РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ РОБОТИ З ЕЛЕКТРОННИМИ
ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ

 

Порядок ведення пошуку в електронному каталозі

 

Пошукова форма призначена для формування інформаційного запиту до бібліотечних баз даних з метою отримання відповідної інформації (списку бібліографічних описів документів). Вона складається з наступних основних елементів для формування запиту: поля зі списком критеріїв пошуку, поля для введення значення критерію пошуку, поля зі списком сполучників для розширення або звуження пошуку (И, ИЛИ), поля із датою видання книг (рис. 1).


Рис.1

 

Крім того на пошуковій формі є додаткові елементи, що допомагають звузити (конкретизувати) пошук, а саме здійснити пошук тільки електронних документів (документів з повним текстом) за обраним критерієм (наприклад, документи з повним текстом автора Бланк Г.Я. або документи з повним текстом за рубрикою Маркетинг), здійснити пошук окремих типів документів за обраним критерієм (наприклад, книги автора Бланк Г.Я або статті за рубрикою Маркетинг) , здійснити пошук документів за обраним критерієм, що зберігаються у певному філіалі бібліотеки (наприклад, книги автора Костишиної Т. А., які зберігаються у навчальному абонементі, у науковому абонементі, читальному залі) (рис.2).

 


Рис. 2

Кількість полів зі списком критеріїв пошуку, полів для введення значення критерію пошуку, полів зі списком сполуч­ників (И, ИЛИ) можна збільшувати, використовуючи пункт бокового меню „Расширенный поиск”, що розташоване зліва від пошукової форми (рис. 3).

Бокове меню також може використовуватися для здійснення пошуку, а саме його словники „Авторы”, „Издательство”, „Серии”, „Тезаурус (Рубрики)”. Крім того, його пункт „Нове поступления” використовується для отримання списку нової літератури, що отримані бібліотекою протягом певного періоду часу (день, місяць).

Звернення до словника „Авторы” є доцільним при потребі визначити (переглянути) список всіх праць певного автора, що знаходяться у бібліотеці університету. Найчастіше для пошуку використовується словник предметних рубрик “Тезаурус”, який дає можливість отримати список документів з певної теми (наприклад, Менеджмент персоналу).

 


Рис.3

Для здійснення пошуку використовуються критерії, що представлені в низпадаючому списку: АВТОР, ЗАГЛАВИЕ (книги або статті), РУБРИКА, ИЗДАТЕЛЬСТВО, СЕРИЯ. (рис. 4).


Рис. 4

 

Для того, щоб обрати необхідний критерій пошуку, достатньо підвести курсор миші до стрілки у правому кутку відповідного поля та клацнути на ньому лівою клавішею миші, а в поле для вводу ввести значення обраного критерію (рис. 4).

Наприклад, критерій “Рубрика”, значення критерію “облік бухгалтерський”; критерій “Автор”, значення критерію “савченко”. Значення критерію можна вводити строчними літерами. Видалити значення критерію, можна натиснувши на кнопку “Очистить” (рис. 5) або стан­дартними способами: використати клавішу “BackSpace” або “Delete” або двічі клацнути клавішею миші на слові-значенні критерію та натиснути клавішу “Delete”.

Після введення значення критерію для отримання результатів пошуку необхідно натиснути лівою клавішею миші на кнопку пошукової форми “Искать” (рис. 5).

 


Рис. 5

 

Результатом пошуку є список коротких описів документів (книг, статей тощо), що відповідають обраному критерію (обраним критеріям) (рис. 6).


Рис.6

Розглянемо детальніше структуру вікна, в якій розміщується результат пошуку, тобто список літератури (рис. 6).

Заглавие - стовпчик, в якому розміщується назва документу.

Автор - стовпчик, в якому розміщується прізвище та ініціали автора. Якщо книга, стаття належить декільком авторам, то вказуються дані першого автора.

Год - стовпчик, в якому розміщується рік видання книги.

Пол. індекс – містить інформацію про шифр книги (шифр бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК)), згідно якого вона розміщується у фонді бібліотеки.

Тип документа – стовпчик, в якому розміщуються дані, що вказують на тип документу (книга, стаття, книга (аналит. описание), выпуск і т.п.).

Экз. - стовпчик, в якому розміщуються дані про кількість екземплярів книг, що взагалі є в бібліотеці.

В нал. - стовпчик, в якому розміщуються дані про кількість екземплярів книг, що доступні для читачів, тобто не видані іншим читачам.

Заказ – посилання на форму заказу, за допомогою якого можна замовити (забронювати) документ (книгу) на свою електронну картку для отримання в читальній залі або на абонементі.

Одночасно на екрані монітору можна продивитися 15 таких описів. Для того, щоб подивитися наступні записи (перейти на наступну сторінку), потрібно скористатися панеллю внизу таблиці результатів пошуку, на якій натиснути на стрілочку  (рис.7).


Рис. 7

Якщо назва документу блакитного кольору (рис. 8), то даний документ (книга, стаття) є в електронному вигляді у фонді електронної бібліотеки. Натиснувши на назву документу перейдемо безпосередньо до титульної сторінки повнотекстового документу.

 

Доступ до електронних документів обмежений!

  Доступ до електронних документів надається студентам, викладачам, співробітникам  університету за логінами і паролями для доступу до локальної мережі.

  За межами університету можна переглянути лише навчально-методичні матеріали (методичні рекомендації, навчально-методичні посібники, тексти лекцій тощо).

  У межах університету доступні всі документи з фонду електронної бібліотеки.

 

Під таблицею результатів пошуку розміщена область з додатковими відомостями про документ, який обирається у таблиці (достатньо „клікнути” на його заголовку) (рис. 8).

 


Рис. 8

Над результатом пошуку розміщені три кнопки:

Уточнить поиск – її натискання повертає користувача до пошукової форми, яка ним щойно була заповнення для уточнення пошуку, наприклад, додатковим критерієм  або обранням певного типу документу.

Новый поиск – після її натискання відкривається нова (чиста) пошукова форма

Печать списка – використовується для формування списку бібліографічних описів документів, обраних серед результату здійсненного пошуку.

Способи використання списку:

1.   Переписати дані (описи) про обрані зі списку документи на аркуш паперу, при цьому не забувати про шифр бібліотеч-
но-бібліографічна класифікація (ББК), за яким бібліотекарі шукають книги на полицях.

2.   Скопіювати необхідні описи в будь-який текстовий редак­тор та роздрукувати отриманий список на принтері.

3.   Скопіювати необхідні описи в будь-який текстовий редак­тор та у вигляді файлу та перенести на дискету.

Вкладка „История поисков” містить перелік всіх пошуків, здійснених раніше (рис. 9).

 

Рис. 9

За допомогою пошукової форми можливо здійснювати пошук всіх типів документів, або тільки статей, або тільки книг і т.п.. Для цього необхідно вибрати в низпадаючому списку від­повідно: “Все типы документов”, “Статья”, “Книга” і т.п.(рис. 10).

Рис.10

Пошук за різними критеріями

Пошук за прізвищем автора

Необхідно обрати в списку критеріїв пошуку АВТОР, в полі для введення значення критерію пошуку ввести прізвище автора зі строчної літери, його ім’я та по батькові (ініціали), після чого натиснути лівою клавішею миші на кнопку пошукової форми “Поиск” (рис. 11). Якщо ініціали автора невідомі, то потрібно ввести: прізвище* (наприклад, бланк*) (рис. 12).

 


Рис. 11

Рис. 12

При введені значення критерію пошуку „Автор” виводиться список автопідбору, що містить перелік прізвищ та ініціалів авторів, що містяться в базі даних та підходять під уже введену користувачем частину значення критерію (рис. 13). Це дає можливість ввести частину прізвища автора, а потім вибрати його зі списку авто підбору.

 


Рис. 13

Здійснення пошуку за автором може використовуватися словник „Авторы” бокового меню. Натисніть на посилання „Авторы”. У вікні словника, що відкриється (рис. 14), а саме в полі „Ввведите часть фамилии автора” внесіть

 


Рис. 14

частину прізвища автора (наприклад, Петр*) або прізвище повністю без ініціалів (наприклад, Жук) та натисніть кнопку „Найти”. Результат виводиться у вигляді таблиці з прізвищами та ініціалами авторів

Для того, щоб переглянути всі документи, які пов’язані з потрібним автором, необхідно знайти його у таблиці (зверніть увагу на посторінковий перегляд) і натиснути лівою клавішею миші.

 

Пошук за рубрикою

Для більш успішного пошуку за рубрикою (темою) можна скористатися словником ТЕЗАУРУС (Рубрики), що знаходиться у боковому меню  пошукової форми (рис. 15). Пропонується два варіанти його використання:

- перегляд існуючих рубрик для знаходження необхідної, яку він заносить у поле вводу зна­чення критерію пошуку Рубрика;

- здійснення пошуку безпосередньо через тезаурус.

 


Рис. 15

Переглянути рубрики тезаурусу можна двома способами: посторінково або як один список. Для здійснення пошуку літератури за темою користувачу необхідно обрати тезаурус Общий (рис. 16). Для пошуку конкретної рубрики достатньо занести до пошукового поля її назву або частину назви без *, натиснути на Применить. Можна переглянути всі рубрики, що починаються на певну букву, для чого у полі для введення назви рубрики занести лише букву, наприклад, б (рис. 16).

 


Рис. 16

 

Для пошуку документа за рубрикою  використовуємо пошукову форму (аналогічно пошуку за критеріями Автор та Заглавие). Для цього обираємо критерій Рубрика та у поле значення критерію заносимо необхідну рубрику.

При використанні для пошуку рубрики та її підрубрики в поле для вводу значення критерію треба занести назву рубрики, пробіл, знак +, пробіл, назву підрубрики (рис. 17).

Рис. 17

При пошуку за рубрикою назви підрубрик можна не заносити вручну, а користуватися списком автозаповнення, особливо коли перелік підрубрик тієї чи іншої рубрики невідомий користувачу. Для цього у поле вводу значення критерію заноситься назва рубрики першого рівня, знак + і знак *, наприклад, облік + * (рис. 18).

Рис. 18

У отриманому списку лівою клавішею миші обирається необхідне поєднання облік + бухгалтерський і далі здійснюється пошук. При бажані можна аналогічно отримати список підрубрик третього рівня (рис. 36).

УВАГА! Список автозаповнення може не містити назви всіх підрубрик рубрики першого рівня. для перегляду повного списку доцільно скористатися тезаурусом.

Замість * можна поставити будь-яку літеру, тоді у списку автозаповнення з’являться всі підрубрики, назва яких з неї починається (рис. 19).

Рис. 19