До 125-річчя від дня народження [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 2000. – № 6. – С. 1–2.

 

293.    Мирославенко А. (М. В. Аліман)

Свято кооператорів [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 2000. – № 6. – С. 4.

 

294.    Алiман, М.

Андрій Жук–Ільченко (1880–1968) [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 2000. – № 7. – С. 1–2.

 

295.    Мирославенко А. (Аліман М. В.)

Ярмарки на Полтавщині [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 2000. – № 7. – С. 2–4.

 

296.    Алiман, М.

Сергій Бородаєвський (1870–1942) [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 2000. – № 8. – С. 1–2.

 

297.    Мирославенко А. (Аліман М. В.)

Світова конфедерація кредитних спілок [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 2000. – № 8. – С. 2–4.

 

298.    Алiман, М.

Денис Коренець (1875–1946) [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 2000. – № 9. – С. 1–2.

 

299.    Алiман, М.

Степан Качала (1815–1888) [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 2000. – № 10. – С. 1–2.

 

300.    Алiман, М.

Сергій Подолинський (1850–1891) [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 2000. – № 11. – С. 1–2.

 

301.    Алiман, М.

Карло Коберський (1890–1940) [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 2000. – № 12. – С. 1–2.

 

[Вгору]

РОЗДІЛ VІІ. Методичні матеріали, навчальні комплекси

 

302.    Алиман, М. В.

Методические рекомендации по совершенствованию организации труда товароведовбракеров промышленных товаров на оптовых базах отребкооперации [Текст] / М. В. Алиман, М. Джумаджук, О. Смовт. – К. : Украинский филиал ЦИНОТУР, 1974.[1,5 п.л.].

 

303.    Алиман, М. В.

О повышении квалификации товароведов межрайонных оптовых баз [Текст]/ М. В. Алиман // Научная организация учебного процесса и вопросы методики преподавания в вузах потребкооперации: сборник научных трудов. М. : МКИ, 1976. – [0,3п.л].

 

304.    Алиман, М. В.

Методические указания по изучению комплексных целевых программ развития потребительской кооперации СССР [Текст] / М. В. Алиман. Полтава: ПКИ Центросоюза, 1984. – [2,0 п.л.].

 

305.    Алиман, М. В.

Стимулирование научнотехнического прогресса : методические рекомендации в помощь пропагандистам школ конкретной экономики по курсу «Научнотехнический прогресс и эффективность кооперативного хозяйства» [Текст] / М. В. Алиман. – М.: Центральный учебнометодический кабинет Центросоюза, 1984. – [1,5 п.л.].

 

306.    Алиман, М. В.

Техническое творчество трудящихся [Текст] : методические рекомендации в помощь пропагандистам школ коммунистического труда по курсу «Научно-технический прогресс и экономика» / М. В. Алиман, П. Ю. Балабан, А. В. Михайловский. – М. : Центральный учебнометодический кабинет Центросоюза, 1984. – [1,5 п.л.].

 

307.    Алиман, М. В.

Управление научнотехническим прогрессом, обновлением производственного аппарата предприятий, отраслей [Текст] : етодические рекомендации в помощь пропагандистам экономических семинаров по курсу «Управление научнотехническим прогрессом в условиях развитого социализма» / М. В. Алиман, А. Д. Маслова, А. А. Дудла [та ін.]. – М. : Центральный учебнометодический кабинет Центросоюза, 1984. – [3,0 п.л].

 

308.    Алиман, М. В.

Современные средства торговой рекламы и информации и их роль в улучшении обслуживания покупателей [Текст] : методические рекомендации для пропагандистов школ коммунистического труда / М. В. Алиман, П. Ю. Балабан. – Полтава : Полтавский областной Комитет профсоюзов работников госторговли и потребительской кооперации, 1985. – [1,5 п.л.].

 

309.    Алиман, М. В.

Методические указания по изучению целевой программы «Комплексная рационализация деятельности кооперативных организаций и предприятий на 19861990 годы и на период до 2000 года» [Текст] / М. В. Алиман. – Полтава : ПКИ, 1986. – [2,5 п.л.].

 

310.    Алиман, М. В.

Методические указания по выполнению дипломных работ по дисциплине «Организация и технология торговых процессов» студентами специальности № 1732, 1733, 1729 [Текст] / М. В. Алиман, П. Ю. Балабан, А. А. Дудла. Полтава : ПКИ, 1986. [2,0 п.л.].

 

311.    Алиман, М. В.

Социалистическая кооперация и ее место в экономике страны [Текст] / М. В. Алиман : методические рекомендации для пропагандистов школ социалистического хозяйствования по курсу «Экономика потребительского общества». Полтава, 1988. – [1,0 п.л.].

 

312.    Алиман, М. В.

Характеристика и перспективы развития отраслей деятельности потребительской кооперации[Текст] / М. В. Алиман: методические рекомендации для пропагандистов школ социалистического хозяйствования по курсу «Основы экономики потребительского общества». – Полтава, 1988.[1,2 п.л.].

 

313.    Алиман, М. В.

Потребительское общество – первичное звено системы потребительской кооперации СССР [Текст]: методические рекомендации для ропагандистов школ социалистического хозяйствования по курсу «Основы экономики потребительского общества» / М. В. Алиман, А. Д. Маслова. Полтава, 1989.[1,2 п.л.].

 

314.    Алиман, М. В.

Закон СССР «О кооперации в СССР» и организационноправовые основы деятельности кооперативов [Текст]: методические рекомендации в помощь изучающим Закон СССР «О кооперации в СССР» / М. В. Алиман, В. В. Гончаренко. – М. : Центросоюз СССР, 1989. [1,5 п.л.].

 

315.    Алиман, М. В.

Социалистическая кооперация и ее место в экономике страны [Текст] : методические рекомендации для пропагандистов производственноэкономических семинаров руководителей и специалистов кооперативных предприятий и организаций по курсу «Основные направления коренной перестройки управления экономической потребительской кооперации» / М. В. Алиман. – М. : Центросоюз СССР, 1989. – [1,75 п.л.].

 

316.    Алиман, М. В.

Задачи развития и совершенствования торговли в соответствии с решениями ХХУІІ съезда партии и ХІХ Всесоюзной конференции КПСС [Текст]: методические рекомендации для руководителей и специалистов кооперативных предприятий и организаций по курсу «Актуальные вопросы совершенствования организации торговли и других отраслей деятельности потребительской кооперации» / М. В. Алиман. – М. : Центросоюз СССР,1989. – [1,75п.л.].

 

317.     Алиман, М. В.

Углубление демократических основ потребительской кооперации [Текст] : методические рекомендации для производственно-экономических семинаров руководителей и специалистов кооперативных предприятий и организаций по курсу «Основные направления коренной перестройке управления экономикой потребительской кооперации» / М. В. Алиман, В. В. Гончаренко, А. В. Корягин. – М. : Центральный учебнометодический кабинет Центросоюза, 1989. [1,75п.л.].

 

318.    Алиман, М. В.

Комплексная рационализация кооперативной торговли и пути повышения ее эффективности [Текст]: методические рекомендации для руководителей и специалистов кооперативных предприятий и организаций, изучающих курс «Актуальные вопросы совершенствования организации торговли и других отраслей деятельности потребительской кооперации» / М. В. Алиман. М. : Учебнометодический кабинет Центросоюза, 1989. – [1,75п.л.].

 

319.    Алиман, М. В.

Новые условия хозяйствования и усиление профессиональной подготовки специалистов для потребительской кооперации [Текст] / М. В. Алиман // Методические рекомендации по усилению профессиональной подготовки специалистов в условиях перестройки высшего образования. Полтава: ПКИ, 1990. – [0,2 п.л.].

 

320.    Алиман, М. В.

Усиление профессиональной подготовки кооперативных кадров на основе новых приемов и методов обучения [Текст] // Методические рекомендации по усилению профессиональной подготовки специалистов в условиях перестройки высшего образования / М. В. Алиман, В. В. Гончаренко. Полтава : ПКИ, 1990. – [0,2 п.л.].

 

321.    Алиман, М. В.

Формирование кооперативного законодательство СССР [Текст] : методические рекомендации в помощь студентам и слушателям факультета повышения квалификации, самостоятельно изучающим Закон СССР «О кооперации в СССР» и другие правовые акты по вопросам кооперативной деятельности / М. В. Алиман, В. В. Гончаренко. Полтава: ПКИ, 1990. – [2,5 п.л.].

 

322.    Алиман, М. В.

Основы научных исследований [Текст] : методические рекомендации по изучению курса, планы семинарских и практических занятий и задания для самостоятельной работы. Для студентов специальности 07.09 «Экономика и управление в торговле и общественном питании» / М. В. Алиман, А. А. Фастовец. Полтава : ПКИ, 1990. – [1,5 п.л.].

 

323.    Алиман, М. В.

История и теория кооперативного движения : планы семинарских занятий и примерная тематика рефератов для студентов специальностей: 27.07 «Технология консервирования», и 27.11 «Технология продукции общественного питания» [Текст] / М. В. Алиман, В. В. Гончаренко, М. Ф. Столмов. Полтава: ПКИ, 1990. – [0,75 п.л.].

 

324.    Алиман, М. В.

История и теория кооперативного движения: планы семинарских занятий [Текст] / М. В. Алиман, В. В. Гончаренко. Полтава: ПКИ, 1991. – [1,0 п.л.].

 

325.    Алиман, М. В.

История и теория кооперативного движения: методические рекомендации по написанию рефератов [Текст] / М. В. Алиман, В. В. Гончаренко, А. В. Корягин. Полтава : ПКИ, 1991. – [0,9 п.л.].

 

326.    Алиман, М. В.

Кооперативное строительство: планы семинарских занятий, темы рефератов, вопросы для самостоятельной работы и индивидуальных занятий студентов [Текст] / М. В. Алиман, В. В. Гончаренко, А. В. Корягин.Полтава : ПКИ, 1992. – [1,0 п.л.].

 

327.     Алиман, М. В.

Правовое регулирование экономики и защита прав работников в условиях рынка: методические указания [Текст] / М. В. Алиман, Ю. А. Воронин, В. М. Глазков. Полтава : ПКИ, 1992. – [4,0 п.л.].

 

328.    Алiман, М.

Історія і теорія кооперативного руху : програма курсу, питання для дискусій на семінарських заняттях і контрольних робіт: для студентів заочного факультету [Текст] / М. В. Алиман, В. В. Гончаренко. Полтава : ПКИ, 1993. – [0,4 п.л.].

 

329.    Алiман, М.

Історія споживчої кооперації. Програма для кооперативних навчальних закладів [Текст] / М. В. Аліман, С. Є. Дворніченко. – Київ : Укоопспілка,

1995. – [0,5д.а.]

 

330.    Кооперативне будівництво. Плани семінарських занять, теми рефератів і контрольних робіт : для студентів денної і заочної форм навчання [Текст] / В. В. Гончаренко, О. В. Корягін, М. В. Аліман. – Полтава : ПКІ, 1995. – [0,5д. а.]

 

331.    Алiман, М.

Організаційна побудова і управління споживчою кооперацією: теми контрольних робіт і рефератів для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент у виробничій сфері» [Текст] / М. В. Аліман. – Полтава : ПКІ, 1996. – [0,5 д.а.].

 

332.    Алiман, М.

Теорія та історія кооперації: методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт і рефератів [Текст] / М. В. Аліман, Ю. М. Гавриленко, О. В. Корягін. – Полтава : ПКІ, 1997. – [0,75 д.а.].

 

333.    Алiман, М.

Теорія та історія кооперації: плани семінарських занять [Текст] / М. В. Аліман, Ю. М. Гавриленко, О. В. Корягін. – Полтава : ПКІ, 1997. – [0,75 д.а.].

 

334.    Алiман, М.

Теорія та історія кооперації: методичні рекомендації щодо самостійної роботи над курсом і підготовки до семінарських занять: для студентів денної та заочної форм навчання [Текст] / М. В. Аліман, Ю. М. Гавриленко, О. В. Корягін. – Полтава : ПКІ, 1997. – [0,75 д.а.].

 

335.    Алiман, М.

Теорія та історія кооперації: методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт і рефератів для студентів заочної форми навчання (всіх спеціальностей) [Текст] / М. В. Аліман, Ю. М. Гавриленко, О. В. Корягін . – Полтава : ПКІ, 1999. – [1,25 д.а.].

 

336.    Алiман, М.

Теорія та історія кооперації: плани семінарських занять для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей [Текст] / М. В. Аліман, Ю. М. Гавриленко, О. В. Корягін. – Полтава : ПКІ, 1999. – [1,5 д.а.].

 

337.    Алiман, М. В.

Теорія і історія кооперації: методичні вказівки для проведення ділової гри на тему: «Міжнародний кооперативний конгрес» [Текст] / М. В. Аліман, Ю. М. Гавриленко, О. В. Корягін. – Полтава : ПКІ, 1999. – [0,75 д.а.].

 

338.    Аліман, М. В.

Теорiя та iсторiя кооперацiї [Електрон. ресурс] : плани семiнарських занять та методичнi рекомендацiї / М. В. Алiман, О. В. Корягiн, 2002. – Режим доступу : http://10.0.0.9/phpopac/elcat.php. Заголовок з титулу екрана.

 

339.    Аліман, М. В.

Теорiя та iсторiя кооперацiї [Електрон. ресурс] : хронологiчнi таблицi / М. В. Алiман, Т. В. Онiпко,О. В. Корягiн [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – Режим доступу : http://10.0.0.9/phpopac/elcat.php. Заголовок з титулу екрана.

 

340.    Аліман, М. В.

Мiжнародний кооперативний рух [Електрон. ресурс] : навч. комплекс / В. В. Гончаренко, А. О. Пантелеймоненко, М. В. Аліман [та ін.]. – 2006. – Режим доступу : http://10.0.0.9/phpopac/elcat.php. Заголовок з титулу екрана.

 

341.     Споживча кооперацiя [Електрон. ресурс] : навч. комплекс дисциплiни / В. В. Гончаренко, М. В. Алiман, О. В. Корягiн [та ін.]. – 2006. –Режим доступу : http://10.0.0.9/phpopac/elcat.php. Заголовок з титулу екрана.

 

342.    Кредитна кооперацiя [Електрон. ресурс] : навч. комплекс / В. В. Гончаренко, Я. О. Коваль, М. В. Алiман [та ін.]. – 2006. – Режим доступу : http://10.0.0.9/phpopac/elcat.php. Заголовок з титулу екрана.

 

343.    Аліман, М. В.

Теорiя та iсторiя кооперацiї [Електрон. ресурс] : навч. комплекс для модульно–рейтингової системи навчання / В. В. Гончаренко, М. В. Алiман,О. В. Корягiн [та ін.]. – 2007. – Режим доступу : http://10.0.0.9/phpopac/elcat.php. Заголовок з титулу екрана.

 

344.    Сiльськогосподарська кооперацiя [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс дисциплiни / А. О. Пантелеймоненко, В. В. Гончаренко, М. В. Аліман [та ін.]. – 2007. – Режим доступу : http://10.0.0.9/phpopac/elcat.php. Заголовок з титулу екрана.

 

[Вгору]

РОЗДІЛ VІІІ. Краєзнавчі дослідження – одна з граней творчої діяльності М. В. Алімана

 

Книги та брошури

 

345.    Аліман, М. В.

Кооперативний сектор економiки Полтавщини. Iсторико–економiчний огляд за 1865–1990 роки [Текст] : лекцiя / М. В. Алiман. – К. : Укоопспiлка ПКI, 1992. – 26 с.

 

346.    Аліман, М. В.

Розвиток споживчої кооперацiї Полтавщини на початку ХХ століття [Текст] : лекція / М. В. Алiман. – М. : Центроспiлка РФ, 1995. – 17 с.

 

347.    Аліман, М. В.

Споживча кооперацiя Полтавщини у 20тi роки ХХ столiття [Текст]: текст лекцiї / М. В. Алiман. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2006. – 44 с.

 

348.    Полтавщина: енциклопедичний довідник [Текст] / За ред. А. В. Кудрицького, [М. В. Алiман] – К. : УЕ, 1992. – 1024 с.

 

349.    Полтавська область. Природа, населення, господарство : географiчний та iсторикоекономiчний нарис [Текст] : навч. посiбник з краєзнавства К. О. Маца, Л. В. Жученко, М. В. Алiман [та ін.]. – Полтава : Управлiння по пресi, 1993. – 304 с.

 

350.    Полтавська область. Природа, населення, господарство : географічний та історикоекономічний нарис [Текст] / За ред. К. О. Маци, М. В. Алімана. – Полтава : Полтавський літератор, 1998. – 336 с.

 

351.    Аліман, М. В.

Кооперативний рух на Полтавщинi (18601920 р.) [Текст] : iсторикоекономiчний нарис / М. В. Алiман. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – 76 с.

 

Статті із збірників та періодичних видань

 

352.    Аліман, М. В.

Коли виникла споживча кооперація на Полтавщині, як розвивалася і яку роль відіграє сьогодні ? [Текст] / М. В. Аліман // Наш рідний край : сторінки про економічний розвиток Полтавщини. – Полтава: Будинок політичних знань Полтавського обкому Компартії України, 1990. – Вип. 2. – С.16–21.

 

353.    Аліман, М. В.

Як розвивалася кооперація в сфері виробництва і послуг у минулому і яка роль її в економіці Полтавщини тепер? [Текст] / М. В. Аліман // Наш рідний край : сторінки про економічний розвиток Полтавщини. – Полтава : Будинок політичних знань Полтавського обкому Компартії України, 1990. – Вип. 2 – С.2125.

 

354.    Аліман, М. В.

Як розвивалася торгівля на Полтавщині в минулому і чому населення не задоволене її станом на сьогодні ? [Текст] / М. В. Аліман // Наш рідний край : сторінки про економічний розвиток Полтавщини. – Полтава : Будинок політичних знань Полтавського обкому Компартії України, 1990. – Вип. 2 . – С. 10–14.

 

355.    Аліман, М. В.

Які були та є навчальні заклади, на Полтавщині по підготовці кадрів для державної торгівлі і споживчої кооперації? [Текст] / М. В. Аліман // Наш рідний край : сторінки про розвиток освіти на Полтавщині. – Полтава : Будинок політичних знань Полтавського обкому Компартії України, 1990. – Вип. 3. – [0,1 д.а.].

 

356.    Аліман М. В.

Торгівля. Кооперація [Текст] / М. В. Аліман // Наш рідний край. Полтавська область: Історико–статистичний нарис. – Полтава : Полтавський обласний інститут Удосконалення вчителів, 1991. – Вип. 10. – [0,2 д.а.].

 

357.    Алiман, М. В.

Кооперація житлова. Полтавська кооперація [Текст] / М. В. Аліман, В. Н. Жук, Т. В. Пустовіт // Полтавщина. Енциклопедичний довідник / А. М. Абасов, І. І. Ажажа, В. М. Артеменко [та ін.]. – Полтава, 1999.С. 720–721.

 

358.    Алiман, М. В.

Кооперація промислова. Полтавська кооперація [Текст] / М. В. Аліман, В.Н. Жук, Т.В. Пустовіт // Полтавщина. Енциклопедичний довідник / А. М. Абасов, І. І. Ажажа, В. М. Артеменко [та ін.]. – Полтава, 1999.С. 721.

 

359.     Алiман, М. В.

Кооперація споживча. Полтавська кооперація [Текст] / М. В. Аліман, В. Н. Жук, Т.В. Пустовіт // Полтавщина. Енциклопедичний довідник / А. М. Абасов, І. І. Ажажа, В. М. Артеменко [та ін.]. – Полтава, 1999.С. 721–722.

 

360.    Алiман, М. В.

Полтавський кооперативний інститут [Текст] / М. В. Аліман, В.Н. Жук, Т.В. Пустовіт // Полтавщина. Енциклопедичний довідник / А. М. Абасов, І. І. Ажажа, В. М. Артеменко [та ін.]. – Полтава, 1999.С. 760.

 

361.    Алiман, М. В.

Полтавська область [Текст] / М. В. Алiман, В.Н. Жук, Т.В. Пустовіт // Полтавщина. Енциклопедичний довідник / А. М. Абасов, І. І. Ажажа, В. М. Артеменко [та ін.]. – Полтава, 1999.С. 5–26.

 

362.    Алiман, М. В.

Ярмарки Полтавщини [Текст] / М. В. Алiман, В.Н. Жук, Т.В. Пустовіт // Полтавщина. Енциклопедичний довідник / А. М. Абасов, І. І. Ажажа, В. М. Артеменко [та ін.]. – Полтава, 1999.С. 1001–1002.

 

363.    Алiман, М. В.

“Полтавський кооператор” [Текст] / М. В. Алiман, В.Н. Жук, Т. В. Пустовіт // Полтавщина. Енциклопедичний довідник / А. М. Абасов, І. І. Ажажа,В. М. Артеменко [та ін.]. – Полтава, 1999.С. 760.

 

364.    Алiман, М. В.

Полтавський агрокооперативний технікум [Текст] / М. В. Алiман, В. Н. Жук, Т.В. Пустовіт // Полтавщина. Енциклопедичний довідник / А. М. Абасов, І. І. Ажажа, В. М. Артеменко [та ін.]. – Полтава, 1999.С. 760.

 

365.    Алiман, М. В.

Полтавщина – колиска кредитної кооперації України : збірник, присвячений 825–літтю першої літописної згадки та 1100–ліття з часу заснування міста Полтави [Текст] / М. В. Алiман, О. М. Зубрицька: матеріали студент.міжвуз. наук. конф., (Полтава, березень 1999 р.). – Полтава, 1999. – [0,3 д.а.]

 

366.    Алiман, М. В.

Зародження та розвиток споживчої кооперацiї на Полтавщинi (кiнець XIX початок XX ст.) [Текст] / М. В. Алiман // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. – 2001. – Вип. 1. – № 2. – С. 8085. – (Сер.: Гуманiтарнi науки).

 

367.    Алiман, М. В.

Зародження і розвиток кредитної кооперації на Полтавщині (1869 – 2004) [Текст] / М. В. Алiман // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2003. – № 3 (10). – С. 73–80. – (Серія: Гуманітарні науки).

 

368.    Алiман, М. В.

Полтавська кредитна спiлка «Каса взаємодопомоги» та її роль у вiдродженнi кредитної кооперацiї в Українi [Текст] / М. В. Алiман // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. – 2004. – 3. – С. 4144. – (Сер.: Гуманiтарнi науки).

 

369.    Аліман, М. В.

Ярмарки в Україні і на Полтавщині [Текст] / М. В. Аліман, Т. В. Оніпко // Директорська пошта. – 2007. – № 7–8. – С. 13–17.

 

370.    Аліман, М. В.

Новорічно–різдвяні народні традиції [Текст] / М. В. Аліман, Т. В. Оніпко // Директорська пошта. – 2007. – № 12. – С. 28–30.

 

371.    Аліман, М.В.

Дмитро Шульга та споживчі товариства Полтавщини у перші десятиліття ХХ ст. [Текст] / М. В. Аліман // Полтавська Петлюріана: матеріали восьмих Петлюрівських читань.Число 7. – Полтава : Головне управління інформаційної та внутрішньої політики Полтавської обласної державної адміністрації, 2009. – С. 100–121.

 

[Вгору]

Алфавітний покажчик співавторів і авторів

Абасов А.М. – 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364

Авдокушкин Е.В. – 52

Ажажа І.І. – 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364

Алейнікова, Л. – 16

Апопій В.В. – 97

Артеменко В.М. – 30, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364

Бабак М.И. – 82

Бабенко С.Г. – 93, 97, 100, 101, 102, 106

Бабій В.– 9

Балабан П.Ю. – 91, 232, 306, 308, 310

Байдаков Н.Ф. – 69

Бойко Г.П. – 85

Борисевич В. – 76

Ванукевич А.С. – 11, 27, 69, 70, 115, 123, 124, 131, 132, 133, 139

Власюк Т. – 148, 149

Волошин, А. – 223

Воронин Ю.А. – 327

Вьюницкий В.Я. – 69, 115

Гавриленко Ю.М. – 94, 95, 103, 332, 333, 334, 335, 336, 337

Гелей С.Д. – 24, 93, 101, 102, 106

Глазков В.М. – 327

Гончаренко В.В. – 2, 20, 52, 87, 112, 113, 114, 128, 136, 138, 314, 317, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 328, 330, 340, 341, 342, 343, 344

Гордієнко Н. – 12

Дворніченко В.В. – 70

Дворніченко С.Є. – 329

Деделюк И.Д. – 86

Джумаджук М. – 303

Дзекун Ю.О. – 229

Дорохiн В.О.–13, 29

Дудла А.А. – 307, 310

Ємельниченко І. – 56, 75

Жученко Л.В. – 349

Жук В.Н. – 357,358, 359, 360, 361, 362, 363, 364

Зорій, М. – 23

Зубрицька О.М. – 365

Іваненко Т.П. – 47

Карпенко Н.М. – 44

Клименко Н.У. – 82,249

Коваль Я.О. – 342

Ковпак Н. – 57

Козьмич Д. – 264

Коломієць П. – 3, 14

Корягiн О.В. – 43, 45, 47, 206, 221, 317, 325, 326, 330, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 343

Косарiна В.П. – 29, 30

Кудрицький А.В. – 348

Купрiй С.Ф. – 32

Ланцова И. – 96

Лебедев Н.Н. – 67

Ленченко Ф.І. – 32, 104

Майструк А. – 83

Мар’їн, Ю. – 25

Маркіна І.А. – 70, 123, 124, 131

Маслова А.Д. – 307, 313

Маца К.О. – 349, 350

Мельник И. – 57

Метр О. – 231.

Михайленко Н.А. – 71, 72

Михайловський А.В. – 306

Мулярчик, М. – 9

Мулярчик, В. – 9

Нагірняк, О. – 18.

Неєжсал, Г.Т. – 100

Нестуля О.О. – 107

Ніколенко С.С. – 70

Огуй Н.І. – 44

Онiпко Т.В. –26, 31, 39, 105, 125, 129, 134,142, 143, 144, 153, 163, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 221, 244, 248, 252, 339, 369, 370

Пак В.П. – 104

Пантелеймоненко А.О. – 340, 344

Пасинкова, Г. – 16

Пашкова К.Н. – 67

Петренко С. М. – 31, 198

Пупко Н.К. – 129

Пустовіт Т.В.– 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364

Рева Н.П. – 77, 78, 79

Рекрут, В. П. – 244

Савченко П.В. – 52, 96

Сіденко С.Г. – 249

Смовт О. – 73, 74, 77, 78, 302

Столмов М.Ф. – 323

Ткаченко, Т. – 16

Фастовец А.А. – 65, 322

Федорова М.Н. – 52

Федяй, Т. – 28

Черномаз В.С. – 66

Чумаченко В. – 105, 244

Шамян С.М. – 133

Швачко И.П. – 71, 72, 74

Шевченко Н.В. – 79

Шеляков О.П. – 70

Шепелєва В.І. – 44, 47

Шимановська–Діанич Л.М. – 45, 47

Шинкарук, Б. – 17, 148, 149

Шкарупа В.Г. – 132

Яковенко Е.Ф. – 63, 64

Ярмолюк Г. – 76

[Вгору]

 

Алфавітний покажчик псевдонімів М. В. Алімана

Волошин, А.223

Мирославенко А.189, 291, 295, 297

Оглядач278

Щевчитель, П. 145

 

[Вгору]

ІЛЮСТРАЦІЇ.

 

 

 

 

Студент ЛТЕІ – Аліман М.В. в кабінеті товарознавства непродовольчих товарів. 1962 р.

 

 

На узліссі. Під час канікул на Волині. 1962 р.

Делегат ІХ зїзду уповноважених споживчої кооперації СРСР. 1974 р.

 

Завідувач кафедрою. 1985 р.

 

Рада ректорів ВУЗів Центроспілки СРСР. Белгород, 22. грудня 1988 р. Справа наліво – третій Дорохін В.О., четвертий – М.В.Аліман

 

Учасники “Круглого столу”, присвяченого 5 -тій річниці газети “Вісті ЦССТУ”.

Травень 1997 р.

На Фото: Справа наліво – головний редактор Б.Шинкарук, письменник В.Скуратівський, журналісти Л.Атаманчук, М.Атаманчук, доценти ПКІ Л.Жученко, М.Аліман, Т.Оніпко, О.Корягін

 

В музеї історії ПУСКУ зі студентами

 

ДОВІДКА

 

 Видана доценту Полтавського кооперативного інституту АЛІМАНУ Мирославу Васильовичу про те, що він брав участь у роботі комісій Укоопспілки і Кабінету Міністрів України з під­готовки проекта Закону України "Про споживчу кооперацію", При­мірник статутів організацій споживчої кооперації, концепцій і положень щодо розвитку споживчої кооперації та деяких напрямків її діяльності. Із підготовлених спільно з фахівцями споживчої кооперації та науковцями у 1992-1995 роках впроваджено такі розробки:

 1. Закон України "Про споживчу кооперацію". Прийнятий Верховною Радою України 10 квітня 1992 року.

 2. Примірний статут споживчого товариства і Примірний Статут районної спілки споживчих товариств /райспоживспілки/. Затверджені пятими зборами Ради Укоопспілки п'ятнадцятого скли­кання /17 червня 1992 р./ В кн. Матеріали п'ятих зборів Ради Укоопспілки п'ятнадцятого скликання /17 червня 1992р./- Київ, Укоопспілка, 1992, стор.27-67.

 3. Концепція економічного і соціального розвитку спо­живчої кооперації України. Затверджена шостими зборами Ради Укоопспілки п'ятнадцятого скликання 27 квітня 1993 року / В кн. Матеріали шостих зборів Ради Укоопспілки п'ятнадцятого скликан­ня /27 квітня 1993р./ - Київ, Укоопспілка,1993, стор. 13-25.

 4. Концепція розмежування власності в системі спожив­чої кооперації України. Схвалена постановою сьомих зборів Ради Укоопспілки п'ятнадцятого скликання І березня 1994р. /В кн. Матеріали сьомих зборів Ради Укоопспілки п'ятнадцятого скликання / 28 березня 1994 р./ - Київ, Укоопспілка, 1994, стор.3-7.

 5. Концепція розмежування власності в споживчій кооперації України. Затверджена постановою ХУІ з’їзду споживчої кооперації України. / В кн. Матеріали ХУІ з’їзду споживчої кооперації України /2-3 березня 1994 р./ - Київ, Укоопспілка, 1994, стор. 108-112.

 6. Положення про порядок розмежування та закріплення власності в системі споживчої кооперації України. Затверджено постановою других зборів Ради Укоопспілки шістнадцятого скли­кання 28 червня 1994 р. / В кн. Матеріали других зборів Ради Укоопспілки шістнадцятого скликання/, /28 червня 1994 р./ -Київ, Укоопспілка, 1994, стор.10-45.

 7. Висновки і пропозиції тимчасової комплексної комісії Кабінету Міністрів України щодо реформування відносин власно­сті та організаційних засад споживчої кооперації /30 серпня 1995 р./ - Київ, 1995.

 Зазначені розробки сприяють вдосконаленню підготовки фахівців, розповсюдженню знань серед практичних працівників, здійсненню заходів, направлених на захист споживчої коопера­ції та її розвиток в умовах переходу до ринкових відносин.

 

 

 

Диплом доктора філософії. 2007 р.

Диплом Почесного професора ПУСКУ. 2007 р.

 

 

Нагороди М.В. Алімана

 

Посвідчення про нагороду медаллю СРСР “Ветеран праці”

 

Медаль “Ветеран праці” та почесна трудова відзнака “Знак пошани”

Посвідчення „Відмінник освіти України”

 

 

Посвідчення „Ударник десятой пятилетки

 

 

 

Пам’ятний знак газети “Вісті...” до 15-річчя від початку видання газети “Вісті ЦССТУ”. 2007 р.

 

 

ФОТОДОКУМЕНТИ.

 

Почесні грамоти М.В. Алімана

 

 

 

 

 

 

 

 

Науковий доробок М. В. Арімана у фондах бібліотеки ПУЕТ